Platy na pozíciach v kategórií Výroba - Slovenská... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Výroba je štandardne v rozmedzí od 811 EUR (nízke mzdy) do 1 634 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Výroba
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 811 EUR
90% 1 634 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Balič

723 - 1 143 EUR

Inžinier údržby

764 - 2 234 EUR

Kontrolór kvality

770 - 1 430 EUR

Lakovník/lakovač

714 - 1 382 EUR

Metrológ

782 - 1 673 EUR

Montážnik/montér

749 - 1 660 EUR

Nastavovač strojov

850 - 1 685 EUR

Normovač práce

781 - 1 711 EUR

Nástrojár

900 - 1 860 EUR

Operátor strojov a zariadení

722 - 1 457 EUR

Plánovač výroby

972 - 1 756 EUR

Predák

785 - 1 728 EUR

Priemyselný maliar

Procesný inžinier

1 134 - 2 245 EUR

Robotník

721 - 1 298 EUR

Servisný inžinier

855 - 1 990 EUR

Servisný technik

769 - 1 720 EUR

Sklár

680 - 1 537 EUR

Technológ

896 - 1 786 EUR

Vedúci prevádzky

1 042 - 2 118 EUR