logo

Platový nástroj - Presné dáta pre rozhodovanie o mzdách

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou našich aktuálnych mzdových údajov. Ponúknite spravodlivé a konkurenčné platy a optimalizujte odmeňovanie svojich zamestnancov.

Prečo dôverovať platovému prieskumu Platy.sk?

77 551 Overených profilov
1100+ Spokojných klientov
700+ Pracovných pozícii

Kedy vám reporty od Platy.sk pomôžu

Nábor nových zamestnancov

 • Poskytovanie informácií o priemerných mzdách a platových trendoch na rôznych pozíciách a odvetviach.
 • Pomoc pri stanovovaní atraktívnych a konkurencieschopných platových ponúk pre nových zamestnancov.
 • Podpora personalistov pri prilákaní kvalifikovaných uchádzačov na voľné pozície.

Pravidelná revízia miezd

 • Porovnanie platových úrovní v odvetví a informovanie o aktuálnej štruktúre platov podľa praxe, vzdelania alebo veľkosti firmy.
 • Pomoc pri určovaní spravodlivých platových pásiem pre jednotlivé pozície v organizácii.
 • Zaistenie, aby platy zodpovedali súčasným trendom na trhu práce a interným politikám firmy.

Expanzia na nový trh

 • Poskytovanie porovnávacích dát o platových podmienkach a platobnej politike v rôznych regiónoch a odvetviach.
 • Pomoc personalistom pri stanovovaní konkurencieschopných platových stratégií pre nový trh.
 • Prispôsobenie sa miestnym podmienkam prostredníctvom informácií a analýz dostupných na Platy.sk.

Cenník Platy.sk | PRE FIRMY

Platový report

1 pozícia na rok

99,00 EUR*

Prístup pre 1 používateľa

Obsah reportu:

 • Mzda na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, veku
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu
 • Rozpis všetkých 16 sledovaných nefinančných benefitov
 • Poskytovanie finančných benefitov

Najpopulárnejšie

Platový nástroj 20

20 pozícií na 1 rok

990,00 EUR*

Prístup pre 1 používateľa

Všetko čo v Platovom reporte a navyše:

 • Prístup do 1 krajiny (napr. Slovensko alebo Česká republika)
 • E-mailová a telefonická zákaznícka podpora

Platový nástroj Unlimited

Všetky pozície

1 890,00 EUR*

Prístup pre neobmedzený počet používateľov

Všetko čo v Platovom nástroji 20 a navyše:

 • Prístup pre 2 krajiny (napr. pre Slovensko a Českú republiku)

* Ceny sú uvedené bez 20% DPH

On-line Platový nástroj

Platové reporty

Platový report poskytuje relevantný zdroj informácií pre HR špecialistov, ktorí potrebujú podklady pre efektívne nastavenie mzdy potenciálneho, ale aj súčasného zamestnanca.

Platový report obsahuje:

 • mzdu na pracovnej pozícii (podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, veku, s prihliadnutím na odvetvie)
 • výšku jednotlivých zložiek mzdy
 • nefinančné benefity

Kumulované pozície

Vyskladajte si mzdu zamestnanca z rolí, ktoré vykonáva. Získajte prehľad miezd na vybraných pozíciách, ktorých činnosti váš zamestnanec vykonáva. Prihliada sa aj na región, odvetvie, prax a veľkosť firmy.

Funkcie Platového nástroja

Prístupnosť k dátam

Vďaka online riešeniu majú ľudia z tímu k údajom neobmedzený prístup

Pravidelné porovnávanie

Automatické kvartálne porovnávanie platov zamestnancov s platmi na trhu

Export reportov

V prípade potreby je možné vygenerovať či vytlačiť report vo forme PDF alebo CSV

Prehľadnosť údajov

Výstupy z nástroja sú jasné a zrozumiteľné, čo potvrdzujú aj naši klienti

Data od zamestnancov

Vyplnené platové dotazníky prechádzajú prísnou kontrolou a očisťovaním dát

Prehľad benefitov

Obsahom nástroja je aj prehľad finančných a nefinančných benefitov zamestnancov

Platový report PRO pre nastavenie platu

Detailný report pre 1 pozíciu

Platový report poskytuje relevantný zdroj informácií pre HR špecialistov a profesionálov, ktorí potrebujú podklady pre efektívne nastavenie platu potenciálneho, ale aj súčasného zamestnanca.

Platový report obsahuje hrubý plat na pracovnej pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy či veku, okrem celkového platu zobrazuje výšku jednotlivých zložiek mzdy a nefinančné benefity.

Ku zakúpenej pozícii máte prístup 12 mesiacov, počas ktorých získavate kvartálne aktualizované údaje.

Cena:

99,00 EUR*

*Uvedená cena je bez DPH za komplexnú analýzu jednej vybranej pozície.

Skúsenosti klientov s našou metodikou

Najčastejšie otázky o metodike zberu dát na Platy.sk

Platy.sk zbierajú dáta priamo od zamestnancov. Každý zamestnanec má vnútornú potrebu vedieť, či je odmeňovaný férovo a na našich stránkach si tak denne porovnávajú plat stovky ľudi. Takto prirodzene získavame údaje od rôznych zamestnancov z rôznych typov spoločností, od malých rodinných firiem až po veľke nadnárodné koncerny.

Metodika prieskumu už od svojho vzniku automaticky detekuje extrémne hodnoty. Tie sa posudzujú z pohľadu pozície a regiónu. Extrémne hodnoty sú detekované a nevstupujú do ďalšich výpočtov. Skúsenosti hovoria, že 10% vstupných údajov neprejde týmto filtrom.

Aj na to je metodika pripravená. Systém detekuje duplicitný záznam, keď jeden respondent vyplní dotazník viackrát, do vysledných výpočtov vstupuje len jeden dotazník. V tomto sme veľmi prísni, štatistiky hovoria o tom, že 20% vstupných údajov je odstránených práve kvôli tomuto filtru na duplicity. Do finálnych výpočtov, z ktorých sa realizujú reporty, vstupujú len očistené dáta.

Výšku platov vypočítavame pomocou kvantilovej regresie, ktorá zohľadňuje súvislosti medzi pozíciami, regiónmi, veľkosťami firiem, vzdelaním, praxou a vekom. Regresný štatistický model umožňuje presne odhadnúť výšku platu aj pri nízkom počte respondentov v želanej vzorke, ak je v jej databáze minimálne 50 platných vyplnených dotazníkov. Ak pre vzorku nemáme takýto počet údajov, výstupy sú tvorené z údajov z estimation modelu.

Naše platové údaje porovnávame s viacerými zdrojmi, predovšetkým s platmi v inzerátoch pracovných ponúk, ale aj s alternatívnymi dodávateľmi platových dát.

Prieskum platov zbiera dáta kontinuálne, denne pribudne do prieskumu 100-500 respondentov. Každý kvartál sa prepočítava regresný aj estimation model, čím zabezpečujeme maximálnu aktuálnosť údajov v našich platových reportoch.

Zoznam pracovných pozícií v prieskume platov vychádza z trhu práce a neustále sa aktualizuje aj na základe podnetov zo strany uchádzačov a zamestnávateľov. Finálny zoznam takisto reflektuje početnosť zamestnancov na konkrétnych pozíciách, keďže prihliadame najmä na možnosť zozbierania relevantného množstva dát. Vyhýbame sa zaradeniu veľmi špecifických pozícií s minimálnym výskytom na trhu práce, keďže by sme nemohli garantovať požadované výsledky. V takýchto prípadoch odporúčame vyhľadať všeobecnejšiu alebo príbuznú pozíciu a prihliadnuť na platové rozpätie.
Stiahnite si aktuálny zoznam pozícii zaradených do jednotlivých oblasti práce. Ak Vám v zozname nejaká pozícia chýba, kontaktujte nás.

Klient si môže zakúpiť Platový report pre kontkrétnu pozíciu alebo ročný prístup do Platového nástroja pre vybrané krajiny. Tieto služby sa dajú aj kombinovať. Cena za report a nástroj závisí od zvolenej krajiny, pre ktorú sa služba objednáva. Stiahnite si podrobný cenník za Platový report a Platový nástroj (PDF).

O celej metodike prieskumu platov sa dočítate na samostatnej stránke Ako funguje stránka Platy.sk.
Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám vašu otázku na [email protected]
Ak máte záujem o riešenie na mieru, kontaktujte [email protected].