Platy na pozíciach v kategórií Poisťovníctvo -... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Poisťovníctvo je štandardne v rozmedzí od 970,00 EUR (nízke mzdy) do 2 099,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Poisťovníctvo
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% 970 EUR
90% 2 099 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Poistný likvidátor

952 - 1 763 EUR
Pozri viac

Poistný matematik

1 183 - 3 082 EUR
Pozri viac

Poistný technik

910 - 2 027 EUR
Pozri viac

Poisťovací poradca

798 - 2 247 EUR
Pozri viac

Referent správy poistenia

756 - 1 635 EUR
Pozri viac

Referent správy registrov

674 - 1 555 EUR
Pozri viac

Referent správy zmlúv

656 - 1 578 EUR
Pozri viac

Referent výberu poistného

663 - 1 563 EUR
Pozri viac

Referent zúčtovania

680 - 1 654 EUR
Pozri viac

Revízna sestra

Pozri viac

Revízny farmaceut

Pozri viac

Revízny lekár

Pozri viac

Underwriter/upisovateľ poistného rizika

1 158 - 2 241 EUR
Pozri viac

Špecialista kontroly platiteľov poistného

623 - 1 799 EUR
Pozri viac

Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

754 - 2 186 EUR
Pozri viac

Špecialista podporných a zdravotných činností

Pozri viac

Špecialista vývoja produktov

1 296 - 2 156 EUR
Pozri viac

Špecialista vývoja programov zdravia

Pozri viac

Špecialista zaistenia

1 171 - 2 168 EUR
Pozri viac