Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 830,00 EUR (nízke mzdy) do 2 470,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 161
4 115
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 441
1 685
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 703
1 482
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 364
46
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 423
639
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 063
1 004
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 254
212
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 199
2 309
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 101
200
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 486
3 088
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 449
1 843
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 483
643
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 238
4 572
icon

Leasing


Pozri viac
1 846
17
icon

Manažment


Pozri viac
2 167
4 271
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 531
391
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 560
823
icon

Obchod


Pozri viac
1 339
3 370
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 397
255
icon

Pomocné práce


Pozri viac
884
306
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 073
306
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 417
106
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 859
611
icon

Služby


Pozri viac
1 041
426
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 503
2 001
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 355
1 318
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 698
112
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 826
216
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
785
43
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 113
229
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 261
125
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 715
1 283
icon

Výroba


Pozri viac
1 274
1 134
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 199
2 201
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 243
298
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 522
899
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 169
1 698
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 474
540
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 228
445