logo

Prečo je na Slovensku stále málo dostupných alternatívnych foriem práce?

19.8.2022

cover image

V zahraničí pomerne využívané, na Slovensku opomínané. Skrátené úväzky, alternatívne formy práce či flexibilné pracovné podmienky. V systéme nastavenom na “buď plný úväzok na pracovisku s pevnou pracovnou dobou, alebo nič” prepadávajú sitom potenciálni zamestnanci, ktorí majú čo ponúknuť, hneď na začiatku výberového procesu. Pritom by vyššia miera alternatívnych foriem práce mohla byť prospešná nielen pre zamestnancov, ale aj pre firmy.


Slovensko patrí ku krajinám s najnižším počtom skrátených úväzkov v Európe

Podľa štúdie Eurostatu zverejnenej v máji 2022 pracujú na čiastočný úväzok na Slovensku len približne 4 % zamestnancov. To nás v rebríčku krajín s najnižším počtom skrátených úväzkov stavia na druhé miesto hneď za Bulharsko.


Najviac ľudí na skrátené úväzky, naopak, pracuje v Holandsku, Rakúsku či Nemecku. Vo Švajčiarsku síce tiež nájdete vysoký podiel čiastočných úväzkov, v priemere sa ale počet hodín strávených v práci za týždeň už približuje pracovnému času na plný úväzok.

Približne 40 % Švajčiarov teda síce pracuje na skrátený úväzok, ale v práci trávia cca 36 hodín za týždeň, čo je len o 4 hodiny týždenne menej ako pri klasickom plnom úväzku.

Koľko ponúk s flexibilnými pracovnými podmienkami nájdete na Profesii?

Z nášho prieskumu pracovných ponúk s iným ako tradičným usporiadaním pracovného času a pracovných podmienok vyplynulo, že ich podiel na celkovom počte inzerátov je pomerne nízky a pohybuje sa v pásme do približne 10 %. Zamerali sme sa pritom na ponuky práce na čiastočný úväzok a na dohodu, s možnosťami home officu, flexibilného pracovného času či práce z domu.


Na grafe vidíte, že podiel ponúk s iným ako tradičným osemhodinovým pracovným časom len výnimočne prekročí hranicu 10 %.

Najvýznamnejšie pritom narástol podiel počtu ponúk s ponukou home office, naopak, počet ponúk s flexibilným pracovným časom sa už od roku 2018 drží na úrovni 4 %.

Ponuky práce na diaľku rastú počnúc rokom 2020 vždy o jeden percentuálny bod. Oproti minulým rokom sme tiež zaznamenali malý, ale predsa len nárast podielu počtu ponúk na skrátený úväzok či na dohodu takisto o jedno percento.

Prečo sa zamestnávatelia bránia skráteným úväzkom: Predsudky aj konzervatívny prístup

V staršom prieskume agentúry Factum Invenio pre spoločnosť LMC na českom pracovnom trhu uvádzali zástupcovia firiem dva hlavné dôvody rozhodnutia nevyužívať flexibilné pracovné úväzky:

  • povaha pracovnej činnosti (36 %)
  • nevyužiteľnosť flexibilných úväzkov (29 %)

Vyššie spomenuté dôvody sú pomerne široké a pokryjú nielen situácie, v ktorých z povahy veci nie sú alternatívne formy zamestnávania možné, ale aj prípady, v ktorých pre zavedenie flexibilných úväzkov neexistuje vo firmách podpora. Dôvody nevyužívania alternatívnych foriem práce teda skôr spočívajú v nepružnosti či konzervatívnosti zamestnávateľov a v hlbšie zakorenených predsudkoch a stereotypoch.


Podľa Inštitútu zamestnanosti tieto formy práce totiž najčastejšie využívajú skupiny ľudí vnímané ako znevýhodnené na pracovnom trhu. Ide o matky malých detí, zdravotne znevýhodnených ľudí, študentov či ľudí, ktorí sa starajú o odkázanú osobu. Zamestnávatelia tak podľa Inštitútu radšej uprednostnia tradičnú formu a organizáciu spolupráce. V prípade, že zamestnávajú ľudí na čiastočné úväzky, hodnotia ich horšie, prípadne ich z hľadiska personálnej politiky úplne prehliadajú.


Hľadáte flexibilnú prácu či skrátený úväzok? Najviac ponúk je v Bratislave

Ak vás zaujímajú ponuky práce na skrátený úväzok, najpravdepodobnejšie ju nájdete v Bratislavskom kraji. Tam sa podiel týchto ponúk vyšplhal až nad 40 % hranicu.


V ostatných regiónoch sa ponuka s pracovným miestom na skrátený pracovný úväzok vyskytne približne v jednom prípade z desiatich až dvadsiatich inzerovaných pracovných pozícií.


Elena Gemzová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat