Platy na pozíciach v kategórií Poisťovníctvo -... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Poisťovníctvo je štandardne v rozmedzí od 931 EUR (nízke mzdy) do 2 068 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Poisťovníctvo
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% 931 EUR
90% 2 068 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Poistný likvidátor

989 - 1 617 EUR

Poistný matematik

1 093 - 3 562 EUR

Poistný technik

843 - 1 451 EUR

Poisťovací poradca

737 - 2 095 EUR

Referent správy poistenia

702 - 1 568 EUR

Referent správy registrov

670 - 1 567 EUR

Referent správy zmlúv

829 - 1 768 EUR

Referent výberu poistného

651 - 1 511 EUR

Referent zúčtovania

667 - 1 592 EUR

Revízna sestra

Revízny farmaceut

Revízny lekár

Underwriter/upisovateľ poistného rizika

1 026 - 1 973 EUR

Špecialista kontroly platiteľov poistného

846 - 1 505 EUR

Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

691 - 2 243 EUR

Špecialista podporných a zdravotných činností

Špecialista vývoja produktov

1 114 - 2 185 EUR

Špecialista vývoja programov zdravia

Špecialista zaistenia

1 146 - 2 314 EUR