logo

Prečítajte si prehľad výhod a nevýhod typov pracovných úväzkov: 1. časť - Pracovná zmluva

23.7.2018

cover image

To, či pre svojho zamestnávateľa pracujete ako kmeňový zamestnanec alebo živnostník, môže výrazne ovplyvniť váš čistý príjem, no tiež aj to, koľko byrokratických povinností máte voči štátu. Byť zamestnancom alebo freelancerom má svoje pre a proti. Prečítajte si prvú časť z dvojice blogpostov a zistite, aké výhody a nevýhody prináša zamestnancom pracovná zmluva.Prečítajte si aj druhú časť - Živnosť.


Ak by si Európania mali vybrať, či chcú pracovať na interný pracovný pomer alebo na faktúru, väčšina by si zvolila prvú možnosť. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu Paylab Data Research, ktorého sa zúčastnilo 42 800 respondentov. Najčastejším argumentom, prečo si zvoliť formu interného pracovníka, je najmä stabilita, ktorú takýto pracovný úväzok prináša.

Viete, že každý mesiac vám v približne rovnakom čase príde výplata v zmluvne dohodnutej výške a že zamestnávateľ za vás vyplatí všetky podlžnosti voči štátu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Okrem toho každý mesiac obdržíte balíček stravných lístkov (alebo príspevok na stravu), máte plne preplatenú dovolenku a môžete využívať rôzne benefity, ktoré vám vaša firma ponúka.

Na druhú stranu, živnosť prináša väčšiu slobodu vo výbere práce či v počte dní, ktoré do mesiaca odpracujete. Štandardne tiež disponujete pomerne vyššou čistou mzdou a svoje služby môžete ponúkať viacerým zamestnávateľom naraz. Nesiete však plnú zodpovednosť za vlastné účtovníctvo, výpočet daní či odvodov a nikdy sa tak úplne nemôžete spoľahnúť na stály príjem v rovnakej výške.

Výhody práce interného zamestnanca


Prácu na trvalý pracovný pomer preferuje viac ako 78 % opýtaných, pričom za najdôležitejšie výhody považujú istoty, pravidelný príjem a pracovné prostredie, ktoré im zamestnávateľ poskytuje.

Okrem toho je dôležitým aspektom práce na "TPP" aj ochrana práv zamestnanca, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce.

Ak pracujete ako kmeňový zamestnanec, máte zo zákona garantovaný počet dní dovolenky, príspevok na stravu za každý odpracovaný deň či príplatky za prácu cez víkendy alebo štátne sviatky. Zamestnávateľ je vám tiež povinný zabezpečiť pracovné miesto a všetky prostriedky, ktoré k výkonu práce potrebujete (napr. počítač, sústruh, ochranný odev a pod). Nárok máte aj na pracovné benefity, ktoré zamestnávateľ ponúka.

Veľkou výhodou je tiež to, že za vás vybaví všetku komunikáciu s poisťovňami a úradmi. Prihlási vás do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, mesačne za vás vypláca poistné či dane a na konci ročného zúčtovacieho obdobia vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane pre potreby daňového priznania.

V prípade ukončenia výpovede zo strany zamestnávateľa (alebo aj z vlastnej iniciatívy) môžete počítať s ochrannou výpovednou dobou alebo s vyplatením odstupného.


Nevýhody


Ak pracujete pre zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer, na účet pravdepodobne dostávate mesačne menej peňazí, než keby ste boli živnostník. Dôvod je jednoduchý. Suma, ktorú firmy posielajú živnostníkom, pre nich predstavuje finálne náklady na ich finančnú odmenu. Za zamestnancov pritom musia naviac vyplatiť aj zamestnávateľské odvody, ktoré spolu s hrubou mzdou dohodnutou v pracovnej zmluve predstavujú tzv. superhrubú mzdu.


Výpovedná doba, ktorú sme spomínali ako výhodu pracovného pomeru, môže byť v niektorých situáciách tiež aj obmedzujúca. V prípade, že by ste z vlastnej iniciatívy chceli opustiť zamestnávateľa okamžite alebo v blízkej dobe, nemusí sa vám podariť dohodnúť sa s ním a budete musieť ostať až do konca výpovednej lehoty.

Ako sa rozprávať o plate, keď ide o pracovnú zmluvu


To, akú minimálnu zložku mzdy ponúka zamestnávateľ na danú pozíciu, už dnes viete z pracovného inzerátu. Je len na vás, či takúto mzdu akceptujete alebo budete vyjednávať o zvýšení. Plat z inzerátu totižto nemusí byť finálny.

Mnoho zamestnávateľov pri minimálne ponúkanej mzde uvádza, že sú otvorení zvýšeniu na základe reálnych skúseností a schopností uchádzača. Je totiž rozdiel, ak sa na pozíciu hlási čerstvý absolvent, ktorému sa bude musieť venovať seniornejší kolega a ktorý spočiatku nebude podávať plnohodnotný výkon, než keď zamestnávateľ prijme skúseného uchádzača so 7-ročnou praxou.

Ak budete na pohovore argumentovať vašou praxou, spomeňte reálne príklady situácií, ktoré ste riešili. Nezabudnite na absolvované školenia, certifikáty alebo konkrétne úspechy, o ktoré ste sa u predchádzajúceho zamestnávateľa zapríčinili. Všetky skúsenosti a znalosti, ktoré ste počas práce nadobudli, môžu zvýšiť vašu hodnotu na pracovnom trhu. Keď bude personalista poznať detaily, bude otvorenejší v otázke vyššieho platu.

Získajte argument navyše vyplnením krátkeho dotazníka. Vďaka platovému porovnaniu zistíte, aká je priemerná mzda na danej pozícii a akú minimálnu platovú ponuku by ste mali prijať.

porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii

Viac tipov na to, ako vyjednávať o plate, si môžete prečítať aj v našej e-brožúrke. 


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat