Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 817,00 EUR (nízke mzdy) do 2 442,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 142
4 089
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 416
1 710
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 693
1 450
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 353
50
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 403
655
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 062
876
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 244
216
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 185
2 268
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 092
193
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 435
3 871
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 431
1 827
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 448
637
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 200
4 309
icon

Leasing


Pozri viac
2 134
61
icon

Manažment


Pozri viac
2 148
4 996
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 528
385
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 521
965
icon

Obchod


Pozri viac
1 323
3 303
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 393
250
icon

Pomocné práce


Pozri viac
863
283
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 053
306
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 408
118
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 771
633
icon

Služby


Pozri viac
1 034
444
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 489
2 032
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 333
1 287
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 709
99
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 606
106
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
793
53
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 076
106
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 220
119
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 665
1 297
icon

Výroba


Pozri viac
1 256
1 113
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 170
2 192
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 252
315
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 507
706
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 166
1 629
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 414
549
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 202
356