Platy na pozíciach v kategórií Štátna správa,... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Štátna správa, samospráva je štandardne v rozmedzí od 908,00 EUR (nízke mzdy) do 1 785,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Štátna správa, samospráva
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% 908 EUR
90% 1 785 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Colník

891 - 1 604 EUR

Generálny štátny radca

1 602 - 2 744 EUR

Hlavný kontrolór mesta/obce

720 - 2 595 EUR

Hlavný radca

955 - 1 600 EUR

Hlavný referent

988 - 2 124 EUR

Hlavný štátny radca

1 094 - 2 088 EUR

Inšpektor

929 - 1 792 EUR

Odborný radca

921 - 1 519 EUR

Odborný referent

832 - 1 649 EUR

Radca

642 - 1 258 EUR

Referent

811 - 1 382 EUR

Riaditeľ odboru

1 395 - 3 335 EUR

Samostatný radca

714 - 1 245 EUR

Samostatný referent

703 - 1 773 EUR

Štátny radca

893 - 1 774 EUR