Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 796,00 EUR (nízke mzdy) do 2 352,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 137
3 468
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 410
1 480
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 659
1 253
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 390
143
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 467
554
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 054
966
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 185
267
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 170
2 386
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 071
299
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 445
3 065
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 401
1 607
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 549
602
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 125
4 193
icon

Leasing


Pozri viac
2 066
65
icon

Manažment


Pozri viac
2 096
4 204
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 521
430
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 467
816
icon

Obchod


Pozri viac
1 301
2 772
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 466
401
icon

Pomocné práce


Pozri viac
831
245
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 097
379
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 373
130
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 717
509
icon

Služby


Pozri viac
1 073
447
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 453
1 926
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 311
1 061
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 603
206
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 793
286
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
806
140
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 067
247
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 182
204
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 731
1 144
icon

Výroba


Pozri viac
1 246
1 052
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 157
1 953
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 326
385
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 480
645
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 113
1 293
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 416
518
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 202
434