Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 905 USD (nízke mzdy) do 2 728 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 293
3 737
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 585
1 832
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 880
1 226
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 669
122
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 662
561
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 189
927
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 403
234
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 302
2 991
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 270
292
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 593
4 273
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 596
2 036
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 635
682
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 477
7 113
icon

Leasing


Pozri viac
2 361
51
icon

Manažment


Pozri viac
2 355
4 794
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 703
419
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 665
885
icon

Obchod


Pozri viac
1 472
3 702
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 575
387
icon

Pomocné práce


Pozri viac
936
268
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 235
315
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 412
58
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 049
540
icon

Služby


Pozri viac
1 160
411
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 680
2 037
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 518
1 353
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 834
202
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 910
125
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
892
112
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 204
228
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 370
216
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 033
1 428
icon

Výroba


Pozri viac
1 394
1 107
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 308
2 425
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 456
337
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 638
819
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 279
1 813
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 563
595
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 354
372