Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 933,00 USD (nízke mzdy) do 2 756,00 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 333
3 468
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 652
1 480
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 944
1 253
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 629
143
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 719
554
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 235
966
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 388
267
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 371
2 386
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 255
299
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 693
3 065
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 642
1 607
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 815
602
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 491
4 193
icon

Leasing


Pozri viac
2 420
65
icon

Manažment


Pozri viac
2 456
4 204
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 782
430
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 719
816
icon

Obchod


Pozri viac
1 524
2 772
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 718
401
icon

Pomocné práce


Pozri viac
973
245
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 286
379
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 609
130
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 013
509
icon

Služby


Pozri viac
1 257
447
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 703
1 926
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 537
1 061
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 879
206
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 101
286
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
945
140
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 250
247
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 385
204
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 372
1 144
icon

Výroba


Pozri viac
1 461
1 052
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 356
1 953
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 554
385
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 734
645
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 305
1 293
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 659
518
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 409
434