logo

Tipy pre ženy ako si vyjednať lepší plat

7.3.2017

V otázke znižovania platových rozdielov medzi mužmi a ženami je do veľkej miery potrebná aj väčšia asertivita a povedomie žien o možnosti platovej negociácie. Ženy zarábajú menej ako muži takmer na celom svete. Avšak platové rozdiely na rovnakej pozícii medzi ženou a mužom v mnohých prípadoch nie sú až také neprekonateľné. Na Slovensku ide o 9 percentný rozdiel v platoch na rovnakej pracovnej pozícii v neprospech žien.

Ženy v súčasnosti dokážu dosiahnuť vyššie platové ohodnotenie, ak by boli asertívnejšie a nebáli sa otvoriť so zamestnávateľom tému o zvýšení platu. Portál Platy.sk pripravil pre ženy zopár tipov, na čo pri vyjednávaní nezabúdať. Kompletnú správu o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien nájdete v tejto tlačovej správe.1, Spravte si prieskum a poznajte svoju trhovú hodnotu  

S pracovnými pozíciami je to ako na realitnom trhu s nehnuteľnosťami. Majú svoju trhovú hodnotu a najlepším spôsobom, ako to zistiť, je porovnať si plat na dostupných online platových portáloch - jedným z nich aj Platy.sk. Základný údaj o hodnote pozície v danej krajine je bezplatný, keď si však chcete zistiť detailný údaj, kde sú aj platové pásma, región a finančné a nefinančné benefity spojené s touto pozíciou, je možnosť si zakúpiť detailnú platovú analýzu v hodnote 4,99 eur. Ďalším zdrojom informácií sú rôzne personálne agentúry alebo headhunteri.  


2, Poznajte svoje ROI (Return on Investments)

Každý nový zamestnanec je pre firmu posila a prináša do firmy svoju pridanú hodnotu. Zamyslite sa a presne si vypočítajte, čo všetko viete ponúknuť firme a ako jej reálne pomôžete dosiahnuť stanovené ciele prostredníctvom svojich znalostí a zručností. Plat je obojstranná dohoda, keď mi spoločnosť ponúkne miesto, znamená to, že som pre ňu najlepší možný kandidát. Buďte si vedomí svojich silných, ale aj slabých stránok.


3, Buďte viac náročné pri výbere práce

Platové ohodnotenie na pozíciách sa líši aj podľa odvetvia, regiónu a veľkosti firmy. Bežné pozície ako účtovník, office manažér alebo marketingový pracovník, rovnako aj iné špecializované pozície, sú spravidla lepšie platovo ohodnotené v silných odvetviach ako IT, Farmaceutický priemysel, Energetika, Telekomunikácie, Elektrotechnika a podobne. Viac zarobíte aj vo veľkých spoločnostiach so zahraničným vlastníctvom a platy sú tiež vyššie vo väčších mestách.


4, Neprezrádzajte na pohovore výšku svojho súčasného platu

Na pohovore neprezrádzajte váš plat v predchádzajúcom zamestnaní s odôvodnením, že to nepovažujete za potrebné, keďže to bola iná pozícia, iný región, iná situácia a podobne. Informovaním personalistu o výške platu sa dostávate do nevýhodného postavenia, pretože personalista sa bude orientovať podľa vášho predchádzajúceho platu a nie podľa aktuálnej trhovej hodnoty danej pozície.


5, Diskutujte o plate

Mnoho žien sa bojí otvoriť tému o plate, pretože sa boja negatívnych reakcií, ktoré so sebou táto téma nesie. Zároveň sa boja toho, že budú vnímané v negatívnom svetle. Tu si treba uvedomiť, že už nie ste tínedžer, ktorý sa obáva reakcie rodičov a niekoľko minút nepohodlia a negociácie Vám môže v konečnom dôsledku priniesť peniaze v hodnote dovolenky. Navyše myslite na to, že muži vyjednávajú bežne a oveľa suverénnejšie.


6, Majte pripravený NUMBER GAME PLAN

Nemusíte hneď akceptovať iniciačnú ponuku. Majte v hlave jasnú predstavu o tom, čo je vaša najnižšia možná akceptovaná suma a aká je vaša žiadaná suma, s ktorou budete spokojná a nebojte sa ju vysloviť. Zamestnávateľ má tiež platový rozsah (budget) na danú pozíciu a snažte sa nájsť dohodu, ktorá bude prijateľná pre obe strany. Snažte sa vyjednať čo najvyšší možný základný alebo fixný plat, nezávisle od ponúkaných finančných a nefinančných benefitov. Práve z tohto platu sa odvíja gro odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, čo má následne priamy vplyv na výšku sociálnych dávok a váš budúci dôchodok.7, Vypýtajte si relevantný názov pozície

Preštudujte si dôkladne pracovnú náplň daného pracovného miesta a nebojte sa požiadať o úpravu pracovnej pozície na relevantnejšiu úroveň. Ak máte niekoľkoročnú prax, nebojte sa požiadať o slovíčko Senior na svojej pozícii. Myslite na budúcnosť. Dobre znejúca pracovná pozícia Vám môže pomôcť v životopise a aj v budúcej kariére. Rovnako zareagujte, ak vám zamestnávateľ neustále pridáva nové zodpovednosti. Nikto nechce náročnejšie úlohy bez protihodnoty.  


8, Snažte sa obmedziť a delegovať neplatenú prácu

Na pracujúce ženy zväčša čaká doma takzvaná „druhá šichta", a to starostlivosť o deti a príbuzných a práca v domácnosti. Ženy vykonávajú väčší objem neplatenej práce oproti mužom. Snažte sa dohodnúť v domácnosti pravidlá a rozložiť zdroje. Eliminujte neplatenú prácu aj prostredníctvom cenovo dostupnej výpomoci v domácnosti (Domelia.sk) a získaný čas venujte pre seba a svoj osobný rozvoj.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat