logo

Finančná gramotnosť pre začiatočníkov: Čo nás v škole nenaučili a mali by?

3.11.2020

cover image

Byť finančne gramotný neznamená len to, že dokážem výnosne investovať na burze s akciami či pracovať ako hypotekárny špecialistka. Finančná gramotnosť je dnes základnou znalosťou, ktorá nám pomáha robiť kvalifikované finančné rozhodnutia a pripraviť sa na neočakávané životné udalosti. Jednoducho - narábať s peniazmi rozumne. Prečítajte si 1. časť nášho seriálu Finančná gramotnosť pre začiatočníkov.


Čo je to finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť sa netýka iba bankárov, matematikov či finančných poradcov. Tento pojem, a predovšetkým jeho obsah, je súčasťou života každého z nás. Finančná gramotnosť je schopnosť jednotlivca efektívne využívať vedomosti a zručnosti na rozumné riadenie finančných zdrojov počas celého života. Predpokladáme, že ak dvaja ľudia, ktorí tvoria pár, budú finančne gramotní, odovzdajú túto schopnosť aj svojim deťom.


Ak ste si nie istí v oblasti finančnej gramotnosti, otestujte sa a overte si váš finančný kvocient alebo získajte prehľad vašej znalosti o finančných pojmoch. Základnou otázkou, na ktorú finančne gramotní jednotlivci vedia odpovedať, je: „Ako peniaze zarobiť, spravovať a rozmnožovať?“.

Prvý krok k finančnej gramotnosti

Máte prehľad vo vašich výdavkoch? Viete, koľko míňate týždenne či mesačne? Ak ste odpovedali, že približne áno, tak vedzte, že prehľad nemáte. Informácií o tom, ako fungujú dane a odvody, a tiež rád, ako pracovať so svojimi peniazmi, je mnoho. Každá však začína rovnakým krokom. Sledujte vaše príjmy a výdavky. Týždenné, mesačné, ročné. Nezáleží na tom, či si ich zaznamenávate v (ne)obyčajnom Excel-i alebo využívate šikovnú aplikáciu. Aj vďaka presnému sledovaniu sa vám podarí dodržať prvé pravidlo finančnej gramotnosti: „Nemíňaj viac, ako zarobíš“.

Tieto 3 vybrané aplikácie na sledovanie príjmov a výdavkov sú jednoduché, prehľadné a zadarmo:

Tri kôpky peňazí

Ak ste už získali úplný prehľad o vašich financiách, posuňte sa na druhý level. Začnite rozdeľovať svoje príjmy na tri kôpky. To, v akom presnom pomere ich rozdeliť, vám neporadíme, pretože je to veľmi subjektívna záležitosť. Existuje však jeden univerzálny, s ktorým môžete začať. Podľa Marcely Hrubošovej, autorky vzdelávacieho konceptu Financie pre radosť, je to tento: 


10 % svojich príjmov venujte sebe. Potešte sa oblečením, kúpte si lístky do kina alebo si zaplaťte let balónom. Je to odmena za to, že ste celý mesiac pracovali. Do najväčšej položky, t.j. 70 %, radíme úplne všetky výdavky na domácnosť, vrátane potravín, splátky hypotéky, výdavkov na detské krúžky, ale aj rodinnú večeru v reštaurácii.

Ostávajúcich 20 % považujeme za železnú rezervu. Je to hodnota, o ktorú sa viete oprieť v prípade životnej tragédie. Môže ňou byť strata partnera alebo požiar, ktorý zničí váš domov, ale napríklad aj strata zamestnania či pokazená práčka. Detailný popis prerozdeľovania financií si môžete pozrieť na tomto videu. Ak pravidlo „1 + 2 + 7 = 10“ budete dodržiavať, zvládnete svoje financie aj počas nezamestnanosti.

Finančná gramotnosť na Slovensku

Samostatný predmet Finančná gramotnosť sa na väčšine slovenských škôl, bohužiaľ, nevyučuje. Táto problematika je zahrnutá len do učebných osnov iných predmetov (matematika, etická výchova, štatistika...). Finančnú gramotnosť však môžete podporovať aj vo svojich rodinách. Vytvárajte si finančné rodinné plány, začnite dávať deťom vreckové. Vysvetlite im, prečo je potrebné časť z vreckového odložiť. Keď z nich vyrastú finančne gramotní ľudia, nebudú mať v dospelosti problém rozoznať kreditnú a debetnú kartu a tiež si nezamenia pojmy úrok a úver.


Zuzana Fabrici

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat