Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 793,00 EUR (nízke mzdy) do 2 345,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 133
3 504
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 405
1 516
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 663
1 282
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 362
160
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 466
565
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 043
1 035
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 169
266
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 156
2 409
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 066
296
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 443
3 063
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 387
1 774
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 531
638
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 102
4 271
icon

Leasing


Pozri viac
2 044
75
icon

Manažment


Pozri viac
2 078
4 257
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 517
435
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 468
848
icon

Obchod


Pozri viac
1 281
2 726
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 467
415
icon

Pomocné práce


Pozri viac
847
269
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 084
372
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 381
130
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 670
562
icon

Služby


Pozri viac
1 059
460
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 458
2 001
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 305
1 074
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 600
222
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 818
307
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
810
141
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 073
249
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 177
222
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 756
1 140
icon

Výroba


Pozri viac
1 231
1 055
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 155
1 871
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 315
424
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 484
626
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 108
1 236
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 429
554
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 197
444