logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 905 EUR (nízke mzdy) do 2 708 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 298
6 288
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 599
2 208
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 850
1 333
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 512
75
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 612
629
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 187
1 645
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 353
236
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 337
3 024
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 238
294
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 614
3 740
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 608
2 672
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 749
627
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 470
5 708
icon

Leasing


Pozri viac
2 406
55
icon

Manažment


Pozri viac
2 351
6 677
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 707
540
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 669
1 345
icon

Obchod


Pozri viac
1 494
3 521
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 648
380
icon

Pomocné práce


Pozri viac
934
573
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 295
349
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 493
100
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 983
688
icon

Služby


Pozri viac
1 186
475
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 706
2 019
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 547
1 532
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 904
161
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 808
143
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
865
97
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 215
223
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 366
146
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 158
1 334
icon

Výroba


Pozri viac
1 387
1 372
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 384
2 186
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 400
419
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 638
948
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 294
2 154
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 551
687
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 396
432