Platy.sk
logo

Oficiálna priemerná hrubá mzda pre Slovenská republika: 1 035 EUR

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

979
5933
icon

Automobilový priemysel

1 274
1678
icon

Bankovníctvo

1 439
1414
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 093
199
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 191
655
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

906
1392
icon

Chemický priemysel

1 074
302
icon

Doprava, špedícia, logistika

998
3309
icon

Drevospracujúci priemysel

939
339
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 298
4665
icon

Elektrotechnika a energetika

1 261
2489
icon

Farmaceutický priemysel

1 462
811
icon

Informačné technológie

1 874
6676
icon

Leasing

1 764
108
icon

Manažment

1 926
5533
icon

Manažment kvality

1 323
569
icon

Marketing, reklama, PR

1 419
1206
icon

Obchod

1 134
3986
icon

Poisťovníctvo

1 239
570
icon

Pomocné práce

690
301
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

958
440
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 128
185
icon

Právo a legislatíva

1 452
833
icon

Služby

898
532
icon

Stavebníctvo a reality

1 360
2695
icon

Strojárstvo

1 193
1677
icon

Technika, rozvoj

1 326
258
icon

Telekomunikácie

1 632
402
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

663
232
icon

Umenie a kultúra

946
338
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 066
276
icon

Vrcholový manažment

3 429
1416
icon

Výroba

1 055
1481
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 012
2304
icon

Zákaznícka podpora

1 193
424
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 367
1162
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

929
1600
icon

Štátna správa, samospráva

1 170
811
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 094
687