logo

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia boli naposledy aktualizované dňa 1. 1. 2024.

Zásady ochrany súkromia vysvetľujú, ako spoločnosti Alma Career – spoloční prevádzkovatelia, ako je definované nižšie, spracúvajú osobné údaje Používateľov, Klientov, dodávateľov alebo akejkoľvek osoby, ktorá nás kontaktuje („Dotknutá osoba"), vrátane účelov, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, a práv Dotknutej osoby.

Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR").

Ochranu Vášho súkromia berieme vážne, a preto si prosím nájdite čas a oboznámte sa s našimi zásadami.

Celé znenie Zásad ochrany súkromia nájdete na https://www.almacareer.com/gdpr


Alma Career

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat