Platy na pozíciach v kategórií Štátna správa,... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Štátna správa, samospráva je štandardne v rozmedzí od 904 EUR (nízke mzdy) do 1 824 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Štátna správa, samospráva
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
 
10% 904 EUR
90% 1 824 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Colník

985 - 1 976 EUR

Generálny štátny radca

1 267 - 2 816 EUR

Hlavný kontrolór mesta/obce

753 - 2 668 EUR

Hlavný radca

976 - 1 624 EUR

Hlavný referent

846 - 2 172 EUR

Hlavný štátny radca

1 037 - 2 063 EUR

Inšpektor

900 - 1 821 EUR

Odborný radca

880 - 1 654 EUR

Odborný referent

826 - 1 514 EUR

Radca

630 - 1 166 EUR

Referent

815 - 1 448 EUR

Riaditeľ odboru

1 375 - 3 248 EUR

Samostatný radca

688 - 1 372 EUR

Samostatný referent

707 - 1 802 EUR

Štátny radca

934 - 1 785 EUR