logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 953 USD (nízke mzdy) do 2 891 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 363
3 963
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 663
1 908
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 960
1 258
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 774
126
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 735
571
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 225
1 267
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 388
254
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 377
2 674
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 348
288
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 710
3 474
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 656
1 778
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 827
604
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 586
5 503
icon

Leasing


Pozri viac
2 449
46
icon

Manažment


Pozri viac
2 491
4 861
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 786
439
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 747
950
icon

Obchod


Pozri viac
1 573
3 086
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 691
391
icon

Pomocné práce


Pozri viac
985
275
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 336
346
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 613
87
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 093
630
icon

Služby


Pozri viac
1 221
423
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 766
1 801
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 600
1 133
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 900
210
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 107
208
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
946
108
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 262
219
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 442
213
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 300
1 270
icon

Výroba


Pozri viac
1 467
1 246
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 421
1 999
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 513
338
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 717
813
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 333
1 434
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 637
592
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 429
405