logo

Čo si potenciálni zákazníci myslia o vašich službách?

Data research od Paylab vám umožní PRIDAŤ vaše otázky k platovému dotazníku, čím získate cenné informácie z trhu s prehľadnými demografickými údajmi respondentov, s možnosťou zacielenia vášho prieskumu až na konkrétne pracovné pozície a ľudí s rôznym pracovným zaradením.

Zoznámte sa s produktom

Data Research

Data Research od Paylabu je pre vás vhodným riešením, ak potrebujete v krátkom čase zistiť, čo si ľudia myslia.

Naša metodológia, ako jedna z mála na trhu, vám umožňuje vyhodnocovať výskum aj na základe platových údajov od respondentov.

Využitie prieskumu:

 • Zamestnanecké prieskumy
 • Znalosť značky
 • Preferencie cieľovej skupiny
 • Názory, ochota, trendy a nálady ľudí
 • Testovanie obchodných konceptov a hypotéz
 • Získanie podkladov pre PR a marketingovú komunikáciu

world icon
Porovnateľné údaje z rôznych krajín

Dáta dokážeme zbierať online vo viacerých krajinách, v ktorých pôsobíme, ako súčasť platového prieskumu. Získané dáta sú štrukturované a medzinárodne ľahko porovnáteľné.

bars icon
Analýza aj podľa úrovne platu

Okrem štandardných demografických ukazovateľov, Data Reasearch umožňuje spracovať výstupy aj podľa platovej úrovne respondentov, ich vzdelania či pracového zaradenia.

respondents icon
Platíte podľa počtu respondentov

Každý vyplnený dotazník prejde 3-fázovou kontrolou a následným očistením dát, pričom platíte len za očistené dáta.

Pozrite sa na svoje podnikanie očami iných ľudí. Prediskutujte s nami, ktoré otázky sa opýtať potenciálnych zákazníkov, aby ste maximalizovali návratnosť vašich výdavkov.

Kontaktujte nás

Ako funguje Data Research od Paylab?

 • decision icon

  Výber publika

  Pre správne rozhodnutia potrebujete kvalitné dáta. Je mnoho spôsobov, ako ich získať, my vám ponúkame Data Research od Paylab, ktorý predstavuje rýchly a efektívny spôsob zberu dát.

 • decision icon

  Príprava otázok

  Premyslíte si maximálne 5 otázok pre vašu cieľovú skupinu a rozhodnite sa, koľko odpovedí v cieľovej krajine očakávate. Dbajte o to, aby boli otázky pre bežných ľudí zrozumiteľné.

 • focus icon

  Zacielenie otázok

  Rozhodnite sa sami o charakteristike vášho publika. Vaše otázky vieme položiť celej vzorke, ale aj vami vybraným skupinám respondentov podľa pohlavia, typu práce, vzdelania, veku a regiónu.

 • managing icon

  Zabezpečenie zberu dát

  Zbieranie dát máme na starosti my. Vaše otázky sa stanú súčasťou platového dotazníka v lokálnom prieskume.

 • collecting icon

  Zber dát

  Čas potrebný na zber dát záleží od toho, koľko respondentov z akej krajiny chcete vyhodnotiť. Odhadovaný čas zberu dát je možné vidieť v cenníku.

 • results icon

  Výsledky

  Na koniec vám pripravíme Data Research report. Súčasťou tohto dokumentu bude analýza dát na základe pohlavia, vzdelania, regiónu či veku. Naša metodológia ako jedna z mála na trhu umožňuje analýzu výsledkov aj na základe platového ohodnotenia zamestnancov, ktorú vám na želanie radi zhotovíme.

Prípadová štúdia

Prípadová štúdiia Profesia days

Veľtrh práce Profesia days má za sebou niekoľko úspešných ročníkov v Bratislave. Za ten čas podujatie umožnilo desiatkam tisíc návštevníkov a stovkám vystavovateľov stretnúť sa osobne pod jednou strechou. Stalo sa tak etablovaným, najväčším a najvyhľadávanejším podujatím svojho druhu na Slovensku.

Medzičasom sa rozrástlo do viacerých miest, aj vďaka čomu sa povedomie o podujatí rozširuje aj do iných regiónov Slovenska, či dokonca do Čiech.

Cieľom krátkeho prieskumu bolo zistiť, aká je poznateľnosť značky Profesia days na náhodnej vzorke respondentov.

Poznáte podujatie Profesia days?

Profesia case study
 • áno, poznám a zúčastnil/a som sa už na ňom
 • áno, poznám, ale nezúčastnil/a som na ňom
 • nie
Vzorka: Respondenti vo veku 25 - 34 rokov

Ako prebiehal prieskum?

Prieskum sa na niekoľko týždňov stal integrálnou súčasťou platového dotazníka ako jeden z krokov, ktorý musel vyplniť každý užívateľ, ktorý si porovnával plat.

Pozostával z 5 otázok, ktoré nadväzovali na obsah štandardného dotazníka a prirodzeným spôsobom umožnil odprezentovať pripravované podujatie.

Ukážka otázok:

 • Ktoré zo spomínaných bodov by vás osobne najviac motivovali navštíviť bezplatný veľtrh práce? Označte prosím max 3 možnosti
 • Poznáte podujatie Profesia days?
 • Plánujete prísť na veľtrh práce Profesia days Bratislava?

Vo všetkých spomínaných otázkach sme analyzovali aj podrobnú demografiu. Dáta sme pre tieto potreby zinterpretovali v jednoduchých no prehľadných grafoch.

Zobraziť viac

Čo sme dosiahli?

 • Získali sme prehľad o poznateľnosti značky Profesia days v rámci Slovenska
 • Dozvedeli sme sa o záujme o účasť na podujatí
 • Zistili sme, ktorá z jednotlivých častí programu je pre nich najatraktívnejšia
 • Získali sme dáta/demografiu opýtaných

Potvrdili sa nám predpoklady

 • najväčšia poznateľnosť podujatia je práve na západnom Slovensku
 • nasleduje východné Slovensko, ktoré podujatie hostilo prvýkrát v roku 2017
 • najnižšiu poznateľnosť sme zaznamenali na severnom, strednom a severe západného Slovenska
 • Profesia days sa budú v máji konať po prvýkrát v Žiline, je preto priestor pre podporu znalosti o tomto podujatí na Platy.sk pred samotným konaním, ako aj ďalším zmeraním a následným porovnaním po jeho skončení.

Kto bude Vaša kontaktná osoba?

Miroslav Dravecky image
Miroslav Dravecký
Paylab product manager

Miro riadi prieskum platov od roku 2007. Najskôr na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku, ale neskôr sa táto metodika rozšírila do 20 krajín. Okrem tohto projektu bol zodpovedný za vývoj viacerých produktov v spoločnosti Profesia spol. s r.o. (RecruitRank, HRclub, katalóg pozícií a pod.)

Pozrite sa na svoje podnikanie očami iných ľudí. Prediskutujte s nami, ktoré otázky sa opýtať potenciálnych zákazníkov, aby ste maximalizovali návratnosť vašich výdavkov.

Kontaktujte ma