Basic Vhodné pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ktorí si chcú porovnať plat.

Professional Vhodné pre firmy, ktoré potrebujú rýchlu a efektívnu analýzu platu na pozícii. Report sa odošle v PDF.

Custom Vhodné pre firmy, ktoré potrebujú detailnú analýzu a porovnania platov podľa viacerých kritérií

zadarmo

Porovnať si svoj plat

99,00 EUR bez DPH

Objednať report

dohodou

Objednať report
Hrubý plat na pozícii podľa
  • regiónu
Hrubý plat na pozícii podľa
  • regiónu
  • vzdelania
  • praxe
  • veľkosti firmy
  • veku
Výstup obsahuje prehľad hrubého platu podľa:
  • regiónov
  • veľkosti firmy
  • vzdelania
  • praxe
  • veku
Detailná analýza platu podľa požiadaviek firmy: 
  • kumulované pozície
  • dáta pre krajské mesto, respektíve región mimo krajského mesta
  • kombinácia platovej analýzy so situáciou na trhu práce
Celkový plat Celkový plat a jeho zložky (variabilná zložka, provízie, odmeny)
Rozloženie respondentov do mzdových pásiem
Obsah analýzy podľa dohody
Priemerný plat Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
Podrobný rozpis všetkých 16 sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov
Analýza finančných benefitov
Výsledok sa zobrazí po vyplnení platového dotazníka Platová analýza vám bude obratom odoslaná na e-mail vo formáte pdf. Po konzultácii vám platovú analýzu vypracuje analytické oddelenie na mieru (cca. 3-7 pracovných dní)
zadarmo 99,00 EUR bez DPH dohodou
Porovnať si svoj plat Ukážka reportu → Objednať report Ukážka reportu → Objednať report