Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 758 EUR (nízke mzdy) do 2 298 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

1 095
4 338
icon

Automobilový priemysel

1 392
1 666
icon

Bankovníctvo

1 625
1 353
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 344
164
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 374
611
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

1 033
1 112
icon

Chemický priemysel

1 135
279
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 117
2 564
icon

Drevospracujúci priemysel

1 023
294
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 408
3 395
icon

Elektrotechnika a energetika

1 385
1 963
icon

Farmaceutický priemysel

1 546
623
icon

Informačné technológie

2 028
5 188
icon

Leasing

1 992
90
icon

Manažment

2 063
4 737
icon

Manažment kvality

1 441
466
icon

Marketing, reklama, PR

1 455
1 002
icon

Obchod

1 257
3 101
icon

Poisťovníctvo

1 419
449
icon

Pomocné práce

801
268
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

1 068
357
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 303
161
icon

Právo a legislatíva

1 678
587
icon

Služby

994
465
icon

Stavebníctvo a reality

1 442
2 111
icon

Strojárstvo

1 297
1 252
icon

Technika, rozvoj

1 489
226
icon

Telekomunikácie

1 835
340
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

813
139
icon

Umenie a kultúra

1 080
254
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 167
233
icon

Vrcholový manažment

3 804
1 162
icon

Výroba

1 192
1 037
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 141
1 850
icon

Zákaznícka podpora

1 306
386
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 444
782
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

1 101
1 269
icon

Štátna správa, samospráva

1 337
598
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 170
508