Platy na pozíciach v kategórií Poľnohospodárstvo... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Poľnohospodárstvo a potravinárstvo je štandardne v rozmedzí od 747 EUR (nízke mzdy) do 1 486 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
 
10% 747 EUR
90% 1 486 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Chovateľ, ošetrovateľ zvierat

580 - 1 196 EUR

Cukrár

610 - 1 216 EUR

Dojič

580 - 1 175 EUR

Mäsiar

731 - 1 552 EUR

Operátor poľnohospodárskych strojov

672 - 1 302 EUR

Pekár

723 - 1 313 EUR

Potravinársky inžinier

784 - 1 492 EUR

Potravinársky technik

635 - 1 367 EUR

Potravinársky technológ

765 - 1 603 EUR

Poľnohospodársky inžinier, agronóm

887 - 1 703 EUR

Poľnohospodársky technik

751 - 1 741 EUR

Poľnohospodársky technológ

749 - 1 871 EUR

Traktorista, kombajnista

703 - 1 364 EUR

Zberač

580 - 1 139 EUR

Zootechnik

772 - 1 468 EUR