Platy na pozíciach v kategórií Vrcholový... - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika a kategórii Vrcholový manažment je štandardne v rozmedzí od 1 773 EUR (nízke mzdy) do 6 728 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.

Hrubý mesačný plat v kategórii Vrcholový manažment
3 000
4 000
5 000
6 000
 
10% 1 773 EUR
90% 6 728 EUR
Platy sa môžu líšiť v závislosti od pozícií, uvedená hodnota má informatívny charakter.

Vyberte si pozíciu, pre ktorú chcete vedieť výšku platu

Country manager/director

1 664 - 8 089 EUR

Developement Director

1 063 - 4 639 EUR

Ekonomický/finančný riaditeľ

1 966 - 7 019 EUR

Generálny riaditeľ

2 281 - 12 392 EUR

Marketingový riaditeľ

1 343 - 7 789 EUR

Obchodný riaditeľ

1 908 - 6 190 EUR

Personálny riaditeľ

1 716 - 5 156 EUR

Prevádzkový manažér

1 389 - 4 947 EUR

Riaditeľ IT

2 257 - 7 295 EUR

Riaditeľ bezpečnostnej služby

789 - 4 156 EUR

Riaditeľ call centra

1 383 - 5 247 EUR

Riaditeľ kvality a ISO

891 - 4 828 EUR

Riaditeľ logistiky

1 735 - 5 403 EUR

Riaditeľ pobočky

1 430 - 4 615 EUR

Riaditeľ vydavateľstva

1 054 - 4 430 EUR

Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia

1 118 - 4 590 EUR

Riaditeľ školy

1 305 - 3 371 EUR

Technický riaditeľ

1 908 - 6 098 EUR

Výkonný riaditeľ

1 654 - 6 264 EUR

Výrobný riaditeľ

1 810 - 4 736 EUR