Platy na pozíciach v kategórií Vrcholový... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Vrcholový manažment je štandardne v rozmedzí od 1 761 EUR (nízke mzdy) do 6 428 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Vrcholový manažment
3,000
4,000
5,000
6,000
 
10% 1,761 EUR
90% 6,428 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Country manager/director

1 661 - 8 731 EUR

Developement Director

1 077 - 5 095 EUR

Ekonomický/finančný riaditeľ

1 936 - 6 365 EUR

Generálny riaditeľ

2 255 - 11 673 EUR

Marketingový riaditeľ

1 531 - 7 029 EUR

Obchodný riaditeľ

1 930 - 5 844 EUR

Personálny riaditeľ

1 780 - 5 205 EUR

Prevádzkový manažér

1 344 - 4 833 EUR

Riaditeľ IT

1 948 - 6 895 EUR

Riaditeľ bezpečnostnej služby

878 - 4 035 EUR

Riaditeľ call centra

1 787 - 5 262 EUR

Riaditeľ kvality a ISO

846 - 4 847 EUR

Riaditeľ logistiky

1 825 - 5 581 EUR

Riaditeľ pobočky

1 402 - 4 399 EUR

Riaditeľ vydavateľstva

1 151 - 4 471 EUR

Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia

1 336 - 4 978 EUR

Riaditeľ školy

1 278 - 3 642 EUR

Technický riaditeľ

1 936 - 5 748 EUR

Výkonný riaditeľ

1 589 - 5 806 EUR

Výrobný riaditeľ

1 773 - 5 047 EUR