Platy na pozíciach v kategórií Poisťovníctvo -... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Poisťovníctvo je štandardne v rozmedzí od 929 EUR (nízke mzdy) do 1 981 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Poisťovníctvo
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
 
10% 929 EUR
90% 1,981 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Poistný likvidátor

934 - 1 557 EUR

Poistný matematik

1 153 - 3 203 EUR

Poistný technik

875 - 1 448 EUR

Poisťovací poradca

761 - 2 085 EUR

Referent správy poistenia

731 - 1 564 EUR

Referent správy registrov

679 - 1 578 EUR

Referent správy zmlúv

674 - 1 820 EUR

Referent výberu poistného

655 - 1 573 EUR

Referent zúčtovania

653 - 1 615 EUR

Revízna sestra

Revízny farmaceut

Revízny lekár

Underwriter/upisovateľ poistného rizika

1 036 - 1 905 EUR

Špecialista kontroly platiteľov poistného

846 - 1 406 EUR

Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

698 - 2 236 EUR

Špecialista podporných a zdravotných činností

Špecialista vývoja produktov

1 085 - 2 360 EUR

Špecialista vývoja programov zdravia

Špecialista zaistenia

1 055 - 2 223 EUR