Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 929,00 USD (nízke mzdy) do 2 773,00 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 343
3 825
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 690
1 536
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
2 006
1 297
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 612
165
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 752
594
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 250
1 157
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 398
299
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 357
2 416
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 247
299
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 712
3 151
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 666
1 820
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 816
628
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 489
4 483
icon

Leasing


Pozri viac
2 451
81
icon

Manažment


Pozri viac
2 480
4 396
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 787
447
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 744
895
icon

Obchod


Pozri viac
1 527
2 859
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 730
422
icon

Pomocné práce


Pozri viac
986
261
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 293
390
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 613
138
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 061
575
icon

Služby


Pozri viac
1 234
482
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 756
2 047
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 579
1 093
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 823
242
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 168
310
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
991
143
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 312
247
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 419
215
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 586
1 173
icon

Výroba


Pozri viac
1 473
994
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 378
1 966
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 575
454
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 781
674
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 336
1 294
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 658
551
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 436
474