logo
Hrubý mesačný plat - Slovenská republika
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
 
10% zarába menej 1 327 EUR
10% zarába viac 2 365 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Kontrolovanie vedenia a aktualizácie evidencie registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).
 • Kontrolovanie úplnosti a vecnej správnosti uzatváraných zmlúv s PZS.
 • Zúčastňovanie sa pri realizácii pripomienkových konaní k zmluvným podmienkam.
 • Spracovávanie akceptovaných pripomienok k zmluvným podmienkam a zabezpečovanie ich zapracovania do zmluvných vzťahov.
 • Spolupracovanie pri príprave návrhov zdravotných programov spoločnosti.
 • Posudzovanie materiálno-technického vybavenia vo vzťahu k zmluvným podmienkam PZS vo vzťahu k ich úhrade.
 • Pracovanie s analýzami a vytváranie sekundárnych analýz v oblasti cenových podmienok stanovených v zmluvách s PZS na základe požiadaviek a potrieb spoločnosti.
 • Pripravovanie štatistických prehľadov dopadov cenových úprav podmienok pre PZS na rozpočet spoločnosti.
 • Vypracovávanie stanovísk a vybavovanie dožiadaní voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a iným inštitúciám, pokiaľ ich dožiadanie vecne prislúcha danému odboru.

Pre firmy - získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Nastavte platy svojim zamestnancom férovo. Pomôže vám pri tom podrobný platový report, s ktorým budete mať relevantné údaje o platoch vždy po ruke.

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Pozícia Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti - Poisťovníctvo na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

681. miesto

Vrátnik, informátor

Pomocné práce

Salary group 1

725 - 1 261 EUR

315. miesto

Prijímací technik

Automobilový priemysel

Salary group 2

1 329 - 2 399 EUR

314. miesto

Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

Poisťovníctvo

Salary group 2

1 327 - 2 365 EUR

313. miesto

Farmaceut

Farmaceutický priemysel

Salary group 2

1 355 - 2 286 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

1 922 - 11 950 EUR

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu