Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 765,00 EUR (nízke mzdy) do 2 306,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

1 099
4 213
icon

Automobilový priemysel

1 404
1 635
icon

Bankovníctvo

1 631
1 334
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 343
164
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 424
583
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

1 027
1 188
icon

Chemický priemysel

1 148
286
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 117
2 541
icon

Drevospracujúci priemysel

1 019
284
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 400
3 337
icon

Elektrotechnika a energetika

1 378
1 922
icon

Farmaceutický priemysel

1 528
634
icon

Informačné technológie

2 056
4 895
icon

Leasing

2 053
88
icon

Manažment

2 056
4 652
icon

Manažment kvality

1 470
461
icon

Marketing, reklama, PR

1 454
975
icon

Obchod

1 259
3 114
icon

Poisťovníctvo

1 424
420
icon

Pomocné práce

791
240
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

1 070
372
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 311
164
icon

Právo a legislatíva

1 691
585
icon

Služby

1 016
457
icon

Stavebníctvo a reality

1 444
2 100
icon

Strojárstvo

1 306
1 207
icon

Technika, rozvoj

1 531
233
icon

Telekomunikácie

1 862
320
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

814
137
icon

Umenie a kultúra

1 091
252
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 172
229
icon

Vrcholový manažment

3 824
1 243
icon

Výroba

1 209
1 015
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 136
1 929
icon

Zákaznícka podpora

1 321
412
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 479
738
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

1 096
1 333
icon

Štátna správa, samospráva

1 306
582
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 167
531