logo

4 dôvody, prečo robiť pravidelnú revíziu miezd

27.2.2024

cover image

Revízia miezd je zložitou témou, ktorá je častokrát manažmentom vnímaná ako pomyselný strašiak. A to najmä z dôvodu, že môže znamenať zvýšenie personálnych nákladov vo firme. Aj napriek tomu je však veľmi dôležité revíziu platov vykonávať pravidelne. Dobrým zvykom je robiť ju aspoň raz ročne, vo vysoko konkurenčných odvetviach aj častejšie. Prečítajte si o hlavných dôvodoch nižšie.

1. Udržanie konkurencieschopnosti

Mzda je jeden z najdôležitejších faktorov, podľa ktorých sa kandidáti rozhodujú pre zmenu práce. Najmä tí skúsení vedia posúdiť, či je ponuka práce seriózna. A to práve na základe dobre nastaveného platu. Platovo podhodnotená ponuka je totiž častým dôvodom, prečo nedostala veľa reakcií a trvá dlhší čas, než sa pozícia obsadí. 

2. Zvýšenie retencie

Ak revízia miezd nie je robená pravidelne a systematicky, môže sa ľahko stať, že vznikne veľký nepomer medzi mzdami novoprijatých a dlhoročných zamestnancov. Takáto situácia vyvoláva vnútri spoločnosti nespokojnosť a často môže vyústiť až do ich odchodu. Nedávny výskum od The Hartford preukázal, že 47 % zamestnancov, ktorí odišli alebo plánujú odísť zo svojho zamestnania, tak urobilo práve z dôvodu vyššieho platu. Pravidelné revízie miezd dokážu tieto riziká identifikovať a pomôžu vám zasiahnuť včas.

Platy.sk - Prečo robiť pravidelnú revíziu miezd

3. Transparentná komunikácia a zvýšenie dôvery v manažment

Jasne nastavené pravidlá v odmeňovaní, ktoré sú zrozumiteľne vysvetlené zamestnancom, sú kľúčom k budovaniu dôvery. Vďaka tejto vedomosti vedia zamestnanci adekvátnejšie prispôsobovať očakávania, a tiež čas, kedy je vhodné tému zvýšenia mzdy otvárať. Vo výhode sú aj manažéri, ktorí vedia vďaka jasným pravidlám lepšie reagovať na mzdové požiadavky zamestnancov. Aj takýto malý krok vie prispieť k otvorenej firemnej kultúre.

4. Dokonalý prehľad o platoch a kompetenciách

Pri pravidelnej revízii platov a hodnotení zamestnancov hrajú dôležitú rolu aj popis pozície a kompetencie zamestnancov. Slúžia ako základ pre hodnotenie výkonu a zvýšenie mzdy. Čím je zamestnanec výkonnejší a čím väčšiu zodpovednosť má, tým vyššie sa v platovom rozpätí môže posunúť. Hodnotenie zamestnancov vám tiež pomôže pri identifikovaní kvalifikačných medzier a nastavení plánu rozvoja a tréningov.Čo všetko zohľadniť pri revízii odmeňovania?

Pre férové odmeňovanie zamestnancov je vždy dobré zohľadniť viaceré faktory:

•    Pracovný výkon – celková výkonnosť, schopnosť plniť úlohy včas, plnenie cieľov
•    Zodpovednosti – porovnanie zodpovedností zamestnanca voči odmeňovaniu, aký prínos majú pre spoločnosť
•    Potenciál rastu – zohľadnenie budúceho prínosu zamestnanca. Má predpoklady postúpiť kariérne vyššie?
•    Hodnota pozície na trhu práce – porovnanie mzdy s aktuálnymi trhovými dátami.
•    Inflácia a rozpočet pre navýšenie miezd - zohľadnenie vývoja reálnej mzdy. Navýšenie mzdy by malo byť v súlade s finančnými obmezdeniami a možnosťami spoločnosti.

 


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat