logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 875 EUR (nízke mzdy) do 2 656 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 248
5 170
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 534
1 908
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 816
1 570
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 501
55
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 511
721
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 148
1 027
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 281
254
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 277
3 213
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 243
288
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 558
4 470
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 554
2 216
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 573
739
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 385
5 503
icon

Leasing


Pozri viac
2 259
46
icon

Manažment


Pozri viac
2 309
5 772
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 648
439
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 612
950
icon

Obchod


Pozri viac
1 425
3 938
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 582
281
icon

Pomocné práce


Pozri viac
908
275
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 180
338
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 383
63
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 930
630
icon

Služby


Pozri viac
1 114
449
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 649
2 113
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 475
1 133
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 857
154
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 831
134
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
872
108
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 164
219
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 330
213
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 967
1 270
icon

Výroba


Pozri viac
1 353
1 246
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 311
1 999
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 325
320
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 594
1 081
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 230
1 434
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 510
592
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 296
412