Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 865 EUR (nízke mzdy) do 2 607 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 236
3 737
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 515
1 832
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 818
1 489
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 491
49
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 589
561
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 117
1 141
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 341
234
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 244
2 991
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 195
208
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 523
4 273
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 495
1 685
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 680
582
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 348
5 198
icon

Leasing


Pozri viac
2 030
17
icon

Manažment


Pozri viac
2 251
4 794
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 643
437
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 616
1 070
icon

Obchod


Pozri viac
1 407
3 702
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 540
262
icon

Pomocné práce


Pozri viac
938
390
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 180
315
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 350
58
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 983
638
icon

Služby


Pozri viac
1 119
402
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 593
1 829
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 440
1 110
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 842
149
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 826
125
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
862
50
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 150
228
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 309
216
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 855
1 428
icon

Výroba


Pozri viac
1 333
1 107
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 286
2 005
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 313
316
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 566
819
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 222
1 813
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 494
595
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 263
425