logo

Minimálna mzda na Slovensku v roku 2024: Najdôležitejšie informácie

31.1.2024

cover image

Minimálna mzda pre rok 2024 pozná svoje oficiálne číslo. Od 1. januára majú zamestnanci na Slovensku zaručenú mesačnú mzdu v hrubom v hodnote 750 €. Základná hodinová minimálna mzda narástla na 4,310 €.

Vyššia, než určuje zákon

Iba druhýkrát v histórii Slovenska sa odsúhlasila vyššia suma, než určuje zákonný automat. Stalo sa tak po dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.  

Zvýšenie minimálnej mzdy o 50 € predstavuje voči minuloročným 700 € v hrubom, percentuálny nárast o 7,14 %. Skok urobila aj základná hodinová minimálna mzda, ktorá sa z pôvodných 4,023 € dvihla na 4,310 €. 

Ako sa odzrkadlí zvýšenie v čistom?

V uplynulom roku predstavovala minimálna čistá mzda zamestnanca sumu 568,97 €. V tomto roku si rovnaký zamestnanec, ktorý je odmeňovaný minimálnou mzdou, prilepší každý mesiac o 46,53 €. Nová minimálna mesačná mzda v čistom teda predstavuje 615,50 € (v prípade uplatnenia mesačnej nezdaniteľnej časti).

Porovnajte si vašu mzdu na Platy.sk a zistite, či zarábate férovo. 

Aké sú v roku 2024 príplatky za víkendy a sviatky?

Zvýšenie zaručenej mzdy poviedlo aj k automatickému zvýšeniu niektorých príplatkov za prácu v neštandardných časoch: 

  • Pracovníci, ktorí pracujú v sobotu, dostanú za každú odpracovanú hodinu minimálne 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v tomto roku predstavuje sumu 2,155 €.
  • Za prácu v nedeľu bude príplatok minimálne vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená 4,310 €.
  • Noční pracovníci si prilepšia príplatkom vo výške minimálne 40 % minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje sumu 1,724 €.

Platy.sk - Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti prác

Porovnanie priemernej a reálnej mzdy za posledné roky

Mediánová mzda predstavuje sumu, ktorá je presne v strede, resp. nie je ovplyvnená extrémami a rozdeľuje príjmy zamestnancov na 2 polovice – 50 % tých, ktorí zarábajú rovnakú alebo vyššiu mzdu, a 50 % tých, ktorí zarábajú rovnakú alebo nižšiu mzdu. 

Zatiaľ čo priemerná mzda hovorí o čísle, ktorá zahŕňa celkovú hrubú mzdu – čiže základný plat, vrátane príplatkov, odmien, náhrady mzdy a podobne. Keďže však minimálnu mzdu zarába podľa inštitútu zamestnanosti do 5 % slovenskej populácie, výpovednejšou o mzdách na Slovensku môže byť priemerná mzda.

Štatistický úrad vydal na konci uplynulého roka správu o priemernej nominálnej mesačnej mzde, ktorá hovorí o medziročnom náraste o 8,3 % na sumu 1 403 €. Znamená to, že v hrubom prišlo v rovnakom období zamestnancom na účet v priemere o 107 € viac, než rok predtým. Pokračujúci rast má spolu s klesajúcou infláciou za dôsledok zmiernenie poklesu reálnej mzdy na úroveň 0,6 %.   

„Predstavuje to najnižšie znehodnotenie reálnej mzdy Slovákov za posledných sedem kvartálov. Sezónne očistená priemerná mzda oproti druhému štvrťroku 2023 vzrástla o 1,4 percenta,“ doplnili štatistici.

Platy.sk - Vývoj priemernej mesačnej mzdy

Všetkých 19 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy. Zvýšenie platov bolo na úrovni od 2,1 % v odvetví vzdelávania, až po 18,5 % v činnosti odvetvia nehnuteľností. Medziročné nárast o viac ako 10 % dosiahli zamestnanci celkovo v deviatich odvetviach. 

Reálny rast vyšší ako 7 % sa prejavil v oblasti nehnuteľností, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Najväčší prepad reálnej mzdy o viac ako 6 % pocítili zamestnanci v oblasti vzdelávania, štátnej a verejnej správy. 


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat