logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 959 USD (nízke mzdy) do 2 869 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 375
6 288
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 699
1 715
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 960
1 333
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 602
75
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 707
629
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 281
1 204
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 435
265
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 416
3 024
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 312
294
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 710
3 740
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 668
2 055
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 749
846
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 617
5 708
icon

Leasing


Pozri viac
2 549
55
icon

Manažment


Pozri viac
2 490
6 677
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 844
444
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 768
1 345
icon

Obchod


Pozri viac
1 549
4 592
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 746
380
icon

Pomocné práce


Pozri viac
983
365
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 371
349
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 582
100
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 118
584
icon

Služby


Pozri viac
1 220
592
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 807
2 019
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 639
1 532
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
2 017
161
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 916
143
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
917
97
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 287
223
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 447
146
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 257
1 643
icon

Výroba


Pozri viac
1 448
1 708
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 466
2 186
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 483
419
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 729
1 289
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 366
1 553
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 588
763
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 431
463