logo

Gastráče verzus peniaze: Vyznajte sa v nich raz a navždy

8.2.2022

cover image

Čo si vybrať? Stravné poukážky alebo peňažný príspevok na stravu? Od januára 2022 nie je ani jedna z týchto možností v nevýhode, môžete si preto slobodne vybrať tú, ktorá vám viac vyhovuje. Na čo si dať pozor a ako často môžete zmeniť vašu voľbu? Dozviete sa v článku.


Gastrolístky aj finančný príspevok sú na rovnakej úrovni

Novela Zákonníka práce účinná od marca 2021 priniesla okrem iných ustanovení aj možnosť zamestnancov vybrať si medzi stravnými poukážkami a finančným príspevkom na stravu, ale až od januára 2022 platí, že zdanenie je pre obe kategórie rovnaké.

Pôvodná úprava účinná do konca minulého roka totiž daňovo znevýhodňovala práve finančný príspevok na stravu. Kým stravné poukážky boli plne oslobodené od dane z príjmov, v prípade finančného príspevku bolo oslobodených maximálne 2,81 eura na deň.

Aká je výška finančného príspevku na stravu?

Podľa Evy Majerskej zo serveru Netfinancie.sk je výška poskytovaného finančného príspevku rovnaká ako príspevok na stravnú poukážku:

  • finančný príspevok sa musí rovnať príspevku na stravovanie iných zamestnancov;
  • minimálna výška je 55 % minimálnej hodnoty stravnej poukážky (pre rok 2022 = 2,11 €);
  • maximálna výška je 55 % stravného, keďže podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ prispieť na jedlo max. do hodnoty 55 % stravného poskytovaného počas pracovnej cesty v rozmedzí 5 až 12 hodín (pre rok 2022 = 2,81 €).

Ako často si môžete vybrať medzi gastrolístkami a príspevkom?

V momente, keď sa rozhodnete pre jednu z možností medzi stravnými lístkami a príspevkom na stravu, ste týmto rozhodnutím viazaní na 12 mesiacov vy aj váš zamestnávateľ. Ak teda zmeníte názor, môžete si vyplácanie stravného vymeniť až po uplynutí jedného roka. Táto ročná lehota sa počíta odo dňa rozhodnutia, nie je teda nutne naviazaná na prelom kalendárnych rokov.

Vyplácanie dopredu, nie spätne

V daňovej súvislosti je dôležité zdôrazniť, že tak ako stravné lístky, aj finančný príspevok je nutné vyplatiť dopredu, nie spätne, aby nepodliehal dani z príjmu. To znamená, že stravné na február budete mať k dispozícii už v januári.

Ak by ste totiž dostali stravné za január napríklad až spolu s výplatou vo februári, podmienka zaistenia stravovania na obdobie celého januára by splnená nebola a takýto príjem by bol považovaný za zdaniteľný príjem. Nezáleží pritom, či ide o stravné poukážky alebo peňažný príspevok.

Gastrolístky aj peniaze, ktoré na stravu dostanete vopred, sú zúčtované na konci podľa toho, či ste v mesiaci čerpali dovolenku, boli na PN či OČR. Na ďalší mesiac vám potom zamestnávateľ adekvátne kráti počet gastrolístkov. V prípade, že by gastrolístky či príspevok poskytol zamestnancovi až začiatkom ďalšieho mesiaca, podliehali by zdaneniu aj odvodom.

Zamestnávateľ mi prispieva viac ako 2,81 €. Ako je to s danením stravného, ak jeho výška presahuje zákonné minimum?

Od dane z príjmov je oslobodený príspevok zamestnávateľa na jedlo, na stravný lístok a finančný príspevok na stravovanie a to do sumy 55 % stravného, teda pre rok 2022 do výšky 2,81 €. Čo ale v prípade, ak vám zamestnávateľ prispieva na stravu viac, ako je táto suma? Podlieha dani z príjmu? Nie, ak túto zvýšenú časť príspevku na stravu poskytuje zamestnávateľ zo sociálneho fondu.


Elena Gemzová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat