Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 847,00 EUR (nízke mzdy) do 2 534,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 195
4 391
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 468
1 425
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 760
1 174
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 535
118
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 531
525
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 093
1 064
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 343
229
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 218
2 411
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 154
305
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 513
3 273
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 484
1 956
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 648
549
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 312
6 750
icon

Leasing


Pozri viac
2 030
18
icon

Manažment


Pozri viac
2 220
5 332
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 587
435
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 588
871
icon

Obchod


Pozri viac
1 403
2 765
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 503
250
icon

Pomocné práce


Pozri viac
929
358
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 127
322
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 456
100
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 925
539
icon

Služby


Pozri viac
1 102
400
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 557
1 759
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 393
1 106
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 844
136
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 887
223
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
867
116
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 191
109
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 277
204
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 771
1 348
icon

Výroba


Pozri viac
1 308
1 226
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 257
1 855
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 363
335
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 541
770
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 196
1 794
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 489
547
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 232
456