Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 926,00 USD (nízke mzdy) do 2 769,00 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 309
3 187
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 617
1 401
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 897
1 155
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 653
127
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 672
525
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 204
876
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 388
265
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 344
2 268
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 260
317
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 656
3 075
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 621
1 504
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 821
555
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 495
4 309
icon

Leasing


Pozri viac
2 420
61
icon

Manažment


Pozri viac
2 435
4 996
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 732
385
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 727
787
icon

Obchod


Pozri viac
1 515
2 743
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 654
393
icon

Pomocné práce


Pozri viac
981
235
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 276
342
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 596
118
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 040
523
icon

Služby


Pozri viac
1 227
404
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 704
1 795
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 529
1 113
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 911
201
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 114
257
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
921
133
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 220
106
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 393
214
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 243
1 175
icon

Výroba


Pozri viac
1 424
1 113
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 364
1 899
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 550
347
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 709
706
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 322
1 629
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 604
549
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 362
356