Platy na pozíciach v kategórií Poisťovníctvo -... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Poisťovníctvo je štandardne v rozmedzí od 943,00 EUR (nízke mzdy) do 2 040,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Poisťovníctvo
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% 943 EUR
90% 2 040 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Poistný likvidátor

990 - 1 650 EUR

Poistný matematik

1 120 - 2 999 EUR

Poistný technik

920 - 1 882 EUR

Poisťovací poradca

718 - 2 304 EUR

Referent správy poistenia

685 - 1 556 EUR

Referent správy registrov

663 - 1 513 EUR

Referent správy zmlúv

777 - 1 673 EUR

Referent výberu poistného

659 - 1 507 EUR

Referent zúčtovania

669 - 1 713 EUR

Revízna sestra

Revízny farmaceut

Revízny lekár

Underwriter/upisovateľ poistného rizika

942 - 2 361 EUR

Špecialista kontroly platiteľov poistného

642 - 1 725 EUR

Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

717 - 2 141 EUR

Špecialista podporných a zdravotných činností

Špecialista vývoja produktov

1 170 - 2 232 EUR

Špecialista vývoja programov zdravia

Špecialista zaistenia

1 125 - 2 174 EUR