Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 888 USD (nízke mzdy) do 2 694 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva

1 298
4 338
icon

Automobilový priemysel

1 649
1 666
icon

Bankovníctvo

1 925
1 353
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 593
164
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 627
611
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

1 224
1 112
icon

Chemický priemysel

1 345
279
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 323
2 564
icon

Drevospracujúci priemysel

1 212
294
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 668
3 395
icon

Elektrotechnika a energetika

1 641
1 963
icon

Farmaceutický priemysel

1 832
623
icon

Informačné technológie

2 403
5 188
icon

Leasing

2 360
90
icon

Manažment

2 444
4 737
icon

Manažment kvality

1 707
466
icon

Marketing, reklama, PR

1 724
1 002
icon

Obchod

1 489
3 101
icon

Poisťovníctvo

1 681
449
icon

Pomocné práce

949
268
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

1 265
357
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 544
161
icon

Právo a legislatíva

1 989
587
icon

Služby

1 178
465
icon

Stavebníctvo a reality

1 708
2 111
icon

Strojárstvo

1 536
1 252
icon

Technika, rozvoj

1 764
226
icon

Telekomunikácie

2 175
340
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

964
139
icon

Umenie a kultúra

1 279
254
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 382
233
icon

Vrcholový manažment

4 507
1 162
icon

Výroba

1 412
1 037
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 352
1 850
icon

Zákaznícka podpora

1 547
386
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 711
782
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

1 304
1 269
icon

Štátna správa, samospráva

1 584
598
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 386
508