Spoznajte 7 oblastí, ktoré pomáhajú znížiť... - Platy.sk
logo

Spoznajte 7 oblastí, ktoré pomáhajú znížiť platové rozdiely medzi mužmi a ženami

8.3.2018

cover image

Platové rozdiely sú faktom. Povedzme si o tom, ako ich znížiť alebo ich úplne odstrániť. Prečítajte si rady, ktoré vám pomôžu postaviť sa do výhodnejšej pozície pri vyjednávaní o férovejšom plate. Podľa prieskumu portálu Platy.sk boli v roku 2017 priemerné zárobky žien o 24% nižšie v porovnaní s mužmi. Na úrovni rovnakej pracovnej pozície ženy zarábali o 8 % menej než ich mužskí kolegovia.Ako to zmeniť?

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžu ženy bojovať proti neférovým platom, je asertívne vyjednávanie o platových podmienkach. Ideálna situácia na to je pred nástupom do nového zamestnania, no vhodné momenty sú tiež koniec skúšobnej doby, zmena pracovnej zmluvy, úprava pracovnej náplne a kompetencií či povýšenie.

Zamerali sme sa na 7 oblastí, ktoré môžeme spoločne ovplyvniť, a tým postupne znižovať platové rozdiely medzi mužmi a ženami.


1. Výber vzdelania a povolania podľa požiadaviek trhu

Rozhodnutie o vzdelávaní a budúcom povolaní výrazne ovplyvňuje kariérne smerovanie a platové ohodnotenie v budúcnosti. Ženy sa väčšinou uberajú cestou netechnických študijných smerov, čo do veľkej miery spôsobujú tradičné spoločenské vzory.

Ženy majú dlhodobú tradíciu pracovať najmä v oblastiach prvého kontaktu, kde je potrebná empatia, ako napríklad zákaznícka podpora, zdravotná sestra, sociálna pracovníčka a podobne. Práve tieto pozície však spadajú do oblastí, ktoré sú platovo ohodnocované slabšie.

TIP: Ak sa rozhodujete o svojom budúcom povolaní, zamyslite sa aj nad možnosťou špecializácie v oblastiach, v ktorých mali doposiaľ dominanciu muži. Ide o vedu, výskum a technológie. Výber povolaní je v týchto oblastiach skutočne široký.


2. Prehlbovanie digitálnych zručností

Digitálna gramotnosť či ovládanie počítačových programov a online nástrojov sú zručnosti, ktoré sú v súčasnosti na pracovnom trhu mimoriadne žiadané, a tento trend bude v budúcnosti len rásť. Faktorom, ktorý vplýva na platové rozdiely medzi mužmi a ženami, je ten, že ženy majú v technike a oblasti IT stále malé zastúpenie.

Prehlbovanie IT znalostí je cenné aj v iných ako technických oblastiach. Svoju profesionálnu atraktivitu tým zvýšite aj v marketingu, administratíve, personalistike, ekonomike a v ďalších smeroch.

TIP: IT vzdelanie si môžete doplniť napr. pomocou online aj offline školení či workshopov. K popularizácii práce žien v IT prispievajú aj rôzne iniciatívy ako globálna Women in Tech alebo slovenská Aj ty v IT. Podľa údajov portálu Platy.sk je najviac žien zamestnaných v IT na pozíciách IT testerka a IT analytička.


porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii


3. Transparentná komunikácia firiem o platoch

Transparentnosť v otázke platov a odmeňovania zamestnancov je jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich atraktivitu firiem ako zamestnávateľov. Problémom v mnohých krajinách však je, že pokiaľ nie je zverejňovanie platov ošetrené legislatívne, firmám sa doň veľmi nechce.

Na Slovensku bude od mája 2018 povinné v pracovných ponukách zverejňovať minimálny základný plat na konkrétnu pozíciu. Ambíciou tohto doplnku novely Zákonníka práce je najmä odstránenie diskriminácie znevýhodnených skupín, medzi ktoré patria aj ženy.

TIP: Overte si, akými platmi je odmeňovaná pozícia, na ktorú sa hlásite alebo na ktorej momentálne pracujete. Vyplňte krátky dotazník na portáli platy.sk a zistite, či zarábate menej alebo viac, než je priemer vo vašom kraji. Táto informácia vám tiež poslúži pri otázke o plate počas pohovoru. Stiahnite si tiež brožúrku, ktorá vám poradí, ako vyjednávať o plate.


4. Vyššia zamestnanosť žien

Na Gender gap, teda platové rozdiely medzi mužmi a ženami, vplýva aj samotná možnosť zamestnať sa, teda aké podmienky majú ženy vytvorené na to, aby boli motivované pracovať. Faktom je, že v súčasnosti je percento zamestnaných mužov vyššie ako percento pracovne aktívnych žien.

Spôsob, akým sa túto priepasť postupne darí znižovať, je moderný životný štýl a emancipácia žien, a s tým spojené požadovanie lepších pracovných podmienok pre ženy.

TIP: Zaujímajte sa o aktuálnu situáciu na trhu práce, cibrite svoje zručnosti voľnočasovými aktivitami, ktoré vám zvýšia kredit (počíta sa aj dobrovoľníctvo) a nebojte sa vyjednávať o férových podmienkach.


5. Skrátené a flexibilné úväzky

Veľký vplyv na nižšie percento zamestnaných žien má materstvo a rodičovská dovolenka, no takisto aj malá ponuka skrátených alebo flexibilných pracovných úväzkov, ktoré by ženám na materskej dovolenke umožňovali sa kariérne angažovať.

Kým v Holandsku pracuje až 74 % zamestnaných žien na skrátený úväzok, v krajinách bývalého východného bloku je to približne len desatina žien.

TIP: Myslite na to, že počas dlhodobej práce na skrátený úväzok nie je možné dosiahnuť výrazný kariérny a platový postup. Takúto formu úväzku by ste preto mali brať len ako dočasné riešenie, akým skĺbiť rodinný a pracovný život a postupne by ste sa mali snažiť o prechod na trvalý pracovný pomer.


6. Väčšia angažovanosť otcov v starostlivosti o deti

Počas obdobia, keď sú ženy na rodičovskej dovolenke, ich partneri plynulo kariérne napredujú, a tým získajú oproti ženám veľký platový náskok. Je preto dôležité postarať sa o to, aby mali ženy po návrate do práce sebavedomie požadovať plat, ktorý zodpovedá pracovnej pozícii a ich skúsenostiam.

Pozitívnym trendom v mnohých krajinách je napríklad motivovanie otcov k väčšej angažovanosti v starostlivosti o rodinu, čím prispievajú k jednoduchšiemu návratu žien do pracovného prostredia.

TIP: Aj na Slovensku majú muži možnosť čerpať 28 týždňovú rodičovskú dovolenku, počas ktorej im Sociálna poisťovňa vypláca 75 % z platu rovnako ako ženám. V momente, ako sa žene skončí nárok na poberanie materského (34 týždňov), môže o materské požiadať aj otec. Počas tohto obdobia ani jeden z rodičov nemá nárok na rodičovský príspevok. Ten vznikne až v momente, keď sa skončí poberanie materského.


7. Viac žien na manažérskych pozíciách

Vzory úspešných žien vo vysokých funkciách dokážu povzbudiť ostatné ženy k tomu, aby boli sebavedomejšie a snažili sa o uplatňovanie na lepšie platených pozíciách. Realita však nie je taká ružová, aby sme mohli tvrdiť, že sa hýbeme správnym smerom. Na Slovensku bolo totiž v roku 2017 na manažérskych stoličkách len 26 % žien a 74 % mužov.

Do vrcholového manažmentu firiem sa dostáva stále málo žien. Nie je to však výsledkom toho, že by boli ženy zlé manažérky. Realitou často je, že ženy sú vplyvom rodových stereotypov presvedčované o tom, že sa na tieto pozície hodia viac muži. A tu je potrebná najmä zmeny myslenia priamo u žien.

TIP: Staňte sa fanúšikom stránky Platy.sk na Facebooku. Získate tak aktuálne informácie o platoch a trhu práce.


porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat