Platy na pozíciach v kategórií Štátna správa,... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Štátna správa, samospráva je štandardne v rozmedzí od 883 EUR (nízke mzdy) do 1 791 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Štátna správa, samospráva
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 883 EUR
90% 1,791 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Colník

860 - 1 703 EUR

Generálny štátny radca

1 281 - 2 702 EUR

Hlavný kontrolór mesta/obce

758 - 2 700 EUR

Hlavný radca

995 - 1 639 EUR

Hlavný referent

702 - 1 764 EUR

Hlavný štátny radca

1 008 - 2 028 EUR

Inšpektor

898 - 1 571 EUR

Odborný radca

872 - 1 634 EUR

Odborný referent

799 - 1 559 EUR

Radca

637 - 1 236 EUR

Referent

801 - 1 451 EUR

Riaditeľ odboru

1 362 - 3 194 EUR

Samostatný radca

670 - 1 387 EUR

Samostatný referent

764 - 1 769 EUR

Štátny radca

873 - 1 826 EUR