logo

Akým pozíciám pristane home office?

2.12.2022

cover image

Pandémia zmenila spôsob, akým pracujeme a počet pracovných ponúk, ktoré nám umožňujú čiastočne, ale aj úplne pracovať z domu, narástol. V ktorých odvetviach a profesiách najčastejšie nájdete podporu pre prácu z domu? Prečítajte si v našom článku.

Z prieskumu spoločnosti Statista vyplýva, že aj keď počet ponúk práce na diaľku stúpal už predtým, exponenciálny rast priniesla až pandémia. Pred ňou pracovalo v USA na diaľku len 17 % pracovníkov, kým počas pandémie sa podiel dramaticky zvýšil na 44 %.

Najviac v tomto období a v oblasti práce na diaľku rástol dopyt po rekruiteroch, externých redaktoroch, digitálnych marketéroch, správcoch informačnej bezpečnosti, registrovaných zdravotných sestrách (v USA môžu pomáhať prostredníctvom telemedicíny) a softvérových vývojároch.


Počet ponúk práce s čiastočným alebo úplným home office rastie aj na Slovensku

Podľa prieskumu portálu Profesia v medziročnom porovnaní stúpol počet ponúk práce na diaľku o 0,4 % a predstavoval 2,43 % zo všetkých pracovných inzerátov. Ide o spôsob práce, pri ktorom zamestnanec vôbec nemusí dochádzať na pracovisko. Pridelené úlohy tak vykonáva hlavne v domácich podmienkach.

Nárast sme zaznamenali aj v počte inzerátov ponúkajúcich hybridný model práce (11 % všetkých ponúk), kde zamestnanec strieda prácu z domu s prácou na pracovisku. Home office sa takisto stáva čoraz obľúbenejším benefitom.

Kým v apríli 2021 tvorili ponuky s možnosťami práce z domu ako benefitu 9,7 % počtu všetkých ponúk, v apríli 2022 to bolo už 12,7 %.


Medzi najviac zastúpené profesie, ktoré je možné vykonávať na čiastočný alebo úplný home office, patria tie z oblasti informačných technológií, pričom ide najmä o úzko špecializovaných programátorov.

V jednotlivých odvetviach opäť v oboch kategóriách kraľuje sektor informačných technológií, svoje miesto si však v prvej desiatke našla napríklad aj zákaznícka podpora, ľudské zdroje či administratíva.


Pracovať na diaľku sa dá predovšetkým tam, kde viete využívať informačné technológie a prístup k internetu.

A aj keď v súčasnej dobe vidíme nárast možností home office, stále sú tu pozície, ktoré z povahy práce nemôžu byť vykonávané z domu ani čiastočne. Ide napríklad o odvetvia zahŕňajúce starostlivosť o druhých, manuálny výkon práce či terénne práce vyžadujúce fyzickú prítomnosť.


Elena Gemzová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat