logo
Hrubý mesačný plat - Slovenská republika
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
 
10% zarába menej 1 005 EUR
10% zarába viac 1 588 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní.
 • Poskytovanie individuálnych špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb.
 • Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa.
 • Poskytovanie konzultácií, odborných poradenských služieb a metodickej pomoci pedagógom.
 • Sprostredkovávanie informácií a styk s poradenskými zariadeniami.
 • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

Pre firmy - získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Nastavte platy svojim zamestnancom férovo. Pomôže vám pri tom podrobný platový report, s ktorým budete mať relevantné údaje o platoch vždy po ruke.

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Pozícia Špeciálny pedagóg - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

609. miesto

Kinetoterapeut

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Salary group 1

700 - 1 250 EUR

471. miesto

Revírnik

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Salary group 2

834 - 1 793 EUR

470. miesto

Špeciálny pedagóg

Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

Salary group 2

1 005 - 1 588 EUR

469. miesto

Inštalatér

Služby

Salary group 2

769 - 1 880 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

2 407 - 11 564 EUR

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu