Získajte istotu pri rozhodovaní o platoch - Platy.sk
logo

Firmy, získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Dátové produkty od Platy.sk vám pomôžu zosúladiť platové očakávania kandidátov aj zamestnancov s vašimi možnosťami odmeňovania.
Platový report je vhodný na jednorazové zistenie platovej úrovne na zvolenej pozícii. Platový nástroj je vhodný v situáciách, keď hľadáte údaje pre väčšie množstvo pozícií.

Viac informácií

Prečo dôverovať platovému prieskumu Platy.sk?

Počet platových dát

Počet klientov

Počet pozícii

Štatisticky relevantné a pravidelne aktualizované platy

Aká je metodika zberu dát na Platy.sk?

Od spustenia online prieskumu platov na Slovensku v roku 2007 neustále vylepšujeme metodiku zberu dát. Do očistenej databázy sa dostane približne 70 % vyplnených dotazníkov od reálnych používateľov, aby sme vylúčili duplicity alebo extrémy.

Od roku 2018 prepočítavame výšku platov pomocou kvantilovej regresie, ktorá zohľadňuje súvislosti medzi pozíciami, regiónmi, veľkosťami firiem, vzdelaním, praxou a vekom. Regresný štatistický model umožňuje odhadnúť výšku platu aj pri nízkom počte respondentov v želanej vzorke, ak je v jej databáze minimálne 20 platných vyplnených dotazníkov.

Viac o metodike zberu dát

Platový nástroj pre stratégiu odmeňovania

Platový nástroj je určený pre profesionálov, ktorí potrebujú nastavovať odmeňovanie viacerým zamestnancov v krátkom čase. Dodáva istotu pri strategických rozhodnutiach vďaka informáciám priamo z trhu práce a šetrí váš drahocenný čas.

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne Viac informácií

Platové reporty pre viaceré krajiny

Zistite, aké sú platy v iných krajinách

Platový nástroj umožňuje získať prístup k platovým dátam pre všetky zahrnuté pozície. Výnimočný je tým, že je možné si objednať prístup pre viaceré krajiny.

Z jedného konta tak získate prístup k platovým údajom v ktorejkoľvek krajine. S vyšším počtom krajín získavate zľavu na ročný prístup k Platovému nástroju.

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne

Kumulované pozície

Vyskladajte si plat zamestnanca z viacerých pozícií, ktoré vykonáva.

Získajte prehľad platov na vybraných pozíciách, ktorých činnosti váš zamestnanec vykonáva. Prihliada sa aj na región, odvetvie, prax a veľkosť firmy.

Vyskúšať kumulované pozície

Funkcie Platového nástroja

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodika

Dáta zbierame už od roku 2007 a neustále vylepšujeme metodiku ich spracovania

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Dáta od ľudí

Vyplnené platové dotazníky prechádzajú prísnou kontrolou a očisťovaním dát

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Prehľad benefitov

Obsahom nástroja je aj prehľad finančných a nefinančných benefitov zamestnancov

LS_PP2_CustomJobPanel
Kumulované pozície

Ak zamestnanec vykonáva viac činností z rôznych pozícii, modul umožní získať prehľad o platoch na všetkých pozíciách na jednej obrazovke.

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuitívne rozhranie

Jednoduchým spôsobom si dokážete sami pripraviť podklady k odmeňovaniu

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Prehľadnosť údajov

Výstupy z nástroja sú jasné a zrozumiteľné, čo potvrdzujú aj naši klienti

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Prístupnosť k dátam

Vďaka online riešeniu majú ľudia z tímu k údajom neobmedzený prístup

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Pravidelné porovnávanie

Automatické kvartálne porovnávanie platov zamestnancov s platmi na trhu

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Ukladanie nastavení

Možnosť ukladať zvolené pracovné pozície a kedykoľvek sa k nim vrátiť

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Export reportov

V prípade potreby je možné vygenerovať či vytlačiť report vo forme PDF

Platový report PRO pre nastavenie platu

Platový report poskytuje relevantný zdroj informácií pre HR špecialistov a profesionálov, ktorí potrebujú podklady pre efektívne nastavenie platu potenciálneho, ale aj súčasného zamestnanca.
Platový report obsahuje hrubý plat na pracovnej pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy či veku, okrem celkového platu zobrazuje výšku jednotlivých zložiek mzdy a nefinančné benefity.

Cena:

99 EUR*

Objednať Zobraziť ukážkový report

*Uvedená cena je bez DPH za komplexnú analýzu jednej vybranej pozície.

Skúsenosti klientov s našou metodikou

Cenník Platy.sk | PRE FIRMY

Platový nástroj

Podklady pre nastavovanie platov zamestnancov a pre stratégiu odmeňovania

Neobmedzený počet pozícií na 1 rok

 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, veku
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu
 • Rozpis všetkých 16 sledovaných nefinančných benefitov
 • Analýza finančných benefitov


 • Export reportov do PDF
 • Ukladanie reportov v konte pre neskoršie použitie
 • Pravidelné porovnanie platu zamestnanca s aktuálnymi platmi na trhu
 • E-mailová a telefonická podpora

749 EUR*

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne
Platový report PRO

Podklad pre pracovný alebo hodnotiaci pohovor, resp. pri prehodnotení platu zamestnanca

1 pozícia jednorazovo

 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, veku
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu
 • Rozpis všetkých 16 sledovaných nefinančných benefitov
 • Analýza finančných benefitov


 • Jednorazový kompletný platový report
 • Zaslaný email s odkazom na report a jeho PDF verzia

99 EUR*

Objednať

Zobraziť ukážkový report

* Ceny sú uvedené bez 20% DPH
Ak máte záujem o riešenie na mieru, kontaktujte [email protected].