logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 984 EUR (nízke mzdy) do 2 898 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 438
5 170
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 793
1 880
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
2 087
1 698
icon

Baníctvo, hutníctvo, ťažba


Pozri viac
1 835
358
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 855
891
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 406
1 612
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 563
542
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 521
3 645
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 472
667
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 805
4 555
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 811
2 515
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
2 082
940
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 667
6 494
icon

Leasing


Pozri viac
2 141
175
icon

Manažment


Pozri viac
2 479
6 706
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 873
748
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 833
1 638
icon

Obchod


Pozri viac
1 629
4 396
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 806
887
icon

Pomocné práce


Pozri viac
1 049
578
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 469
747
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 736
314
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 089
907
icon

Služby


Pozri viac
1 377
853
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 863
2 696
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 728
1 640
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
2 061
480
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 207
603
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
1 050
280
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 417
569
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 588
510
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 250
1 708
icon

Výroba


Pozri viac
1 522
1 758
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 610
2 948
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 598
711
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 796
1 295
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 461
2 254
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 755
1 094
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 501
947