Iba každý siedmy zamestnanec dostane na konci roka... - Platy.sk
logo

Iba každý siedmy zamestnanec dostane na konci roka 13. plat. Najčastejšie ich dostávajú ľudia vo veľkých firmách...

Koncoročné odmeny v podobne 13. platu dostáva podľa online prieskumu Platy.sk 15% ľudí.

Najčastejšie ich dostávajú ľudia vo veľkých firmách, ľudia na manažérskych pozíciách a pracujúci vo firmách z odvetvia výroba, prenos a rozvod energetických médií.

Z ľudí, ktorí sa zapojili do prieskumu Platy.sk, iba 15% deklaruje, že dostáva od svojho zamestnávateľa 13. plat. Výška priemerného 13. platu na Slovensku je 662 eur.


Zdroj: Platy.sk

„Priemerná výška trinásteho platu je približne na tej istej úrovni ako v minulom roku a vo všeobecnosti dosahuje približne 80% základného platu zamestnanca. Máloktorá firma 13. plat vypláca v stopercentnej výške priemerného platu,“ povedal projektový manažér prieskumu Platy.sk Miroslav Dravecký.

Čím vyššia pozícia, tým vyšší 13. plat

Vo všeobecnosti platí, že čím človek pracuje na vyššej pozícii a odvádza kvalifikovanejšiu prácu, tým vyšší je jeho priemerný plat, a tým pádom aj jeho koncoročný plat navyše. Okrem výšky vyplateného bonusu je na jednotlivých úrovniach pozícií rozdiel aj v tom, aký podiel zamestnancov 13. platy dostáva. Spomedzi ľudí pracujúcich na pomocných pozíciách iba desatina tento benefit deklaruje, kým na úrovni manažérov je to až pätina ľudí.


Zdroj: Platy.sk

Najvyšší 13. plat majú ľudia pracujúci na manažérskych pozíciách, prípadne zamestnanci na IT pozíciách. Štatistiky ukazujú, že na týchto pozíciách disponuje 13. platom 20 – 25 % zamestnancov.


Zdroj: Platy.sk


Porovnajte si plat s ostatnými


Najštedrejšie sú veľké firmy

Trinásty plat je väčšinou vyplácaný vo veľkých spoločnostiach. Najvyššie odmeny dostávajú zamestnanci, ktorí pracujú vo firmách od 251 do 1000 zamestnancov, kde 13. plat deklaruje každý tretí zamestnanec.


Zdroj: Platy.sk

Spomedzi odvetví najviac ľudí s 13.platom pracuje v odvetví výroba, prenos a rozvod energetických médií alebo v priemyselnej výrobe. Najvyššie odmeny dostávajú ľudia pracujúci v informačných technológiách, výrobe, prenose a rozvode energetických médií alebo v stavebníctve, architektúre a nehnuteľnostiach.


Zdroj: Platy.sk

Koncoročné odmeny najčastejšie slúžia na zaplatenie bežných výdavkov

Peniaze, ktoré ľudia dostanú ako odmeny na konci roka, najčastejšie využijú na to, aby zaplatili svoje bežné výdavky. Túto možnosť uviedla ako odpoveď na otázku, na čo využijú koncoročné odmeny, viac ako tretina respondentov. Ďalších 19% respondentov uviedlo, že za koncoročné odmeny nakúpi vianočné darčeky. Treťou najčastejšou odpoveďou je využitie odmien na sporenie si v banke, ktorú uviedlo 17% respondentov.


Zdroj: Platy.sk


Porovnajte si plat s ostatnými