Platy na pozíciách - Platy.sk
logo

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v krajine Slovenská republika je štandardne v rozmedzí od 806,00 EUR (nízke mzdy) do 2 407,00 EUR (vysoké platy, skutočné platy môžu byť ešte vyššie)

Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných kategóriach. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu kategóriu, vyberte si ju zo zoznamu.

Spoznáte platy na rôznych pracovných pozíciách.

Pracovné oblasti
Priemerný hrubý plat na Slovensku podľa prieskumu
v EUR
vzorka
icon

Administratíva


Pozri viac
1 151
3 305
icon

Automobilový priemysel


Pozri viac
1 410
1 409
icon

Bankovníctvo


Pozri viac
1 669
1 195
icon

Baníctvo, hutníctvo


Pozri viac
1 396
140
icon

Bezpečnosť a ochrana


Pozri viac
1 470
525
icon

Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo


Pozri viac
1 049
900
icon

Chemický priemysel


Pozri viac
1 194
256
icon

Doprava, špedícia, logistika


Pozri viac
1 164
2 315
icon

Drevospracujúci priemysel


Pozri viac
1 098
286
icon

Ekonomika, financie, účtovníctvo


Pozri viac
1 462
3 034
icon

Elektrotechnika a energetika


Pozri viac
1 411
1 546
icon

Farmaceutický priemysel


Pozri viac
1 539
551
icon

Informačné technológie


Pozri viac
2 168
4 231
icon

Leasing


Pozri viac
2 073
62
icon

Manažment


Pozri viac
2 127
4 189
icon

Manažment kvality


Pozri viac
1 541
419
icon

Marketing, reklama, PR


Pozri viac
1 508
789
icon

Obchod


Pozri viac
1 322
2 652
icon

Poisťovníctvo


Pozri viac
1 478
416
icon

Pomocné práce


Pozri viac
845
246
icon

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo


Pozri viac
1 116
344
icon

Prekladateľstvo a tlmočníctvo


Pozri viac
1 378
122
icon

Právo a legislatíva


Pozri viac
1 748
504
icon

Služby


Pozri viac
1 071
436
icon

Stavebníctvo a reality


Pozri viac
1 487
1 842
icon

Strojárstvo


Pozri viac
1 330
1 086
icon

Technika, rozvoj


Pozri viac
1 605
213
icon

Telekomunikácie


Pozri viac
1 792
251
icon

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel


Pozri viac
815
131
icon

Umenie a kultúra


Pozri viac
1 094
245
icon

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie


Pozri viac
1 219
198
icon

Vrcholový manažment


Pozri viac
3 743
1 114
icon

Výroba


Pozri viac
1 263
1 063
icon

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť


Pozri viac
1 177
1 856
icon

Zákaznícka podpora


Pozri viac
1 344
358
icon

Ľudské zdroje a personalistika


Pozri viac
1 481
649
icon

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum


Pozri viac
1 140
1 326
icon

Štátna správa, samospráva


Pozri viac
1 388
516
icon

Žurnalistika, polygrafia, médiá


Pozri viac
1 202
439