logo
still collecting graphics

Pracujete na pozícii Revízna sestra? Ste zvedavý, ako zarábate v porovnaní s inými?

Idete na pohovor alebo vyjednávať plat a potrebujete vedieť, aký je férový plat?

Je to jednoduché! Vyplňte krátky formulár a zistíte, aký je plat na Vašej pozícii a vo Vašom regióne.

Porovnajte si plat s ostatnými

Popis pracovnej pozície

  • Kontrolovanie a revidovanie výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním (interné revízie).
  • Kontrolovanie a revidovanie zdravotnej dokumentácie u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (externé revízie).
  • Schvaľovanie a povoľovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane individuálneho nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok.
  • Analyzovanie a vyhodnocovanie efektivity zdravotných výkonov a liečebných postupov použitých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
  • Vyčísľovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v rámci regresných konaní.
  • Vypracovávanie smerníc, metodických pokynov a interných predpisov.
  • Posudzovanie sťažností poistencov.
  • Poskytovanie poradenstva a konzultácií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poistencom.

Rozpätie platov na príbuzných pozíciach v kategórii Poisťovníctvo

Nízky plat

Priemerný plat

Vysoký plat