Ľudia očakávajú o 4% vyššie platy ako vlani - Platy.sk
logo

Ľudia očakávajú o 4% vyššie platy ako vlani

Ľudia, ktorí si hľadali prácu za posledný rok, očakávajú o 4 percentá vyššie platy ako tí, ktorí si hľadali prácu rok pred nimi.

Ženy očakávajú až o štvrtinu nižšie platy ako muži. Najvyššie platové očakávania majú ľudia vo veku od 35 do 44 rokov.

Platové očakávania za posledný rok stúpli o 4 percentá. Ľudia, ktorí si hľadali prácu v poslednom roku, vo svojich životopisoch uvádzajú, že by chceli zarábať v priemere 823 eur. Tým, ktorí si hľadali prácu rok pred nimi, stačilo v priemere 792 eur mesačne.

Graf: Vývoj očakávaných platov


Zdroj: Profesia.sk

Ženy sa podceňujú

Ak si vlani hľadal prácu muž, očakával, že jeho mesačný plat bude 936 eur. Ženy, ktoré si za posledný rok hľadali prácu, vo svojich životopisoch uvádzali, že ich očakávaný plat bude 710 eur. „Očakávané platy žien sú približne o štvrtinu nižšie ako očakávané platy mužov, čo môže byť na jednej strane spôsobené výberom nižšie platených pozíciách, na ktorých si hľadajú ženy častejšie prácu a zároveň tým, že ženy sa vo svojich platových očakávaniach podceňujú," vysvetľuje Miroslav Dravecký, projektový manažér online prieskumu Platy.sk.

„Keď sme očakávané platy porovnali s tými skutočnými, ktoré na danej pozícii ľudia zarábajú, ženy sa oproti mužom podceňujú výraznejšie. Ženy vo svojich životopisoch očakávajú o 6 percent nižší plat, ako je skutočný plat na pozícii, kým u mužov je rozdiel medzi očakávaným a skutočným platom len dvojpercentný," dodáva Dravecký.

Tabuľka: Porovnanie očakávaných a skutočných platov mužov a žien


Zdroj: Profesia.sk, Platy.sk

Najviac chcú zarábať ľudia vo veku od 35 do 44 rokov

Najnižšie platové očakávania majú ľudia vo veku od 17 do 24 rokov. V priemere očakávajú, že budú zarábať 701 eur mesačne.  Ide o ľudí, ktorí vstupujú na trh práce, nemajú za sebou vysokoškolské vzdelanie ani dlhoročnú prax. Najčastejšie si hľadajú prácu na pozíciách v administratíve alebo na pozíciách v obchode ako sú predavač či pokladník.

Tabuľka: Najčastejšie pozície, na ktorých si hľadajú prácu ľudia vo veku od 17 do 24 rokov, a ich priemerné očakávané platy


Zdroj: Profesia.sk

Skupina vo veku od 25 do 34 rokov už očakáva, že bude mesačne zarábať 873 eur. Najvyššie platové očakávania majú ľudia vo veku od 35 do 44 rokov, ktorí mesačne očakávajú plat 893 eur. Následne očakávané platy ľudí klesajú a ak sa chce zamestnať človek nad 45 rokov, počíta s platom 861 eur. Človek hľadajúci si prácu po 55 očakáva, že jeho mesačný plat bude 842 eur.

Graf: Očakávané platy podľa vekových kategórií


Zdroj: Profesia.sk

Ľudia na východe očakávajú o viac ako desatinu nižšie platy

Najnižšie očakávané platy majú ľudia v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Najvyššie v Bratislavskom kraji. Priemerný očakávaný plat v Bratislavskom kraji za minulý rok bol 887 eur mesačne. Najbližšie k očakávaným platom v Bratislavskom kraji majú ľudia, ktorí si hľadajú prácu v Trnavskom kraji, kde by mesačne chceli zarábať 807 eur. V ostatných krajoch na Slovensku ľudia platy nad 800 eur mesačne neočakávajú. Najnižšie očakávané platy majú ľudia v Prešovskom a Žilinskom kraji, kde očakávaný plat za posledný rok bol 741 eur.

Najviac sa očakávané platy medzi jednotlivými krajmi líšia, ak ide o ľudí, ktorí si hľadajú prácu v ekonomike, informačných technológiách, manažmente, práve a legislatíve alebo textilnom, kožiarskom a odevnom priemysle.
Priemerný očakávaný plat ľudí, ktorí si hľadajú prácu v ekonomike v Banskobystrickom kraji je 760 eur. Ľudia v Bratislavskom kraji, ktorí si hľadajú prácu v tejto kategórií pozícii, by chceli zarábať mesačne 974 eur.

Tabuľka: Rozdiely v očakávaných platoch podľa krajov


Zdroj: Profesia.sk

Personalistovi zo Žiliny stačí o 100 eur nižší plat

Výšku očakávaného platu ovplyvňuje aj to, či si človek hľadá prácu aj v inom kraji, ako v tom, odkiaľ pochádza. Ľudia, ktorí chcú pracovať na pozícii personalista v Bratislavskom kraji a tiež pochádzajú z Bratislavského kraja očakávajú budúci plat 954 eur. Ľudia, ktorí majú ako miesto práce uvedené aj Bratislavský, no pochádzajú z Trnavského kraja, majú očakávaný plat nižší o 9 eur mesačne. Ak si ale hľadá prácu personalistu aj v Bratislavskom kraji človek, ktorý uvádza, že žije v Žilinskom kraji, stačilo by im na tejto pozícii 859 eur.

Tabuľka: Priemerné očakávané platy ľudí hľadajúcich si prácu ako personalisti


Zdroj: Profesia.sk