logo

5 rád, ako správne komunikovať tému odmeňovania zamestnancom

30.4.2024

cover image

Odmeňovanie je základným motivačným nástrojom a dôležitou súčasťou vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Stratégia odmeňovania môže byť prepracovaná do detailov, ale ak zamestnanci nerozumejú jej pravidlám, vytvára to priestor na špekulácie, nespokojnosť, a tým pádom aj pokles angažovanosti a produktivity.

Preto je potrebné, aby firma zrozumiteľne komunikovala, akými pravidlami sa pri stratégii riadi a z čoho vychádza. Prinášame pár tipov, ktorá vám pomôžu pri tvorbe komunikácie:

Mzdové benchmarky vám prinesú pohľad na trhové prostredie

Pri rozhodovaní o mzdách je dobrou praxou porovnávať si interné dáta s trhovým benchmarkom. Vďaka nim viete jednoducho zistiť, pre ktoré pozície ponúkate konkurenčnú mzdu a kde môžu v budúcnosti nastať problémy. V Platovom nástroji nájdete aktuálne dáta pre viac ako 700 pracovných pozícií.

 

Začnite vytvorením komunikačného plánu

Najlepšie je začať vytvorením plánu komunikácie a rozdelením úloh. Čo, kedy, na koho a akými kanálmi sa bude komunikovať. V závislosti od veľkosti, resp. zaužívaného štýlu komunikácie firmy, môže tieto informácie odovzdať HR oddelenie, ale aj manažéri či CEO. Zvyčajne platí, že HR oddelenie pripravuje podklady, ktoré komunikuje s vedením firmy a manažérmi. Vedenie firmy je zodpovedné za schvaľovanie plánu a jeho komunikáciu.

Dobre pripravený komunikačný plán zabezpečí konzistentnosť v komunikácii a eliminuje nezrovnalosti v tvrdeniach. V praxi to často funguje tým spôsobom, že HR oddelenie školí a pripravuje manažérov na komunikáciu, ktorá je neskôr spoločne prezentovaná zamestnancom.

Otvorene hovorte o tom, ako sa prijímajú rozhodnutia o odmeňovaní.

Ukážte transparentnosť. Pri téme odmeňovania je kľúčové, aby zamestnanci veľmi jasne pochopili, ako funguje nastavovanie platu. Čo však nezabudnúť spomenúť? Určite informácie o tom, ako sa postupuje pri navýšení základnej mzdy, kto a za akých podmienok má na navýšenie nárok, informácie o odmenách a podobne.

Ideálne je vysvetliť celý proces, ktorý sa skrýva za nastavovaním mzdy, aby si zamestnanec mohol vytvoriť obraz o tom, že každá úprava mzdy má svoj dôvod. Vždy totiž nemusí ísť výhradne len o zvyšovanie, ale aj prehodnotenie platu, ktoré môže mať za dôsledok naopak zníženie. 

Dajte ľudom priestor na otázky

Neexistuje vhodnejšia príležitosť, kedy sa môžu zamestnanci pýtať na nejasnosti ohľadom odmeňovania. Majte však pripravené zrozumiteľné odpovede a ubezpečte sa, že bola otázka zodpovedaná a pochopená. Vždy však platí, že odpovedať by sme mali citlivo, empaticky a osobne.

Odmeňovanie zamestancov

Zabezpečte, aby boli informácie o odmeňovaní ľahko prístupné

Všetky dôležité informácie, ktoré odzneli, je dobré zaznamenať. Najlepšie vo forme zdieľaného dokumentu, v ktorom sú zrozumiteľne spísané aktuálne informácie k odmeňovacej stratégii. Súčasťou môžu byť aj často kladené otázky s odpoveďami.

Zamestnanci si tak budú môcť kedykoľvek dohľadať informácie k odmeňovaniu, ktoré potrebujú. A taktiež sa nebudú musieť zakaždým obracať na HR či manažment tím s otázkami, ktoré nájdu na jednom mieste.

Hovorte o kompenzácii minimálne jedenkrát ročne

Informovať zamestnancov o systéme kompenzácie iba pri nástupe nestačí. V čase sa prirodzenou fluktuáciou zamestnanci obmieňajú, preto je dôležité, aby rovnako chápali pravidlám novoprijatí, ako aj dlhoroční zamestnanci. V rámci komunikačného plánu je dobrým zvykom určiť, ako často budeme o kompenzácii hovoriť.

A čo vám dobrá komunikácia prinesie?

Aj tu platí, že jasne deklarované pravidlá = správne nastavené očakávania od ľudí vo firme. Efektívna komunikácia odmeňovacej stratégie je krokom k transparentnosti, ktorý posilní vzťahy so zamestnancami a môže zlepšiť retenciu zamestnancov.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat