logo

Máte vo firme správne nastavený systém odmeňovania? Pozrite sa, ako to zistiť

cover image

Ocitli sme sa v čase, keď firmy aj jednotlivci čelia rastúcej inflácii. Ak kvôli zdražovaniu miznú ľuďom peniaze z peňaženiek o dosť rýchlejšie ako pred rokom, žiadajú v práci častejšie o zvýšenie odmeny. Zamestnávateľ musí v takejto situácii zvažovať, ako naložiť s platovou hladinou vo firme. Je to zároveň príležitosť pozrieť sa bližšie na celkový systém odmeňovania zamestnancov a nastaviť ho tak, aby bol dlhodobo udržateľný. Ako spoznať, že nie je nastavený správne?

Nejasné kritériá

Firma nie je schopná jasne vysvetliť, na základe akých kritérií dostávajú zamestnanci odmeny a čerpajú benefity. Môže sa tak stať, že napríklad jedno oddelenie má nastavené vyššie mzdy ako zvyšok firmy, hoci na to neexistujú žiadne špeciálne dôvody. Alebo môžu niektorí zamestnanci využívať služobné auto na súkromné účely, ale ani využívanie tohto benefitu nie je určené podľa jasných pravidiel. Teda okrem toho, že zamestnanci, ktorí môžu používať služobné vozidlo i súkromne, sú napríklad príbuzní alebo známi manažérov spoločnosti.

Výrazné rozdiely

Medzi rôznymi kategóriami zamestnancov, ktorí vykonávajú podobnú prácu v porovnateľnej kvalite, existujú v úrovni miezd veľké rozdiely. Často sa to stáva v prípade služobne starších a novo prijatých zamestnancov, keď tí, ktorí nastúpili do spoločnosti nedávno, majú vyššie platy ako kolegovia, ktorí sú v spoločnosti dlhšie. To hrozí najmä v súčasnej situácii, keď je inflácia vysoká a na niektoré pozície je málo uchádzačov, takže firmy sú nútené bojovať o nich výškou ponúkaného platu. Vo firme však môžu existovať aj rozdiely v odmeňovaní mužov a žien.

Platy.cz - Nastavenie odmeňovacej politiky

Bonusy a prémie podľa vkusu manažéra

Férovo nastavené kritériá nie sú ani pre vyplácanie bonusov alebo prémií, určujú ich manažéri podľa svojho subjektívneho hodnotenia. V takom prípade však hrozí, že ich budú dostávať najmä ľudia, ktorí sú schopní vychádzať s nadriadenými predovšetkým po ľudskej stránke, bez toho, aby ich pracovné výkony boli v porovnaní s ostatnými kolegami nadštandardné. Takýto spôsob udeľovania bonusov a prémií nahráva viac lichoteniu vedúcim, ako podpore zdravej snahy zamestnancov dosahovať lepšie výsledky, ktoré sú prospešné pre firmu.

Zamestnanci a „dohodári“ nie sú si rovní

Panujú veľké rozdiely v odmenách kmeňových zamestnancov a ľudí pracujúcich na dohodu. Hoci sú „dohodári“ často vnímaní na okraji zamestnaneckého kolektívu, aj oni by mali byť spravodlivo odmeňovaní. Firma sa môže rozhodnúť, že nastaví rovnaké alebo podobné pravidlá odmeňovania aj pre „dohodárov“. Často totiž vykonávajú rovnakú alebo veľmi podobnú prácu.

Nenechajte svoje rozhodnutie ohľadom miezd na náhodu. Vyskúšajte náš Platový nástroj zadarmo počas 7 dní.

Ako zaviesť férovú politiku odmeňovania?

Vo firme, kde nie je nastavená výška miezd alebo čerpanie bonusov transparentne, bývajú zamestnanci oveľa menej spokojní, čo môže viesť k nízkej produktivite práce aj angažovanosti pri riešení úloh. Ľudia budú tiež z firmy odchádzať častejšie, takže porastie fluktuácia, čo zvyšuje náklady. V krajnom prípade môžu zamestnanci poškodiť reputáciu firmy negatívnymi príspevkami na sociálnych sieťach. Preto je potrebné nastaviť spravodlivý systém odmeňovania:

• Urobiť audit miezd, aby bolo možné odhaliť nerovnosti v odmeňovaní a extrémne prípady.

Porovnať platovú hladinu vo vašej firme s hladinou, ktorá panuje na trhu práce, a porovnať prípadné rozdiely. Tento „benchmark“ slúži na to, aby ste dokázali byť ako zamestnávatelia konkurencieschopní.

• Pozrieť sa spolu s manažérmi na aktuálnu náplň práce jednotlivých zamestnancov a porovnať náročnosť ich úloh, aby bolo možné férovo nastaviť odmeny.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat