logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 1 015 USD (nízke mzdy) do 3 025 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 487
4 980
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 828
1 845
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
2 121
1 642
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 919
361
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 884
886
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 410
1 681
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 535
517
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 537
3 538
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 467
655
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 870
4 231
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 818
2 438
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
2 131
881
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 783
6 210
icon

Leasing


Pozri viac
2 288
186
icon

Manažment


Pozri viac
2 612
6 323
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 946
733
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 863
1 503
icon

Obchod


Pozri viac
1 701
4 233
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 881
910
icon

Pomocné práce


Pozri viac
1 087
489
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 501
769
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 747
330
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 140
840
icon

Služby


Pozri viac
1 341
837
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 914
2 686
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 783
1 544
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
2 081
474
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 284
635
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
1 029
300
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 410
556
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 667
534
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 398
1 674
icon

Výroba


Pozri viac
1 571
1 790
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 622
2 823
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 654
681
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 857
1 238
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 481
2 106
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 812
1 136
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 552
914