Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Oficiálna priemerná hrubá mzda pre Slovenská republika: 1 035 EUR

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

999
5692
icon

Automobilový priemysel

1 301
1696
icon

Bankovníctvo

1 470
1420
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 121
176
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 218
648
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

918
1355
icon

Chemický priemysel

1 090
295
icon

Doprava, špedícia, logistika

1 013
3240
icon

Drevospracujúci priemysel

945
315
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 322
4295
icon

Elektrotechnika a energetika

1 294
2364
icon

Farmaceutický priemysel

1 508
756
icon

Informačné technológie

1 897
6577
icon

Leasing

1 792
103
icon

Manažment

1 939
5394
icon

Manažment kvality

1 332
555
icon

Marketing, reklama, PR

1 433
1186
icon

Obchod

1 159
3800
icon

Poisťovníctvo

1 257
550
icon

Pomocné práce

719
303
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

980
428
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 148
188
icon

Právo a legislatíva

1 475
762
icon

Služby

908
509
icon

Stavebníctvo a reality

1 370
2621
icon

Strojárstvo

1 208
1607
icon

Technika, rozvoj

1 322
224
icon

Telekomunikácie

1 656
396
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

674
220
icon

Umenie a kultúra

953
302
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 080
267
icon

Vrcholový manažment

3 465
1324
icon

Výroba

1 073
1394
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1 012
2278
icon

Zákaznícka podpora

1 202
419
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 367
1026
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

959
1449
icon

Štátna správa, samospráva

1 235
759
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 110
620