logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 920 EUR (nízke mzdy) do 2 736 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 315
6 247
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 637
1 681
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 877
1 730
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 543
73
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 674
642
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 214
1 690
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 299
261
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 355
3 065
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 250
290
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 635
3 866
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 599
2 073
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 801
615
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 498
5 744
icon

Leasing


Pozri viac
2 269
27
icon

Manažment


Pozri viac
2 372
6 711
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 687
526
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 679
1 428
icon

Obchod


Pozri viac
1 470
4 644
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 624
380
icon

Pomocné práce


Pozri viac
939
381
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 307
384
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 377
80
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 983
713
icon

Služby


Pozri viac
1 154
611
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 758
2 514
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 557
1 490
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 797
160
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 915
135
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
786
98
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 204
141
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 332
130
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 095
1 611
icon

Výroba


Pozri viac
1 365
1 746
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 420
2 222
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 451
444
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 653
988
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 307
2 317
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 585
740
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 349
492