Platy na pozíciach v kategórií Školstvo,... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum je štandardne v rozmedzí od 771 EUR (nízke mzdy) do 1 481 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
 
10% 771 EUR
90% 1,481 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Archeológ

657 - 1 186 EUR

Asistent na vysokej škole

954 - 1 393 EUR

Asistent učiteľa

678 - 1 088 EUR

Biológ

682 - 1 504 EUR

Fitness inštruktor

640 - 1 238 EUR

Inštruktor autoškoly

713 - 1 216 EUR

Knihovník

580 - 1 116 EUR

Koordinátor vzdelávania

Laborant

595 - 1 308 EUR

Lektor

696 - 2 123 EUR

Majster odborného výcviku

738 - 1 362 EUR

Psychológ

749 - 1 311 EUR

Učiteľ materskej školy

738 - 1 267 EUR

Učiteľ strednej školy

794 - 1 528 EUR

Učiteľ základnej umeleckej školy

669 - 1 337 EUR

Učiteľ základnej školy

801 - 1 424 EUR

Vedúca školskej jedálne

732 - 1 055 EUR

Vychovávateľ

666 - 1 176 EUR

Vysokoškolský pedagóg

884 - 1 884 EUR

Výskumný a vedecký pracovník

848 - 1 819 EUR

Zástupca riaditeľa školy

974 - 1 987 EUR

Školník

627 - 895 EUR

Špeciálny pedagóg

753 - 1 438 EUR

Športový tréner

676 - 1 673 EUR