Platy na pozíciach v kategórií Školstvo,... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum je štandardne v rozmedzí od 777 EUR (nízke mzdy) do 1 492 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
 
10% 777 EUR
90% 1 492 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Archeológ

666 - 1 199 EUR

Asistent na vysokej škole

860 - 1 334 EUR

Asistent učiteľa

693 - 1 142 EUR

Biológ

691 - 1 551 EUR

Fitness inštruktor

631 - 1 229 EUR

Inštruktor autoškoly

705 - 1 205 EUR

Knihovník

759 - 1 059 EUR

Koordinátor vzdelávania

Laborant

654 - 1 282 EUR

Lektor

742 - 2 235 EUR

Majster odborného výcviku

729 - 1 319 EUR

Psychológ

790 - 1 366 EUR

Učiteľ materskej školy

718 - 1 240 EUR

Učiteľ strednej školy

793 - 1 516 EUR

Učiteľ základnej umeleckej školy

725 - 1 264 EUR

Učiteľ základnej školy

815 - 1 497 EUR

Vedúca školskej jedálne

714 - 1 103 EUR

Vychovávateľ

676 - 1 258 EUR

Vysokoškolský pedagóg

886 - 1 929 EUR

Výskumný a vedecký pracovník

860 - 1 850 EUR

Zástupca riaditeľa školy

917 - 2 104 EUR

Školník

618 - 941 EUR

Špeciálny pedagóg

771 - 1 400 EUR

Športový tréner

669 - 1 683 EUR