logo
Hrubý mesačný plat - Slovenská republika
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% zarába menej 1 061 EUR
10% zarába viac 2 054 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Vedenie a spracovávanie agendy neuhradených pohľadávok.
 • Kontrolovanie úhrad pohľadávok po lehote splatnosti.
 • Kontaktovanie dlžníkov prostredníctvom telefónu, vymáhanie dlžných čiastok.
 • Zasielanie písomných výziev a upomienok dlžníkom a ostatným účastníkom dodávateľsko-odberateľského vzťahu.
 • Uzatváranie dohôd s dlžníkmi, dohadovanie termínov úhrad a splátkových kalendárov.
 • Postupovanie nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnym spoločnostiam.
 • Podieľanie sa na znižovaní celkového objemu nevymožených pohľadávok.
 • Zisťovanie kontaktných údajov dlžníkov.

Pre firmy - získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Nastavte platy svojim zamestnancom férovo. Pomôže vám pri tom podrobný platový report, s ktorým budete mať relevantné údaje o platoch vždy po ruke.

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Pozícia Špecialista pohľadávok - Ekonomika, financie, účtovníctvo na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

681. miesto

Krajčír

Textilný, kožiarsky a odevný priemysel

Salary group 1

700 - 1 186 EUR

524. miesto

Mäsiar

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Salary group 2

825 - 2 253 EUR

523. miesto

Špecialista pohľadávok

Ekonomika, financie, účtovníctvo

Salary group 2

1 061 - 2 054 EUR

522. miesto

Asistent výživy

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Salary group 2

855 - 2 007 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

1 967 - 11 795 EUR

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu