logo

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne na 7 dní

Čo obsahuje skúšobná verzia?
 • Plnú funkcionalitu platového nástroja pre pozície
  • Administratívny pracovník, referent
  • Ekonóm
  • Robotník
  • kategória Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
  na 7 dní
 • Ostatné pozície majú v skúšobnej verzii zobrazený len základný interval celkovej hrubej mzdy
 • Informácie o veľkosti a zložení vzorky respondentov pre všetky pozície v Prehľade pozícií
 • Možnosť ukladať pozície a kedykoľvek sa k nim vrátiť
 • Modul Kumulované pozície
 • V prípade prechodu na platenú verziu uloženie predvolených nastavení
 • Možnosť zakúpenia Platového reportu pre zamknutú pozíciu a jej uloženie do konta.
 • Technická podpora (e-mail, telefón)

Registrácia nevyžaduje zadanie kreditnej karty.
Plná verzia Platového nástroja 20 stojí 990 EUR na rok bez DPH. Plná verzia Platového nástroja Unlimited pre dve krajiny stojí 1890 EUR na rok bez DPH