logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 937 EUR (nízke mzdy) do 2 792 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 338
15 685
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 680
5 769
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 958
1 642
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 785
177
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 733
2 309
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 237
3 923
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 417
517
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 363
9 842
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 354
655
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 726
4 231
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 677
6 747
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 718
2 228
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 567
21 781
icon

Leasing


Pozri viac
2 112
186
icon

Manažment


Pozri viac
2 411
6 323
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 796
733
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 732
3 646
icon

Obchod


Pozri viac
1 506
11 992
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 736
910
icon

Pomocné práce


Pozri viac
935
1 343
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 321
1 064
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 612
330
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 117
2 028
icon

Služby


Pozri viac
1 231
1 494
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 782
6 740
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 613
4 234
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
2 004
422
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 133
359
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
896
226
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 301
556
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 539
534
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 124
4 445
icon

Výroba


Pozri viac
1 401
4 270
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 497
2 823
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 532
1 105
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 689
3 268
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 367
2 106
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 673
1 136
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 432
914