logo
Hrubý mesačný plat - Slovenská republika
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
 
10% zarába menej 717 EUR
10% zarába viac 2 137 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Kontrolovanie vedenia a aktualizácie evidencie registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).
 • Kontrolovanie úplnosti a vecnej správnosti uzatváraných zmlúv s PZS.
 • Zúčastňovanie sa pri realizácii pripomienkových konaní k zmluvným podmienkam.
 • Spracovávanie akceptovaných pripomienok k zmluvným podmienkam a zabezpečovanie ich zapracovania do zmluvných vzťahov.
 • Spolupracovanie pri príprave návrhov zdravotných programov spoločnosti.
 • Posudzovanie materiálno-technického vybavenia vo vzťahu k zmluvným podmienkam PZS vo vzťahu k ich úhrade.
 • Pracovanie s analýzami a vytváranie sekundárnych analýz v oblasti cenových podmienok stanovených v zmluvách s PZS na základe požiadaviek a potrieb spoločnosti.
 • Pripravovanie štatistických prehľadov dopadov cenových úprav podmienok pre PZS na rozpočet spoločnosti.
 • Vypracovávanie stanovísk a vybavovanie dožiadaní voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a iným inštitúciám, pokiaľ ich dožiadanie vecne prislúcha danému odboru.

Pre firmy - získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Nastavte platy svojim zamestnancom férovo. Pomôže vám pri tom podrobný platový report, s ktorým budete mať relevantné údaje o platoch vždy po ruke.

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Pozícia Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti - Poisťovníctvo na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu