Prehľad koncoročných odmien zamestnancov v európskych štátoch

Z analýzy portálu Paylab vyplýva, že koncoročné odmeny dostáva v Európe od 12 do 26 percent zamestnanocov a spravidla nepresahujú priemernu výšku základnej mzdy. Týmto benefitom sú najviac odmeňovaní manažéri a zamestnanci pracujúci pre spoločnosti so zahraničným vlastníctvom.


Medzinárodný prieskum platov Paylab analyzoval koncoročné odmeny v 12 krajinách strednej a východnej Európy a Fínska, kde zastrešuje lokálne platové portály s identickou metodikou zberu dát. Zo sledovaných krajín sú koncoročné odmeny najviac rozšírené v strednej Európe (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko) a v Slovinsku, kde tento benefit dostáva 18 až 26 percent zamestnancov. Vo Fínsku a pobaltských krajinách ako aj na Balkáne sú koncoročné odmeny o niečo menej časté a týkajú sa iba 10 až 15 percent zamestnancov.

Pre podrobnejšiu medzinárodnú analýzu kliknite sem a pre podrobnejšie výsledky za Slovensko kliknite sem.


Najštedrejšie odmeny v pomere k základnej mzde sú v Poľsku, kde v priemere dosahujú až 134 percent základnej mesačnej mzdy. Najskromnejšie odmeny sú v Chorvátsku, kde dosahujú v priemere len polovicu základnej mzdy a v Slovinsku, kde dosahujú v priemere iba 58 percent základného platu.

Odmeny poskytujú zamestnávatelia dobrovoľne a sú súčasťou finančných benefitov a mzdových motivačných schém. Výšku odmien posudzujú zamestnávatelia individuálne a odvíjajú sa tiež od podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a tiež v nadväznosti na hospodársky výsledok zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší základný plat zamestnanec má, tým je vyššia aj koncoročná odmena.


Finančnými odmenami firmy najviac motivujú manažérov

Vo všeobecnosti platí, že koncoročné odmeny sú najrozšírenejšie a najštedrejšie na manažérskych pozíciách, hlavne vo vrcholovom manažmente, keďže častokrát súvisia s dosahovaním vytýčených cieľov. Od 21 do 45 percent ľudí v top manažmente deklaruje, že dostáva koncoročné odmeny a ich výška častokrát predstavuje viac ako dvojnásobok ich základného mesačného platu. V tejto skupine zamestnancov sú všetci pracujúci na najvyšších riadiacich pozíciách v rôznych spoločnostiach - od malých rodinných firiem až po veľké korporácie. Koncoročné odmeny sú rozšírené aj v nižšom a strednom manažmente, avšak sú o niečo skromnejšie.


Najštedrejší sú v bankovníctve a poisťovníctve

Z pohľadu odvetví sú odmeny najrozšírenejšie a najštedrejšie vo finančných a poisťovacích službách, ktoré zvyknú zamestnancom vyplácať odmeny vo výške presahujúcej priemerný plat v tomto odvetví. Druhým veľmi významným odvetvím so štedrými odmenami sú spoločnosti zaoberajúce sa dodávkou komodít (elektrina, plyn, voda, odpadové hospodárstvo) a tiež firmy s priemyselnou výrobou.

Výška a aj rozšírenosť odmien je v jednotlivých krajinách rôzna. Napríklad v Maďarsku a v Poľsku dostávajú v porovnaní s ostatnými sledovanými krajinami slušné odmeny aj ľudia zaoberajúci sa odbornými, vedeckými a technickými činnosťami, ako aj pracovníci v stavebníctve a realitách.  


Výška odmien v súkromnom sektore presahuje dvojnásobok odmien v štátnej správe 

Z pohľadu vlastníctva spoločnosti sú finančné benefity najrozšírenejšie v súkromných zahraničných a v štátnych a obecných organizáciách. Avšak v súkromnom sektore sú priemerné odmeny častokrát dvojnásobne vyššie. Výnimkou je iba Fínsko, kde rozdiely medzi odmenami štátneho zamestnanca a pracovníka v súkromnom sektore nie sú až také výrazne.


O Paylabe

Paylab je medzinárodná platforma pre prieskum platov, ktorá zbiera informácie o zárobkoch a bonusoch zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách. Ide o licencovanú metodiku zberu dát s trojfázovou kontrolou s vyše 8 ročným know-how. Návštevník stránky Paylab prípadne partnerského webu vo svojej krajine môže ľahko a anonymne vyplniť online dotazník o svojom plate a porovnať si tak výšku zárobku s  priemerom v krajine na danej pozícii. Systém využíva vždy aktuálne dáta za posledných 12 mesiacov. Nezávislé analýzy platov následne využívajú spoločnosti na relevantné interné nastavenie ceny práce pre jednotlivé pozície.   Spravodajstvo

18
Apr.
Stres na pracovisku? Ktoré stresové faktory berú zamestnancom spánok?

Pracovný stres ovplyvňuje spánok. Zamestnaní ľudia pod stresom spia kratšie. Z prieskumu medzinárodného portálu Paylab.com pod názvom Stress in the Workplace vyplýva, že zamestnanci, ktorí pravidelne zvyknú spať počas pracovného týždňa menej ako 6 hodín denne, sa v oveľa väčšej miere sťažujú na stres v práci. Trápi ich predovšetkým zlé finančné ohodnotenie a veľký nápor povinností. Prieskum sa realizoval začiatkom roka 2017 v 11 európskych krajinách, vrátane Slovenska.

13
Mar.
Rastiete spolu s firmou? Moderný životný štýl prináša do firiem nové nefinančné benefity

Súčasní zamestnávatelia sú nútení do veľkej miery prispôsobovať sa rýchlej modernej dobe a potrebám ľudí v 21. storočí. Práca je neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu a súkromie sa s prácou v mnohých oblastiach prelína. Niektoré zamestnanecké benefity sa snažia búrať stereotypné vnímanie pracoviska a dodávajú zamestnancom garanciu výhod a pohodlia.

07
Mar.
Ženy na rovnakej pozícii zarábajú na Slovensku o 9 percent menej ako muži

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú a sú pálčivou témou takmer na celom svete. Podľa analýzy medzinárodného portálu Paylab, ženy zarábajú na rovnakých pozíciách v jednotlivých krajinách CEE v priemere o 2 až 11 percent menej ako muži. Na Slovensku je to 9 percentný rozdiel. V praxi by sa dali tieto rozdiely prekonať väčšou asertivitou žien v iniciovaní rozhovoru o plate v existujúcom zamestnaní a vyjednávaní výšky platu podľa aktuálnej trhovej hodnoty pozície zakaždým, keď si ženy hľadajú nové zamestnanie.