logo

Mäkké zručnosti sú kľúčové: Držte krok s požiadavkami trhu práce

28.4.2021

cover image

Mäkké zručnosti hrajú prvé husle. Potvrdzuje to rad výskumov aj aktuálne požiadavky v ponukách práce. Prečítajte si, ktoré mäkké zručnosti sú v ponukách práce najžiadanejšie a prečo je dobré investovať do ich rozvoja.


Podľa výskumu, na ktorom participovala Harvardova univerzita, je až 85 % úspechu v práci podmienených dobre zvládnutými mäkkými zručnosťami a iba 15 % úspechu je založených na tzv. tvrdých zručnostiach, predovšetkým vzdelaní a nadobudnutých technických schopnostiach.


Ako vyplýva aj z výsledkov štúdie Profesie, len štyri z pätnástich najčastejšie žiadaných schopností spadajú nekompromisne do kategórie tvrdých zručností. Ide o jazykovú výbavu, prax, analytické myslenie a znalosť MS Office. Ostatné žiadané zručnosti sú zamerané na komunikáciu, schopnosť pracovať v tíme, odolnosť a schopnosť prispôsobovať sa zmenám či prozákaznícky prístup - teda jedny z najtypickejšie vyžadovaných mäkkých zručností (soft skills).

Prečo sa do popredia dostávajú mäkké zručnosti?

Je evidentné, že zamestnávatelia zdôrazňujú tie schopnosti a zručnosti, ktoré pomôžu firme rásť. Tituly, skúsenosti, certifikáty a dobre znejúce položky v CV majú skôr podpornú a orientačnú funkciu. Nie je to nakoniec vôbec prekvapivé. Kandidáti s dobrou úrovňou mäkkých zručností predstavujú pre zamestnávateľa konkurenčnú výhodu.

Dobré komunikačné schopnosti, otvorenosť a kvalitné tímové zázemie sa odráža vo firemnej kultúre, atraktivite zamestnávateľa pre uchádzačov o prácu a aj v komunikácii firmy navonok. Má efekt na vzťahy so zákazníkmi a priťahuje ďalších. Naopak, zamestnanci s nízkou úrovňou mäkkých zručností klientov väčšinou odoženú ku konkurencii. Predstavte si sami seba pri nákupe nového televízora - uprednostníte predajcu, kde sa vám venujú a ochotne odpovedajú na otázky alebo nakúpite radšej tam, kde máte pocit, že predavača otravujete svojou prítomnosťou?

Vo výsledku prieskumu Edelman Trust Barometer až 90 % opýtaných uviedlo, že by nakúpilo len u firiem, ktorým veria. Ľudia so zvládnutými mäkkými zručnosťami nastoľujú dôveru, budujú vzťahy a dokážu zdieľať hodnoty. Vnútri firmy aj vo vzťahu k vonkajšiemu svetu.

Rozvíjajte tie zručnosti, ktoré za vás nepreberie umelá inteligencia

Profesie, ako sme ich poznali pred desiatimi rokmi, nie sú tie isté, ako ich poznáme dnes. Kým vznikajú a získavajú na dôležitosti mnohé nové povolania, niektoré zo starších získavajú limitovanejší charakter. Tento trend môžeme očakávať aj v budúcnosti. Podľa štúdie McKinsey Global Institute bude v nasledujúcom desaťročí možné automatizovať až polovicu súčasných pracovných pozícií.

Pracovné role, ktoré budú postupne automatizované, sú tie, ktoré majú v náplni práce mnoho rutinných a opakujúcich sa činností, prípadne pracujú s vyhodnocovaním dát. Článok Harvard Bussiness Review uvádza príklad zdravotníckej profesie. Diagnostiku bude časom preberať umelá inteligencia, ktorá dokáže efektívnejšie a presnejšie spracovávať dáta do pomerne spoľahlivých výstupov. Rozhovory s pacientom, jeho rodinou o diagnóze, perspektívach a rôznych možnostiach liečby však počítač nahradiť nemôže.

Ďalším príkladom uvedeným v článku je práca barmana. Mixovanie drinkov a príprava nápojov je tá zložka jeho profesie, ktorú robot či automat dokáže prebrať. A dokonca aj s efektami, na ktoré sa budú zákazníci radi pozerať. Práca barmana však spočíva aj v empatickom načúvaní a živej komunikácii s klientom. Každá práca tak v sebe nesie rôzne aspekty. Ide o to, aby ste kultivovali a rozvíjali tie aspekty vášho povolania, ktoré umelá inteligencia preberie len veľmi ťažko, ak vôbec. Ide o tie, ktoré vyžadujú emocionálne zapojenie alebo reakciu na kontext. To umelá inteligencia nedokáže, keďže je programovaná na konkrétne podmienky v konkrétnom kontexte.

Ako rozvíjať najžiadanejšie mäkké zručnosti?

Ako hovorí Simon Sinek, názov mäkké zručnosti nie je tak úplne presný. To, čo nazývame mäkkými zručnosťami, sú totiž predovšetkým ľudské kvality a schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov. Zároveň nestoja v opozícii k tvrdým zručnostiam, ale vzájomne sa dopĺňajú. Pomenovanie “mäkké” takisto evokuje niečo, čo je poľahky dostupné a jednoduché v porovnaní s zručnosťami zaraďovanými medzi tvrdé. Pritom ide o zručnosti, ktoré sa (zatiaľ) ani neučia v školách. Spôsoby ich merania a vyhodnocovania nie sú stále tak zažité ani využívané, ako by si tieto zručnosti zaslúžili, a ich rozvoju sa vo firmách len postupne začína venovať vážnejšia pozornosť.

Zdroj: LinkedIn Talent Blog - The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2020

Mäkké zručnosti vám pomôžu prácu získať aj v nej uspieť. Oplatí sa teda do ich rozvoja investovať. Existuje množstvo kurzov zameraných práve na soft skills. Najefektívnejšie je zažívať a skúšať si v praxi situácie, v ktorých mäkké zručnosti budete uplatňovať. Online kurzy, podobne ako odborné knihy, vám môžu dať dobrý základ a vhľad. Odporúčame však následne využiť ponuku prezenčných, prakticky zameraných kurzov, prípadne sa spojiť s kvalitným koučom či terapeutom zameraným na rozvoj tejto oblasti.Elena Gemzová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat