Platy na pozíciach v kategórií Ekonomika, financie,... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Ekonomika, financie, účtovníctvo je štandardne v rozmedzí od 934 EUR (nízke mzdy) do 1 970 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Ekonomika, financie, účtovníctvo
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
 
10% 934 EUR
90% 1,970 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Asistent audítora

1 028 - 1 935 EUR

Asistent daňového poradcu

1 039 - 1 904 EUR

Asistent finančného kontrolóra

1 175 - 2 057 EUR

Audítor

833 - 3 998 EUR

Controller

1 119 - 2 509 EUR

Daňový poradca

1 225 - 3 808 EUR

Dátový analytik

1 036 - 2 301 EUR

Ekonóm

901 - 1 848 EUR

Fakturant

774 - 1 472 EUR

Finančný agent

818 - 3 003 EUR

Finančný analytik

1 150 - 2 343 EUR

Finančný poradca

937 - 1 896 EUR

Hlavný účtovník

912 - 2 065 EUR

Junior účtovník

856 - 1 478 EUR

Junior štatistik

774 - 1 917 EUR

Konzultant

1 010 - 3 447 EUR

Mzdový účtovník

883 - 1 722 EUR

Pokladník

672 - 1 449 EUR

Rozpočtár/kalkulant

917 - 1 752 EUR

Senior účtovník

978 - 1 984 EUR

Senior štatistik

828 - 2 905 EUR

Zástupca hlavného účtovníka

825 - 2 007 EUR

Účtovník

870 - 1 600 EUR

Špecialista fakturácie a platieb

924 - 1 787 EUR

Špecialista finančných trhov

1 071 - 2 409 EUR

Špecialista pohľadávok

787 - 1 899 EUR

Špecialista reportingu

1 042 - 1 806 EUR

Štatistik

863 - 2 101 EUR