logo

Poradíme vám, ako čítať výplatnú pásku

24.4.2020

cover image

Výplatná páska býva často nedoceneným dokumentom najmä preto, že jej zamestnanci nerozumejú, no v skutočnosti nesie informácie, ktoré by vás mali zaujímať. Naučte sa ju čítať a lepšie spoznať cenu vašej práce.


V platovom slovníku sa najčastejšie skloňujú výrazy super hrubá mzda, hrubá mzda, čistý príjem, daň zo mzdy, odvody, poistenie či priemer na dovolenku. Keď však do ruky alebo na e-mail dostanete svoju výplatnú pásku, zistíte, že sú tieto údaje uvádzané vo forme skratiek nasledovaných sumami a percentami, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrozumiteľné. Z akej časti mzdy sa vám vypočítajú odvody a aká je suma, z ktorej odvádzate daň? Čo všetko zahŕňa super hrubá mzda?

Nikoho neprekvapí, že mnoho ľudí zaujíma najmä informácia na úplnom spodku tlačiva - koľko peňazí im príde na účet. Prečítajte si, čo znamenajú jednotlivé položky na výplatnej páske (v zátvorke vždy nájdete používanú skratku) a prečo je dobré im rozumieť.

Pozorným čítaním výplatnej pásky napr. zistíte:

  • aká je výška vášho základného platu, z ktorého sa vám budú počítať budúce sociálne dávky,

  • koľko dní dovolenky ste už vyčerpali a koľko vám ostáva,

  • koľko peňazí z celkovej ceny vašej práce zamestnávateľ pošle na účet vám a koľko štátu a poisťovniam,

  • podľa akej hodinovej taxy sa vám vypočíta preplatenie dovolenky, štátneho sviatku či návštevy lekára.

Aby ste si mohli jednoduchšie predstaviť, čo znamenajú jednotlivé súčasti výplatnej pásky, vytvorili sme jednu fiktívnu. Patrí Michalovi Zamestnanému, ktorý za mesiac apríl zarobil 900 € a dostal aj odmeny vo výške 100 €. Vysvetlivky pre každú časť výplatnej pásky si môžete prečítať pod obrázkom.
Základné informácie

Hlavička výplatnej pásky obsahuje základné informácie o zamestnancovi, firme, pracovnom úväzku a pracovnej dobe. Okrem toho sa tu uvádza aj:

Aktuálna výška nezdaniteľnej časti základu dane (Úprava zákl. dane) - Ako zamestnanec si môžete u svojho zamestnávateľa uplatniť nezdaniteľnú časť príjmu, ktorá je pre rok 2020 vo výške 367,85 €. Táto čiastka predstavuje sumu, ktorá sa nijako nezdaní. Ak by napríklad vaša mesačná hrubá mzda po odpočítaní odvodov* bola 866 €, daň zo mzdy zaplatíte zo sumy 498,15 €. Ak pracujete pre viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť si môžete uplatniť len u jedného z nich.


*Daň zo mzdy sa počíta zo sumy, ktorá je už očistená od odvodov.

Počet dní dovolenky (D) - Zistíte, na koľko dní máte nárok, o koľko dní je nárok na dovolenku skrátený, koľko dní ste vyčerpali a koľko vám ešte ostáva.

Priemer na dovolenku (Priem. nah.) - Hodinová sadzba, podľa ktorej sa prepláca dovolenka, návšteva lekára či štátny sviatok. Vypočítava sa ako priemer za predchádzajúci štvrťrok, môže sa preto meniť v závislosti od toho, či ste napr. dostali odmeny alebo ste boli na PN-ke.

Údaje o mzde, odvodoch a daniach

Výplatná páska obsahuje detailné informácie o vašej mzde, výške jednotlivých odvodov a dani zo mzdy. Najviac nás, prirodzene, zaujíma to, koľko peňazí nám príde na účet, no keď si pozorne prečítate výplatnú pásku, zistíte, že váš zamestnávateľ za vašu prácu zaplatí takmer dvojnásobok. Kam sa ten zvyšok dostane?

ČISTÁ MZDA verzus CENA PRÁCE

Základná zložka mzdy - Základný plat, ktorý je zmluvne dohodnutý medzi vami a zamestnávateľom.

Super hrubá mzda (Celkové náklady na zamestnanca) – Reálna cena práce, za ktorú musí zamestnávateľ zaplatiť vám, poisťovniam a štátu. Super hrubú mzdu teda predstavuje hrubá mzda spolu so zamestnávateľskými odvodmi.


Hrubá mzda (brutto) - Základná zložka mzdy uvedená v zmluve, ku ktorej sú prirátané odmeny či príplatky za nočnú, nadčasy, rizikovú prácu a podobne. Ak v danom mesiaci nedostanete žiadne odmeny alebo príplatky, je hrubou mzdou základná zložka mzdy.

Čistá mzda (netto) – Suma, ktorá vám príde na účet očistená od daní a odvodov.

ODVODY do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie (ZP) – 4 % z hrubej mzdy, ktoré zamestnávateľ odvádza do zdravotnej poisťovne.


ODVODY do Sociálnej poisťovne

Nemocenské poistenie (NP 1,4 %) – poistenie pre prípad zníženia príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, materskej dávky alebo OČR.

Starobné poistenie (DP 4 %) - dôchodkové poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe.

Invalidné poistenie (DPI 3 %) - poistenie pre prípad čiastkovej alebo úplnej straty schopnosti pracovať.

Poistenie v nezamestnanosti (PvN 1 %) - poistenie pre prípad straty zamestnania.

Daň zo mzdy (19 %)

Základ dane z príjmu predstavuje hrubá mzda, ktorá je už očistená od poistných odvodov zamestnanca. To znamená, že ak zarábate 1000 € v hrubom, zaplatíte odvody v hodnote 134 €. Zo sumy 866 € sa ešte odpočíta nezdaniteľná časť základu dane (367,85 €) a čiastka, z ktorej odvediete daň zo mzdy, bude 498,15 €. Vaša daň tak bude 94,64 €.

Daňový bonus

Daňový bonus si môžete uplatniť, ak sa staráte o nezaopatrené dieťa. Pre rok 2020 je výška daňového bonusu 22,72 €, teda dokopy 272,64 € za rok na jedno dieťa.


Odvody, ktoré platí zamestnávateľ

Odvody zamestnávateľa predstavujú rozdiel medzi vašou super hrubou mzdou a hrubou mzdou, z ktorej zas platíte odvody vy. Za každého zamestnanca platí zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne dokopy 35,2 % z vymeriavacieho základu mzdy (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, príspevok do rezervného fondu solidarity, úrazové poistenie).

Prečo je dobré poznať výšku hrubej mzdy?

Od výšky hrubej mzdy závisí hodnota všetkých dávok zo Sociálnej poisťovne, na ktoré by vám vznikol nárok v prípade práceneschopnosti, nezamestnanosti, materskej dovolenky či invalidného a starobného dôchodku. Každá dávka má vlastný model vypočítavania, no výška hrubého príjmu figuruje v každej z nich.

Na výplatnej páske si každý mesiac skontrolujte, či vám minimálna výška hrubej mzdy sedí s údajom, ktorý máte v pracovnej zmluve. Ak by sa totiž stalo, že by vám zamestnávateľ v páske priznal nižší príjem za účelom šetrenia na odvodoch a zvyšok by vám dával "na čierno", nemuselo by sa vám to v prípade nepriaznivých okolností vyplatiť.

Zistite, či zarábate férovo a porovnajte si svoj plat s "kolegami" vo vašom odvetví. V našej mzdovej kalkulačke si zas môžete vypočítať výšku vašej super hrubej a čistej mzdy.© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat