Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 947,00 USD (nízke mzdy) do 2 799,00 USD (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v USD
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 373
3 504
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 703
1 516
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
2 016
1 282
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 651
160
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 777
565
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 265
1 035
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 418
266
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 399
2 409
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 291
296
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 750
3 063
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 680
1 774
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 856
638
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 548
4 271
icon

Leasing


Pozri viac
2 474
75
icon

Manažment


Pozri viac
2 516
4 257
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 839
435
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 778
848
icon

Obchod


Pozri viac
1 551
2 726
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 779
415
icon

Pomocné práce


Pozri viac
1 027
269
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 313
372
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 672
130
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
2 025
562
icon

Služby


Pozri viac
1 282
460
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 768
2 001
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 582
1 074
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 939
222
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
2 201
307
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
982
141
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 299
249
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 427
222
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 548
1 140
icon

Výroba


Pozri viac
1 492
1 055
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 399
1 871
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 595
424
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 799
626
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 344
1 236
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 732
554
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 451
444