Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Oficiálna priemerná hrubá mzda pre Slovenská republika: 1 035 EUR

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

1 012
4623
icon

Automobilový priemysel

1 331
1470
icon

Bankovníctvo

1 490
1221
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 141
166
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 244
521
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

924
1152
icon

Chemický priemysel

1 105
247
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 035
2685
icon

Drevospracujúci priemysel

937
315
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 333
3521
icon

Elektrotechnika a energetika

1 326
1873
icon

Farmaceutický priemysel

1 531
610
icon

Informačné technológie

1 924
5443
icon

Leasing

1 811
91
icon

Manažment

1 949
4466
icon

Manažment kvality

1 330
486
icon

Marketing, reklama, PR

1 415
1017
icon

Obchod

1 175
3204
icon

Poisťovníctvo

1 258
467
icon

Pomocné práce

712
281
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

982
399
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 193
153
icon

Právo a legislatíva

1 439
579
icon

Služby

913
463
icon

Stavebníctvo a reality

1 370
2116
icon

Strojárstvo

1 215
1264
icon

Technika, rozvoj

1 320
223
icon

Telekomunikácie

1 694
351
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

682
186
icon

Umenie a kultúra

941
258
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 139
246
icon

Vrcholový manažment

3 535
1126
icon

Výroba

1 100
1167
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 026
1770
icon

Zákaznícka podpora

1 235
385
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 393
815
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

987
1125
icon

Štátna správa, samospráva

1 223
633
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 099
502