Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 902,00 USD (nízke mzdy) do 2 720,00 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva

1 297
4 213
icon

Automobilový priemysel

1 656
1 635
icon

Bankovníctvo

1 924
1 334
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 584
164
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 680
583
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

1 211
1 188
icon

Chemický priemysel

1 355
286
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 317
2 541
icon

Drevospracujúci priemysel

1 201
284
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 651
3 337
icon

Elektrotechnika a energetika

1 625
1 922
icon

Farmaceutický priemysel

1 802
634
icon

Informačné technológie

2 424
4 895
icon

Leasing

2 422
88
icon

Manažment

2 425
4 652
icon

Manažment kvality

1 734
461
icon

Marketing, reklama, PR

1 715
975
icon

Obchod

1 486
3 114
icon

Poisťovníctvo

1 680
420
icon

Pomocné práce

933
240
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

1 262
372
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 546
164
icon

Právo a legislatíva

1 995
585
icon

Služby

1 198
457
icon

Stavebníctvo a reality

1 704
2 100
icon

Strojárstvo

1 541
1 207
icon

Technika, rozvoj

1 806
233
icon

Telekomunikácie

2 196
320
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

960
137
icon

Umenie a kultúra

1 287
252
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 383
229
icon

Vrcholový manažment

4 511
1 243
icon

Výroba

1 425
1 015
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 340
1 929
icon

Zákaznícka podpora

1 558
412
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 744
738
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

1 293
1 333
icon

Štátna správa, samospráva

1 540
582
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 376
531