logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 1 026 USD (nízke mzdy) do 3 048 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 522
5 092
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 871
1 873
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
2 190
1 672
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 897
350
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 928
867
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 473
1 642
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 643
520
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 579
3 582
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 530
655
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 907
4 419
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 888
2 440
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
2 184
937
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 824
6 253
icon

Leasing


Pozri viac
2 280
182
icon

Manažment


Pozri viac
2 648
6 545
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 976
743
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 900
1 516
icon

Obchod


Pozri viac
1 714
4 313
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 922
893
icon

Pomocné práce


Pozri viac
1 132
529
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 536
780
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 772
329
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 193
869
icon

Služby


Pozri viac
1 404
854
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 971
2 622
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 826
1 642
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
2 166
484
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 317
609
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
1 068
276
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 464
576
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 713
525
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 503
1 736
icon

Výroba


Pozri viac
1 599
1 793
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 676
2 911
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 710
664
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 916
1 259
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 524
2 180
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 860
1 102
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 595
915