Platy na pozíciach v kategórií Poľnohospodárstvo... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Poľnohospodárstvo a potravinárstvo je štandardne v rozmedzí od 754 EUR (nízke mzdy) do 1 475 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
 
10% 754 EUR
90% 1,475 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Chovateľ, ošetrovateľ zvierat

580 - 1 106 EUR

Cukrár

673 - 1 211 EUR

Dojič

580 - 1 303 EUR

Mäsiar

752 - 1 502 EUR

Operátor poľnohospodárskych strojov

673 - 1 323 EUR

Pekár

738 - 1 392 EUR

Potravinársky inžinier

840 - 1 398 EUR

Potravinársky technik

606 - 1 517 EUR

Potravinársky technológ

701 - 1 714 EUR

Poľnohospodársky inžinier, agronóm

845 - 1 618 EUR

Poľnohospodársky technik

715 - 1 729 EUR

Poľnohospodársky technológ

744 - 1 832 EUR

Traktorista, kombajnista

673 - 1 354 EUR

Zberač

580 - 1 155 EUR

Zootechnik

777 - 1 424 EUR