logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 894 EUR (nízke mzdy) do 2 691 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 274
5 937
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 573
2 062
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 851
1 672
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 519
58
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 549
795
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 173
1 482
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 364
264
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 306
3 531
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 242
263
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 584
4 916
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 589
2 520
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 618
791
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 416
5 790
icon

Leasing


Pozri viac
2 054
21
icon

Manažment


Pozri viac
2 331
6 386
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 689
525
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 661
1 335
icon

Obchod


Pozri viac
1 463
4 384
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 639
294
icon

Pomocné práce


Pozri viac
937
506
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 186
377
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 373
77
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 989
590
icon

Služby


Pozri viac
1 120
514
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 720
2 340
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 512
1 449
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 921
163
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 840
138
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
883
115
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 227
123
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 370
137
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 939
1 568
icon

Výroba


Pozri viac
1 349
1 595
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 304
2 744
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 365
363
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 616
1 231
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 257
1 505
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 465
726
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 331
457