Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 745 EUR (nízke mzdy) do 2 285 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

1 088
4451
icon

Automobilový priemysel

1 379
1607
icon

Bankovníctvo

1 616
1299
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 293
150
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 376
526
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

1 030
1073
icon

Chemický priemysel

1 138
251
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 119
2571
icon

Drevospracujúci priemysel

1 014
296
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 406
3458
icon

Elektrotechnika a energetika

1 384
1918
icon

Farmaceutický priemysel

1 549
632
icon

Informačné technológie

2 018
5439
icon

Leasing

1 947
94
icon

Manažment

2 070
4788
icon

Manažment kvality

1 438
465
icon

Marketing, reklama, PR

1 465
1003
icon

Obchod

1 257
3140
icon

Poisťovníctvo

1 404
450
icon

Pomocné práce

795
231
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

1 078
361
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 268
158
icon

Právo a legislatíva

1 673
576
icon

Služby

978
440
icon

Stavebníctvo a reality

1 430
2108
icon

Strojárstvo

1 288
1248
icon

Technika, rozvoj

1 451
229
icon

Telekomunikácie

1 822
349
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

818
139
icon

Umenie a kultúra

1 067
267
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 176
240
icon

Vrcholový manažment

3 779
1210
icon

Výroba

1 180
1073
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 145
1806
icon

Zákaznícka podpora

1 283
388
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 439
793
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

1 098
1170
icon

Štátna správa, samospráva

1 313
595
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 178
525