logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 894 EUR (nízke mzdy) do 2 691 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 282
4 437
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 573
2 062
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 851
1 672
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 646
131
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 549
795
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 173
1 482
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 337
216
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 306
3 531
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 242
263
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 595
3 703
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 549
1 969
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 618
791
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 416
5 790
icon

Leasing


Pozri viac
2 054
21
icon

Manažment


Pozri viac
2 328
5 186
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 715
436
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 635
1 051
icon

Obchod


Pozri viac
1 463
4 384
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 639
294
icon

Pomocné práce


Pozri viac
918
316
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 186
377
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 373
77
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 989
590
icon

Služby


Pozri viac
1 146
453
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 683
1 900
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 512
1 449
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 808
217
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 927
211
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
883
115
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 227
123
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 370
137
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
4 067
1 290
icon

Výroba


Pozri viac
1 349
1 595
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 304
2 744
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 365
363
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 616
1 231
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 257
1 505
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 503
656
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 331
457