logo

Firmy, získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Dátové produkty od Platy.sk vám pomôžu zosúladiť platové očakávania kandidátov aj zamestnancov s vašimi možnosťami odmeňovania. S nami získate prehľad o tom, ako sú skutočne platení zamestnanci na trhu práce.

Platový report (99 EUR za pozíciu) je vhodný na zistenie platovej úrovne pre zvolenú pozíciu.
Platový nástroj (od 990 EUR na rok) je vhodný v situáciách, keď hľadáte údaje pre väčšie množstvo pozícií, prípadne prehodnocujete platy zamestnancov vo svojej firme.

Viac informácií

Prečo dôverovať platovému prieskumu Platy.sk?

Počet platových dát

Počet klientov

Počet pozícii

Najčastejšie otázky o metodike zberu dát na Platy.sk

Platy.sk zbierajú dáta priamo od zamestnancov. Každý zamestnanec má vnútornú potrebu vedieť, či je odmeňovaný férovo a na našich stránkach si tak denne porovnávajú plat tisícky ľudi. Takto prirodzene získavame údaje od rôznych zamestnancov z rôznych typov spoločností, od malých rodinných firiem až po veľke nadnárodné koncerny.

Metodika prieskumu už od svojho vzniku automaticky detekuje extrémne hodnoty. Tie sa posudzujú z pohľadu pozície a regiónu. Extrémne hodnoty sú detekované a nevstupujú do ďalšich výpočtov. Skúsenosti hovoria, že 10% vstupných údajov neprejde týmto filtrom.

Aj na to je metodika pripravená. Systém detekuje duplicitný záznam, keď jeden respondent vyplní dotazník viackrát, do vysledných výpočtov vstupuje len jeden dotazník. V tomto sme veľmi prísni, štatistiky hovoria o tom, že 20% vstupných údajov je odstránených práve kvôli tomuto filtru na duplicity. Do finálnych výpočtov, z ktorých sa realizujú reporty, vstupujú len očistené dáta.

Výšku platov vypočítavame pomocou kvantilovej regresie, ktorá zohľadňuje súvislosti medzi pozíciami, regiónmi, veľkosťami firiem, vzdelaním, praxou a vekom. Regresný štatistický model umožňuje presne odhadnúť výšku platu aj pri nízkom počte respondentov v želanej vzorke, ak je v jej databáze minimálne 20 platných vyplnených dotazníkov. Ak pre vzorku nemáme takýto počet údajov, výstupy sú tvorené z údajov z estimation modelu.

Naše platové údaje porovnávame s viacerými zdrojmi, predovšetkým s platmi v inzerátoch pracovných ponúk, ale aj s alternatívnymi dodávateľmi platových dát.

Prieskum platov zbiera dáta kontinuálne, denne pribudne do prieskumu 100-500 respondentov. Každý kvartál sa prepočítava regresný aj estimation model, čím zabezpečujeme maximálnu aktuálnosť údajov v našich platových reportoch.

Zoznam pracovných pozícií v prieskume platov vychádza z trhu práce a neustále sa aktualizuje aj na základe podnetov zo strany uchádzačov a zamestnávateľov. Finálny zoznam takisto reflektuje početnosť zamestnancov na konkrétnych pozíciách, keďže prihliadame najmä na možnosť zozbierania relevantného množstva dát. Vyhýbame sa zaradeniu veľmi špecifických pozícií s minimálnym výskytom na trhu práce, keďže by sme nemohli garantovať požadované výsledky. V takýchto prípadoch odporúčame vyhľadať všeobecnejšiu alebo príbuznú pozíciu a prihliadnuť na platové rozpätie.
Stiahnite si aktuálny zoznam pozícii zaradených do jednotlivých oblasti práce. Ak Vám v zozname nejaká pozícia chýba, kontaktujte nás.

Klient si môže zakúpiť Platový report pre kontkrétnu pozíciu alebo ročný prístup do Platového nástroja pre vybrané krajiny. Tieto služby sa dajú aj kombinovať. Cena za report a nástroj závisí od zvolenej krajiny, pre ktorú sa služba objednáva. Stiahnite si podrobný cenník za Platový report a Platový nástroj (PDF).

O celej metodike prieskumu platov sa dočítate na samostatnej stránke Ako funguje stránka Platy.sk.
Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám vašu otázku na [email protected]

Platový nástroj pre stratégiu odmeňovania

Platový nástroj je určený pre profesionálov, ktorí potrebujú nastavovať odmeňovanie viacerým zamestnancov v krátkom čase. Dodáva istotu pri strategických rozhodnutiach vďaka informáciám priamo z trhu práce a šetrí váš drahocenný čas. A to za perfektnú cenu od 990 EUR na rok.

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne Viac informácií

Platové reporty pre viaceré krajiny

Zistite, aké sú platy v iných krajinách

Platový nástroj umožňuje získať prístup k platovým dátam pre všetky zahrnuté pozície. Výnimočný je tým, že je možné si objednať prístup pre viaceré krajiny.

Z jedného konta tak získate prístup k platovým údajom v ktorejkoľvek krajine.

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne

Kumulované pozície

Vyskladajte si plat zamestnanca z viacerých pozícií, ktoré vykonáva.

Získajte prehľad platov na vybraných pozíciách, ktorých činnosti váš zamestnanec vykonáva. Prihliada sa aj na región, odvetvie, prax a veľkosť firmy.

Vyskúšať kumulované pozície

Funkcie Platového nástroja

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodika

Dáta zbierame už od roku 2007 a neustále vylepšujeme metodiku ich spracovania

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Data od zamestnancov

Vyplnené platové dotazníky prechádzajú prísnou kontrolou a očisťovaním dát

LS_PP2_ToolFuncPositionsComparisonTitle
Porovnanie pozícii

Akékoľvek pozície si môžete pridať do porovnania a vidieť platové rozdiely medzi pozíciami v prehľadnej tabuľke.

LS_PP2_CustomJobPanel
Kumulované pozície

Ak zamestnanec vykonáva viac činností z rôznych pozícii, modul umožní získať prehľad o platoch na všetkých pozíciách na jednej obrazovke.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Prehľad benefitov

Obsahom nástroja je aj prehľad finančných a nefinančných benefitov zamestnancov

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuitívne rozhranie

Jednoduchým spôsobom si dokážete sami pripraviť podklady k odmeňovaniu

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Prehľadnosť údajov

Výstupy z nástroja sú jasné a zrozumiteľné, čo potvrdzujú aj naši klienti

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Prístupnosť k dátam

Vďaka online riešeniu majú ľudia z tímu k údajom neobmedzený prístup

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Pravidelné porovnávanie

Automatické kvartálne porovnávanie platov zamestnancov s platmi na trhu

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Ukladanie nastavení

Možnosť ukladať zvolené pracovné pozície a kedykoľvek sa k nim vrátiť

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Export reportov

V prípade potreby je možné vygenerovať či vytlačiť report vo forme PDF alebo CSV

Platový report PRO pre nastavenie platu

Platový report poskytuje relevantný zdroj informácií pre HR špecialistov a profesionálov, ktorí potrebujú podklady pre efektívne nastavenie platu potenciálneho, ale aj súčasného zamestnanca.
Platový report obsahuje hrubý plat na pracovnej pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy či veku, okrem celkového platu zobrazuje výšku jednotlivých zložiek mzdy a nefinančné benefity.
Ku zakúpenej pozícii máte prístup 12 mesiacov, počas ktorých získavate kvartálne aktualizované údaje.

Cena:

99,00 EUR*

Objednať Zobraziť ukážkový report

*Uvedená cena je bez DPH za komplexnú analýzu jednej vybranej pozície.

Skúsenosti klientov s našou metodikou

Cenník Platy.sk | PRE FIRMY

Platový report PRO

1 pozícia jednorazovo

 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, veku
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu
 • Rozpis všetkých 16 sledovaných nefinančných benefitov
 • Analýza finančných benefitov


 • Kompletný platový report pre jednu pozíciu, ku ktorej máte prístup zo svojho konta až 12 mesiacov
 • Zaslaný email s odkazom na report a jeho PDF verzia

99,00 EUR*

Objednať

Zobraziť ukážkový report

Platový nástroj 20

20 pozícií na 1 rok

 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, pracovných skúseností, veľkosti spoločnosti, veku
 • Rozdelenie respondentov do platových rozpätí
 • Platové rozpätie od 1. do 9. decilu
 • Analýza finančných benefitov. Rozpis všetkých sledovaných nefinančných benefitov
 • Úplný prehľad miezd pre 20 vybraných pozícií, kde máte 12-mesačný prístup k tomuto prehľadu zo svojho účtu
 • Prístup do 1 krajiny (napríklad Slovensko alebo Česká republika)
 • Prístup pre 1 používateľa
 • E-mailová a telefonická podpora

990,00 EUR*

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne
Platový nástroj Unlimited

Všetky pozície

 • Plat pre pozíciu z pohľadu regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy a veku
 • Rozdelenie zamestnancov do platových pásiem
 • Platové rozpätie od 1. decilu do 9. decilu
 • Analýza finančných benefitov. Položky nefinančných benefitov
 • Prístup do Platového nástroja pre neobmedzený počet pozícií. Prístup platí na zvolené obdobie
 • Prístup pre 2 krajiny, napr. pre Slovensko a Českú republiku
 • Prístup pre neobmedzený počet používateľov
 • Zákaznícka podpora (e-mailom alebo telefonicky)

1 890,00 EUR*

Vyskúšať Platový nástroj bezplatne
* Ceny sú uvedené bez 20% DPH
Ak máte záujem o riešenie na mieru, kontaktujte [email protected].