logo

Ako rozumieť dátam o platoch?

16.5.2024

cover image

Výška platov je síce stále tabu, no relevantné informácie sa dnes dajú získať naozaj jednoducho. Dobrým príkladom je anonymný platový dotazník. Údaje sú totiž získavané priamo od ľudí na trhu práce, ktorí si porovnávajú svoj plat s inými zamestnancami na rovnakej pozícii a v rovnakom regióne. Môžeme si tak utvoriť skutočný obraz o mzdách pri rôznych pozíciách, a sú tiež dobrým základom pri stratégii vyjednávania. Dôležité je však dátam správne rozumieť.

Priemer ≠ medián 

Priemer odpovedá na otázku - ak by mali mať všetci ľudia na totožnej pozícii rovnaký plat, aký by bol? Je to účinný spôsob zhrnutia celkového trendu dát, ale môže byť ovplyvnený extrémnymi hodnotami. Jedná sa o súčet všetkých platov, ktorý sa vydelí ich celkovým počtom. 

Medián hovorí o tom, aký je plat človeka, ktorý zarába viac ako 50 % a menej ako 50 % všetkých ľudí na rovnakej pozícii. Pri výpočte mediánu je dôležitejší počet ľudí vo vzorke, než výška ich zárobku. Tým sa znižuje vplyv extrémnych hodnôt a výpočet je tak výpovednejší.

Platy.sk - Porovnanie priemerného a mediánového platu

Podrobnejšie sme sa týmto dvom, na oko podobným pojmom venovali aj v samostatnom článku 

Prečo zarábam viac alebo menej ako ostatní na mojej pozícii? 

Ako vhodný príklad nám poslúži pozícia zákazníckej podpory. Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku na tejto pozícii sa tento rok pohybuje od 1 114 € do 2 111 €. Je teda pomerne veľké, no vplyvom viacerých faktorov mzda zamestnancov na rovnakej pozícii líši. Medzi faktory ovplyvňujúce výšku mzdy patrí: 

  • Kvalifikácia - človek so relevantnými vedomosťami a skúsenosťami bude mať lepší predpoklad na vykonávanie práce, ako ten, ktorý ich nemá 
  • Výkon - ako sa mi darí napĺňať moje ciele 
  • Zodpovednosť - mám nejakú zodpovednosť za rozpočet alebo motiváciu ľudí v tíme? 
  • Sila ekonomiky a životné náklady - ako sa celkovo darí ekonomike a aká je inflácia 
  • Miera nezamestnanosti - počet ľudí hľadajúcich si prácu 
  • Dostupnosť práce - počet dostupných pracovných ponúk 

Pohlavie alebo rodová mzdová medzera 

Aktuálny rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku predstavuje 16,6 %, pričom ženy v celej EÚ zarábajú v priemere o takmer 12,7 % menej ako muži.  

Mužský personál má prevahu v rizikových prácach, technologických odvetviach, prírodných vedách, čo predstavuje vyššie ohodnotené odbory. Ženy zas dominujú v odvetviach, ktoré platia menej - ako sociálna práca, zdravotníctvo, školstvo, umenie. 

Paradoxom je, že na vysokých školách študuje viac žien ako mužov, aj napriek tomu je platová nerovnosť v prospech mužov prítomná.  

Ďalším faktorom je aj materstvo. Príjem rastie s odpracovanými rokmi, no práve materská dovolenka často kariérny rast dočasne preruší. 

Regionálne rozdiely 

Medzi Prešovským a Bratislavským krajom existuje aktuálne najväčší rozdiel na výplatnej páske zamestnancov. Priemerný mesačný plat v hrubom predstavuje v Prešovskom kraji 1 643 €, zatiaľ čo v Bratislavskom je na úrovni 2 101 €.  

Nezamestnanosť je v Prešovskom kraji dlhodobo najvyššia, no náklady na život sú v porovnaní s Bratislavským regiónom nižšie. Ak sa však rozhodnete pre zmenu práce v Prešovskom kraji, bude to náročnejšie, než na západnom Slovensku. V počte ponúk totiž jednoznačne dominuje Bratislavský kraj, pre ktorý je aktuálne uverejnených až 8 000, zatiaľ čo v Prešovskom ich je 1 500. 

Ako funguje platový prieskum na Platy.sk?

Pre získanie skutočného obrazu o tom, či zarábate férovo, stačí vyplniť krátky dotazník. Dotazník je anonymný a porovnanie vášho platu s inými máte k dispozícii ihneď po jeho vyplnení. Ľahko tak zistíte, ako si platovo vediete v porovnaní s inými zamestnancami na rovnakej pozícii vo vašom regióne. V reporte tiež nájdete: 

  • najbežnejšie benefity pre vašu rolu 
  • porovnanie platu podľa veku či krajiny 
  • najčastejšiu kariérnu cestu zamestnanca na vašej pozícii

 


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat