logo

Zistili ste, že kolega zarába viac. Čo s tým môžete urobiť?

23.4.2019

cover image

Od 1. januára vám zamestnávateľ nemôže zakázať rozprávať o tom, koľko zarábate. Je to síce len prvý krok na ceste k úplnej mzdovej transparentnosti, no môže ovplyvniť vaše prípadné vyjednávanie o vyššom plate.


Ak si pozorne preštudujete niektorú zo svojich starších pracovných zmlúv, je pravdepodobné, že v nej nájdete zmienku o mlčanlivosti o svojej mzde. Tá znamenala, že ak ste prezradili výšku svojho platu alebo dokonca aj vaše pracovné podmienky, hrozila vám sankcia a vo vážnych prípadoch dokonca výpoveď.

Dnes sa môžete bez akéhokoľvek postihu rozprávať o plate s kolegom, kamarátom či rodinným príslušníkom na základe úpravy Zákonníka práce o vetu:


„Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.“


Ako môžete pracovať s platovými informáciami, ktoré sa od kolegov dozviete?Prečo zamestnávatelia vyžadovali mlčanlivosť?

Dôvodov môže byť viac, no v princípe to bolo najmä preto, aby si zamestnanci navzájom neporovnávali mzdy a aby nezačali požadovať dorovnanie platu už len z princípu toho, že tu nejaký rozdiel je.

Aj na prácu je totiž nutné pozerať sa ako na komoditu na trhu práce a jej hodnota závisí od množstva faktorov. Patria sem skúsenosti a schopnosti, ktoré má každý človek odlišné, roky praxe, minulé úspechy a v neposlednom rade aj vyjednávacie schopnosti pri dohadovaní finálnej výšky základnej zložky mzdy.

Ak dvaja kolegovia robia tú istú prácu, podmienky, za akých bola dohodnutá ich mzda, môžu byť na základe týchto faktorov odlišné.


matt leblanc friends GIF


Čo môžete robiť, keď zistíte, že kolega zarába viac ako vy?

1. Neberte to osobne

Najprv sa zrejme nahneváte a automaticky sa kolegu opýtate, ako je možné, že zarába viac ako vy. Skúste sa ovládnuť a vyriešte situáciu s chladnou hlavou. Na kolegu sa nehnevajte, keďže nepoznáte podmienky, na základe ktorých sa dohodla jeho mzda. Aj keď to môže byť ťažké, pozrite sa na túto informáciu pozitívne a považujte ju ako svoju motiváciu vyjednať si vyšší plat.


2. Zistite, aká je reálna hodnota vášho pracovného miesta

V ďalšom kroku vám zrejme napadne porozprávať sa so svojím šéfom o dôvodoch, prečo zarábate menej ako kolega. Ešte predtým, ako spravíte túto chybu, si spravte prieskum o tom, aký je férový plat na vašej pozícii. Vyplňte dotazník na www.platy.sk a vo výsledku zistíte, aký je priemerný plat vzhľadom na váš vek, vzdelanie, región a skúsenosti.Váš kolega totiž môže zarábať viac práve preto, že túto prácu robí dlhšie, má za sebou relevantné výsledky alebo má vyššie vzdelanie.


3. Pozrite sa spätne na vašu prácu

Ak cítite, že si zaslúžite toľko peňazí, koľko má váš kolega, zodpovedzte si v hlave niekoľko otázok.

  • Odvádzam rovnakú prácu s rovnakým nasadením alebo dokonca ešte vyšším ako môj kolega? 
  • Mám rovnaké alebo väčšie zodpovednosti? Zarábam ešte menej, než je priemerný plat na mojej pozícii? 
  • Neustále na sebe pracujem a cítim, že som sa profesionálne posunul/a, odkedy mi bol naposledy zmenený plat? 
  • Podarilo sa mi v práci dosiahnuť významný úspech?

Ak ste na tieto otázky zodpovedali áno, je načase naplánovať si stretnutie so šéfom.


happy mad men GIF


4. Porozprávajte sa s nadriadeným

Poznáte plat kolegu (A) a takisto ste si zistili priemerný plat na vašej pozícii (B). Ktorú z týchto informácií môžete použiť pri vyjednávaní o vyššej mzde? B je správne.

Argumentovať platom kolegu je totiž chybou kvôli dôvodom, ktoré spomíname vyššie. Keďže vždy ide o vzájomnú dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, nepoznáte detaily podmienok jeho mzdy.

Vaše argumenty o vlastnom plate by vždy mali byť založené len na vás - na vašom prínose pre spoločnosť, na vašich skúsenostiach, vzdelaní, schopnostiach a na vašej schopnosti vyjednávať.© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat