logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 905 EUR (nízke mzdy) do 2 708 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 305
4 589
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 599
2 208
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 850
1 333
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 512
75
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 612
629
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 187
1 645
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 355
265
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 337
3 024
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 307
279
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 614
3 740
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 574
2 055
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 749
627
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 470
5 708
icon

Leasing


Pozri viac
2 406
55
icon

Manažment


Pozri viac
2 345
5 348
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 707
540
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 643
1 030
icon

Obchod


Pozri viac
1 494
3 521
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 655
308
icon

Pomocné práce


Pozri viac
928
365
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 295
349
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 493
100
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 999
584
icon

Služby


Pozri viac
1 152
592
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 706
2 019
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 547
1 532
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 799
225
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 808
143
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
912
122
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 215
223
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 374
214
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 158
1 334
icon

Výroba


Pozri viac
1 387
1 372
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 384
2 186
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 478
345
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 638
948
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 290
1 553
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 499
763
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 396
432