Mzda, plat Personálny riaditeľ, Slovenská republika - Platy.sk
logo
Priemerný hrubý mesačný plat - Slovenská republika
3 000
4 000
5 000
 
10% 2 476 USD
90% 5 601 USD
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Rozhodovanie o strategickom plánovaní v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
 • Zabezpečovanie efektívnosti hospodárenia zvereného útvaru.
 • Schvaľovanie zásad zamestnanosti, pracovno-právnych vzťahov.
 • Schvaľovanie metodiky náboru, školení a odmeňovania zamestnancov, motivačných programov, systému hodnotenia, systému vzdelávania a kariérneho rastu zamestnancov.
 • Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného útvaru.
 • Riadenie a kontrola oblasti bezpečnosti a hygieny práce.
 • Spolupracovanie s ostatnými útvarmi spoločnosti.

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Najčastejšie (>15%)
Menej časté (5-15%)
Zriedkavé (<5%)

Pozícia Personálny riaditeľ - Vrcholový manažment na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

633. miesto

Upratovačka

Pomocné práce

Salary group 1

747 - 1 022 USD

16. miesto

Riaditeľ call centra

Vrcholový manažment

Salary group 2

2 220 - 5 722 USD

15. miesto

Personálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 2

2 476 - 5 601 USD

14. miesto

Riaditeľ logistiky

Vrcholový manažment

Salary group 2

2 003 - 5 957 USD

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

2 389 - 10 964 USD

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu