logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 960 EUR (nízke mzdy) do 2 852 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 412
5 092
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 751
1 873
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
2 031
1 672
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 776
350
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 788
867
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 366
1 642
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 523
520
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 464
3 582
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 419
655
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 769
4 419
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 751
2 440
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
2 025
937
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 619
6 253
icon

Leasing


Pozri viac
2 115
182
icon

Manažment


Pozri viac
2 456
6 545
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 832
743
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 778
1 516
icon

Obchod


Pozri viac
1 589
4 313
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 782
893
icon

Pomocné práce


Pozri viac
1 050
529
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 425
780
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 643
329
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 033
869
icon

Služby


Pozri viac
1 302
854
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 828
2 622
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 693
1 642
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
2 027
484
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 149
609
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
990
276
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 357
576
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 588
525
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 176
1 736
icon

Výroba


Pozri viac
1 482
1 793
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 555
2 911
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 586
664
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 776
1 259
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 414
2 180
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 725
1 102
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 479
915