Basic výsledky sa zobrazia priamo na stránke

Professional poslané PDF na Váš e-mail

Premium analýza platu vypracovaná našimi analytikmi

zadarmo

Porovnať si svoj plat

49,00 EUR bez DPH

Objednať analýzu

dohodou

Objednať analýzu
Plat na pozícii podľa
  • regiónu
Plat na pozícii podľa
  • regiónu
  • vzdelania
  • praxe
  • veľkosti firmy
  • veku
Plat na pozícii podľa
  • regiónu
  • vzdelania
  • praxe
  • veľkosti firmy
  • veku

Custom kritéria:
  • regióny
  • prax
Celkový plat Celkový plat a jeho zložky (variabilná zložka, provízie, odmeny)
Rozloženie respondentov do mzdových pásiem
Obsah analýzy podľa dohody
Priemerný plat Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
Podrobný rozpis všetkých 16 sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov
Analýza finančných benefitov
Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
Porovnanie platu s priamou konkurenciou
E-mailová a telefonická podpora
zadarmo 49,00 EUR bez DPH dohodou
Porovnať si svoj plat Ukážka výstupu → Objednať analýzu Ukážka výstupu → Objednať analýzu