Zamestnanci, ktorí majú priateľský vzťah so svojim šéfom, zarábajú viac. Ako vidia ľudia súčasných lídrov?

Platový portál Platy.sk realizoval zamestnanecký prieskum o tom, aké vlastnosti súčasným manažérom, ktorí riadia ľudí, najviac chýbajú. Prieskum je súčasťou PAYLAB COMPENSATION MONITORA, ktorý sleduje trendy v oblasti odmeňovania. Do prieskumu sa okrem Slovenska zapojilo ďalších 10 krajín Európy, v ktorých má medzinárodný portál Paylab.com lokalizované platové portály. Zamestnancov sme sa pýtali, ako hodnotia svojho priameho nadriadeného. Pozreli sme sa tiež na to, ako vzťah so šéfom vplýva na plat zamestnanca.


Do prieskumu Platy.sk, ktorý sa realizoval v mesiacoch júl až september 2017, sa zapojilo 12 157 respondentov pracujúcich vo všetkých aktuálnych odvetviach, pracovných pozíciách a úrovniach riadenia.

Platy_Paylab_compensation_monitor_lider_sef_hodnotenie_zamestnancov


Aký majú zamestnanci na Slovensku vzťah so svojimi priamymi nadriadenými?

Až štyria z desiatich zamestnancov na Slovensku charakterizujú svoj vzťah so šéfom skôr neutrálne až negatívne. Konkrétne 36 percent respondentov má rezervovaný vzťah so svojim šéfom, kde cítiť vzájomný odstup. Ďalšie 3 percentá zamestnancov sa vyslovilo, že ich vzťah s priamym nadriadeným je chladný až nepriateľský.

Priateľský vzťah so šéfom deklarovalo 60 percent respondentov. Zaujímavým zistením je, že ľudia, ktorí majú priateľský vzťah so šéfom majú na Slovensku v priemere o 17 percent vyšší plat, ako tí respondenti, ktorí majú s nadriadeným rezervovaný, alebo nepriateľský vzťah. Platový rozdiel v prospech dobrých vzťahov vyšiel vo všetkých krajinách, kde sa prieskum realizoval. Správne odmeňovanie zamestnancov je jedným z kľúčových pilierov pre korektné vzťahy s nadriadenými.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že ľudia na manažérskych pozíciách, kvalifikovaní technickí pracovníci, zamestnanci v IT a tiež celkovo mladší zamestnanci do 35 rokov, majú vo všeobecnosti lepšie vzťahy s priamymi nadriadenými.


Aké vlastnosti súčasným manažérom na Slovensku najviac chýbajú?

Zamestnanci na Slovensku sa zhodli na tom, že súčasným lídrom chýba najmä férovosť, úprimnosť, ochota, odborné skúsenostipokora. To sú vzácne vlastnosti a kvality, ktoré zamestnanci postrehli ako vážny nedostatok u svojich šéfov.

Ľudia, ktorí majú s nadriadeným priateľský vzťah, sa častejšie sťažujú na to, že šéf nemá guráž a rozhodnosť a tiež, že je málo kreatívny. Zamestnanci, ktorí majú rezervovaný až chladný vzťah so šéfom, sa zase častejšie sťažujú na málo úcty a rešpektu zo strany šéfa a na nedôveryhodnosť. Tiež pochybujú o jeho kompetentnosti a označili, že mu chýba odbornosť a skúsenosti.

Zamestnanci, ktorí zarábajú na Slovensku podpriemerne, sa sťažujú, že šéfom chýba férovosť, ochota, slušnosť, pokora a väčšia otvorenosť.  Zamestnancom s nadpriemerným príjmom zase chýba u šéfov okrem odborných skúseností aj charizma, odvaha a guráž, rozvaha a kreativita.
Na "šéfovských stoličkách" sedia najmä muži

Prieskum tiež potvrdil dlhodobý trend, že je veľký nepomer v angažovanosti žien na vedúcich manažérskych pozíciách. To, že budete mať za šéfa muža je na Slovensku až trikrát pravdepodobnejšie, ako to, že vám bude šéfovať žena. Podiel respondentov, ktorým šéfuje žena, je len 26 percent. Ženy šéfujú najčastejšie v administratíve a pri špecializovaných pozíciách netechnického zamerania. Hodnotenie zamestnancov, ktorým šéfujú ženy, je pritom veľmi podobné hodnoteniu zamestnancov, ktorým šéfujú muži, či už sa jedná o vzájomné vzťahy alebo chýbajúce kvality.


O prieskume

Prieskum platového portálu Platy.sk s názvom „My boss" je súčasťou Paylab Compensation Monitora, ktorý má za cieľ kontinuálne sledovať trendy v oblasti odmeňovania zamestnancov. ( Predchádzajúce vlny prieskumov mali tieto témy: Migrácia pracovnej sily do zahraničia, Stres na pracovisku, Postoje k platom).

Zber dát prebiehal v 11 európskych krajinách prostredníctvom lokálnych salary portálov, kde si zamestnanci majú možnosť porovnať výšku platu na svojej pracovnej pozícii na celkovej vzorke 52 120 respondentov: Maďarsko (Fizetesek.hu - 5573 respondentov), Slovensko (Platy.sk -12 157 respondentov), Česká republika (Platy.cz - 13 665 respondentov), Poľsko ( - 404 respondentov), Srbsko (1492 respondentov), Slovinsko (Placa.si - 2780 respondentov), Bosna and Hercegovina (Plata.ba - 803 respondentov), Estónsko (Palgad.ee  - 1722 respondentov), Litva (Manoalga.lt - 5083 respondentov), Lotyšsko (Algas.lv  - 4741 respondentov) a Fínsko (Palkkadata.fi - 3700 respondentov).


Články o platoch

15
Mar.
Ako reagovať na plat zverejnený v pracovnej ponuke?

Našli ste si pracovnú ponuku so zaujímavou náplňou práce, no plat, ktorý firma ponúka, sa vám zdá nízky? Máme pre vás dobrú správu - nemusí byť finálny.

22
Feb.
Očakávané vs. reálne platy Slovákov

Z analýzy platového portálu Platy.sk vyplýva, že najambicióznejšie platové očakávania majú ľudia, ktorí ešte len vstupujú na trh práce.

12
Feb.
Rekreačné poukazy sú tu. Kto a ako ich môže využívať?

Na rekreačné poukazy by sa dalo veľmi dobre aplikovať staré známe príslovie “Darovanému koňovi na zuby nepozeraj”. Zniesla sa pri nich veľká vlna kritiky, no keď už sú tu, môže ich využiť každý, kto má na ne nárok, a tak ušetriť na dovolenke na Slovensku. Kto, kedy, na čo a za akých okolností ich môže využívať? Čítajte ďalej.