logo

Otázky a odpovede o študentských brigádach v roku 2020: Kedy neplatíte odvody a daň zo mzdy?

23.6.2020

cover image

Využiť voľný prázdninový čas na brigádu je dobrý nápad minimálne z troch dôvodov – zarobíte si, získate prax a novú skúsenosť, a takisto aj kolónku do životopisu, ktorý bude po škole vyzerať oveľa lepšie. Vedeli ste, že brigádovať môžete len za určitých podmienok? Pre koho je tento typ práce určený a ako je to s odvodmi a daňou z príjmu?Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti či Dohoda o brigádnickej práci študenta sú tri dostupné formy práce mimo pracovný pomer, ktorými je možné si privyrobiť. Každá má svoje špecifiká. V tomto článku sa budeme venovať práve brigádam pre študentov, ich pravidlám aj daňovému a odvodovému zvýhodneniu.Kto môže brigádovať?

Aj keď sa pojem brigáda často používa na označenie akejkoľvek práce na dohodu, tá „skutočná“, ktorú pozná aj zákonník práce ako Dohodu o brigádnickej práci študentov, sa týka len mladých ľudí so štatútom študenta.

Znamená to, že Dohodu o brigáde môže firma uzatvoriť jedine s pracovníkom či pracovníčkou, ktorí majú minimálne 15 (a zároveň ukončili povinnú 10-ročnú školskú dochádzku) a maximálne 26 rokov, pričom zároveň študujú na strednej alebo vysokej škole prezenčnou (dennou) formou.

Ak chcete dohodu o brigádnickej práci študenta podpísať počas školského roka mimo letných mesiacov, je nutné k nej priložiť aj potvrdenie o štúdiu. Táto povinnosť má v lete výnimku.

Pokiaľ máte menej ako 18 rokov, zamestnávateľ si od vás bude pýtať aj vyjadrenie súhlasu na prácu od rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Ako je to počas letných prázdnin?

Aj keď počas letných prázdnin nenavštevujete školu a nemáte voči nej žiadne povinnosti, štatút študenta vám ostáva. Čo však v prípade, že vaše štúdium pred letom ukončíte?

Ak ste zmaturovali a ste prijatí na vysokú školu, štatút študenta máte až do 31. augusta a dohodu o brigádnickej práci študenta môžete uzatvoriť.

Iné to však je v prípade štátnic. V momente, keď úspešne ukončíte bakalárske či magisterské (resp. inžinierske) štúdium štátnicou, prichádzate o štatút študenta, a to dokonca aj keď ste prijatí na ďalšie štúdium (II. alebo III. stupňa). Štatút študenta opätovne získate až dňom zápisu (zväčša v septembri či v októbri).

Môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci koľko chcem?

Ak chcete pracovať maximálne 20 hodín týždenne, odpoveď je áno. Legislatíva totiž jasne udáva limit práce na dohodu o brigádnickej práci študentov na 20 hodín týždenne v priemere. Dôležité je v tomto prípade slovíčko „v priemere“, vďaka ktorému získate pri množstve brigádnickej práce určitú dávku flexibility. Ak by ste sa totiž so zamestnávateľom dohodli, že v jeden týždeň, napríklad, odpracujete 40 hodín a v ďalší 0, je to v poriadku. Priemer odpracovaných hodín sa totiž počíta v rámci celého trvania dohody.

Okrem toho však existuje ešte ďalší limit, na ktorý je potrebné myslieť:

  • ak máte menej ako 16 rokov, za týždeň môžete odpracovať maximálne 30 hodín, 
  • ak menej ako 18, je to najviac 37,5 hodiny, 
  • a ak od 18 do 26, môže mať váš pracovný týždeň maximálne 40 hodín.

Existuje minimálna mzda aj pre brigádnikov?

Áno, minimálna mzda pre brigádnikov je rovnaká ako pre všetkých ostatných pracovníkov. V roku 2020 tak vaša mzda za brigádu nesmie byť nižšia ako 3,333 €. Dokonca máte nárok aj na príplatky za prácu počas víkendu alebo sviatku.

Za prácu v sobotu je to príplatok 50 % z hodinovej mzdy, teda najmenej 1,667 €/hodinu, a v nedeľu a počas sviatku až 100 %.

Musím platiť z brigády aj daň z príjmu a odvody?

V skratke – ak zarobíte menej ako 200 € mesačne a menej ako 4414,20 € ročne, nezaplatíte ani daň z príjmu a ani odvody.

Študenti majú oproti ostatným dohodárom jednu veľkú výhodu – môžu si u jedného zamestnávateľa uplatniť výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie až do sumy 200 € mesačne, z ktorej nebudú platiť žiadne odvody. Samozrejme, zarobiť môžu aj viac, no z rozdielu sa im už odvody vypočítajú. Ak by, napríklad, študent zarobil 250 €, odvody zaplatí len zo sumy 50 €.

Čo sa týka platenia daní, u študentov sa uplatňuje rovnaká suma nezdaniteľnej časti základu dane ako u ostatných – 4414,20 € za rok 2020 (367,85 € mesačne), z ktorých sa daň z príjmu neplatí.

Ak zamestnávateľ každý mesiac odvádza 19 % z vášho príjmu, zaplatené dane vám štát po podaní daňového priznania vráti.

Musím sa prihlásiť aj v Sociálnej a zdravotnej poisťovni?

Nie. Zdravotné poistenie za vás ako študenta platí štát a do Sociálnej poisťovne vás prihlási zamestnávateľ.

Musím podať daňové priznanie z brigády?

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, kto zarobí viac ako 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane (za rok 2020 to bude 2207,10 €). Ak z brigády zarobíte menej ako je táto suma a teda vám povinnosť podať daňové priznanie nevznikne, existuje jedna situácia, keď sa vám to aj napriek tomu oplatí. Pokiaľ totiž zamestnávateľ priebežne odvádzal preddavok na daň z vášho príjmu, štát vám tieto peniaze vráti späť, avšak len v tom prípade, ak podáte daňové priznanie.


Keď sa vaše študentské časy nadobro skončia a bude vás čakať prvá práca na plný úväzok, nezabudnite si pred pohovorom zistiť, aký plat by ste mali dostať na konkrétnej pozícii. Viac informácií o platoch pre čerstvých absolventov nájdete aj v článku Absolventi, čo by ste mali vedieť o svojej budúcej mzde?© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat