logo
post thumb

Ako rozumieť dátam o platoch?

16.5.2024

Výška platov je síce stále tabu, no relevantné informácie sa dnes dajú získať naozaj jednoducho. Dobrým príkladom je anonymný platový dotazník. Údaje sú totiž získavané priamo od ľudí na trhu práce, ktorí si porovnávajú svoj plat s inými zamestnancami na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne. Môžeme si tak utvoriť skutočný obraz o mzdách pri rôznych pozíciách, a sú tiež dobrým základom pri stratégii vyjednávania. Dôležité je však dátam správne rozumieť.

post thumb

5 rád, ako správne komunikovať tému odmeňovania zamestnancom

30.4.2024

Odmeňovanie je základným motivačným nástrojom a dôležitou súčasťou vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Stratégia odmeňovania môže byť prepracovaná do detailov, ale ak zamestnanci nerozumejú jej pravidlám, vytvára to priestor na špekulácie, nespokojnosť, a tým pádom aj pokles angažovanosti a produktivity.

post thumb

Novodobé kompenzačné modely, o ktorých počuť stále viac

2.4.2024

V súčasnosti naberá čoraz viac na význame spôsob, akým organizácie odmeňujú svojich zamestnancov. Tradičné modely odmeňovania sú stále využívané väčšinou firiem, no diskutuje sa aj o iných inovatívnych prístupoch, ktoré odzrkadľujú aktuálne potreby zamestnancov. V článku sme sa pozreli na niektoré z tých, s ktorými sa už dnes môžeme stretnúť.

post thumb

Odstupné a odchodné: Aký je v nich rozdiel a kedy na ne máte nárok?

20.3.2024

Kým odstupné predstavuje kompenzáciu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, odchodné plní inú funkciu. Predstavuje totiž akúsi odmenu pre zamestnanca pri jeho odchode na dôchodok. Ako to je s nárokom na ne a v akej výške vám prináležia? Prečítajte si v našom článku.

post thumb

4 dôvody, prečo robiť pravidelnú revíziu miezd

27.2.2024

Revízia miezd je zložitou témou, ktorá je častokrát manažmentom vnímaná ako pomyselný strašiak. A to najmä z dôvodu, že môže znamenať zvýšenie personálnych nákladov vo firme. Aj napriek tomu je však veľmi dôležité revíziu platov vykonávať pravidelne. Dobrým zvykom je robiť ju aspoň raz ročne, vo vysoko konkurenčných odvetviach aj častejšie. Prečítajte si o hlavných dôvodoch nižšie.

post thumb

Na čo slúži program celkového odmeňovania a ako ho vytvoriť?

Program celkového odmeňovania alebo total rewards program je súbor miezd, benefitov a ďalších výhod, ktoré ponúka firma svojim zamestnancom. Dobre nastavený total rewards program pomáha prilákať najlepších kandidátov na trhu a tiež si ich udržať. Čo všetko takýto program zahŕňa a ako ho nastaviť?

post thumb

Máte novú pozíciu vo firme? Poradíme vám, ako pre ňu stanoviť odmenu

Nastaviť správnu výšku platu pre novú pozíciu vo firme môže byť náročná úloha. Koľko by mal dostávať nový zamestnanec či zamestnankyňa, aby neboli podhodnotení alebo aby ste ich, naopak, nepreplatili? Prinášame niekoľko tipov, ako postupovať pri stanovení odmeny pre novú pozíciu.

post thumb

Benchmarkovanie miezd je kľúčom k správnej mzdovej politike firmy. Tu sú základné pojmy a princípy, ktoré sa pri ňom používajú

Benchmarkovanie miezd je metóda, ktorá slúži na porovnávanie odmien zamestnancov firmy s priemernými alebo typickými odmenami na trhu práce pre rovnaké alebo podobné pozície. Cieľom benchmarkovania je zabezpečiť, aby bola platová politika firmy konkurencieschopná na trhu, ale zároveň spravodlivá a motivujúca pre súčasných zamestnancov. Ako pri benchmarkovaní postupovať?

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat