logo

Metodika prieskumu platov

Individuálne porovnanie platu

Jednou z dôležitých vecí, ktoré ľudí na trhu práce zaujíma, je aj výška mzdy. Plat je pre ľudí veľmi citlivá téma a nie každý má odvahu položiť otázku týkajúcu sa výšky zárobku svojmu známemu či priateľovi.  Porovnať svoju mzdu s „kolegom\" na rovnakej pozícií je takmer nemožné z dôvodu netaktnosti otázky. Veľa firiem v dnešnej dobe už má dokonca vo svojich interných dokumentoch jasne zadefinovaný zákaz komunikácie o výške platu medzi zamestnancami.

Skoro každý má pocit, že zarába málo, ale keďže sa o tom nemá kde presvedčiť, ide o subjektívny pocit, ktorý nemusí zodpovedať realite.

Prieskum platov Platy.sk vám umožní urobiť si prehľad o vašej mzdovej úrovni v porovnaní s ľuďmi, ktorí pracujú na rovnakej alebo podobnej pozícii ako vy, prácu vykonávajú v tom istom regióne, majú porovnateľnú prax a pod.


Prieskum platov Platy.sk

Tento prieskum platov vznikol v roku 2007 pod názvom Merces.sk. Prevádzkovateľom prieskumu je spoločnosť Profesia, spol. s r.o.


Vstupné dáta

Vstupnými údajmi pre prieskum platov Platy.sk sú dáta od respondentov, ktorí vyplnili on-line dotazník. Každý dotazník má platnosť jeden rok.

Všetky dáta v prieskume platov sú anonymné.

 
Výstupné dáta

Pred samotnými výpočtami sa vzorka údajov \"očisťuje\". Ako prvé sa odfiltrujú chyby, napríklad záporné čísla, extrémne hodnoty ako napríklad plat 0,2 €/mesiac alebo 30 000 €/mesiac. Následne sa zabráni tomu, aby sa vzorka ovplyvnila extrémnymi hodnotami, na čo slúži štatistická metóda založená na kvartiloch.

Po takomto očistení vzorky vstupných údajov sa realizujú výpočty: priemerný plat podľa prieskumu platov, priemerná horná a dolná hranica platu podľa ponúk od zamestnávateľov a očakávaní uchádzačov.

Výsledky prieskumu zverejňujú len údaje z dát, ktoré sme získali a uznali:

  • jeden profil (výstup z dotazníku) je vo vzorke jeden rok,
  • do vyplnených dotazníkov nikdy nezasahujeme,
  • pri výpočtoch sa nezohľadňuje inflácia ani životné náklady
  • nikdy neodhadujeme platy v jednom regióne podľa iného regiónu.

Pre názornejšie pochopenie výsledkov porovnania platov poskytujeme aj ich grafické zobrazenie.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat