Platy.sk
logo

Oficiálna priemerná hrubá mzda pre Slovenská republika: 1 035 EUR

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva

958
6142
icon

Automobilový priemysel

1 261
1716
icon

Bankovníctvo

1 414
1493
icon

Baníctvo, hutníctvo

1 086
200
icon

Bezpečnosť a ochrana

1 160
715
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

878
1373
icon

Chemický priemysel

1 049
289
icon

Doprava, špedícia, logistika

988
3328
icon

Drevospracujúci priemysel

923
362
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo

1 285
4953
icon

Elektrotechnika a energetika

1 250
2564
icon

Farmaceutický priemysel

1 435
803
icon

Informačné technológie

1 841
6742
icon

Leasing

1 738
117
icon

Manažment

1 883
5806
icon

Manažment kvality

1 320
615
icon

Marketing, reklama, PR

1 383
1265
icon

Obchod

1 115
4067
icon

Poisťovníctvo

1 228
601
icon

Pomocné práce

683
304
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

945
442
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

1 137
186
icon

Právo a legislatíva

1 450
851
icon

Služby

879
541
icon

Stavebníctvo a reality

1 355
2812
icon

Strojárstvo

1 179
1753
icon

Technika, rozvoj

1 314
266
icon

Telekomunikácie

1 624
403
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

653
239
icon

Umenie a kultúra

937
318
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

1 068
282
icon

Vrcholový manažment

3 344
1445
icon

Výroba

1 045
1530
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

981
2413
icon

Zákaznícka podpora

1 187
403
icon

Ľudské zdroje a personalistika

1 352
1213
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

913
1640
icon

Štátna správa, samospráva

1 138
848
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá

1 050
673