logo

5 krokov k platu, ktorý si zaslúžite

30.9.2019

cover image

Na začiatku je dôležité pripomenúť, že cesta k vysnívanému platu je tŕnistá a vydláždená rokmi skúseností, šikovnosťou, vzdelávaním a profesionalitou. Ak však poznáte smer a máte v ruke správny ťahák – ako napríklad tento od nás – môžete sa k platu, s ktorým budete spokojní, dopracovať rýchlejšie.

Príbehy úspešných ľudí, ktorí zarábajú nadpriemerne, sú často spájané s priebojnosťou, odriekaním, snahou, no takisto aj s obrovskou dávkou zodpovednosti. Samozrejme, pokiaľ sa nenarodili ako dediči biznis impéria a podvodné získavanie pozícií a peňazí je im cudzie. O tom ale tento článok nie je. Mal by byť totiž návodom na to, ako na to ísť poctivo, trpezlivo a férovo k sebe samému aj k špecifikám trhu práce.

Ako definovať plat, ktorý si zaslúžite?

Snáď najťažším orieškom v riešení záhady „Aký plat si zaslúžim“, je určiť si tú magickú hranicu, pod ktorú pri vyjednávaní o plate nechcem ísť. Na jednej strane chcem zarábať tak, aby som bez problémov pokryl všetky náklady a aby mi niečo ostalo na voľný čas a šetrenie na horšie časy. Na druhej strane však musím počítať aj s „pravidlami“ trhu práce, a teda najmä s faktom, na koľko sú moje schopnosti cenené v podobe mzdy.

Realita je taká, že každá pracovná pozícia má svoju pomyselnú hodnotu, ktorá kopíruje stav v hospodárstve, úroveň produktivity, skúsenosti, senioritu, mieru zodpovednosti za výsledky alebo výkon tímu a v neposlednom rade aj miesto pôsobenia. V poslednom spomenutom sa totiž snúbia rozdielne náklady na život v rôznych regiónoch (život v kozmopolitnejších miestach je „drahší“ ako na periférii, a pod.) a takisto aj to, koľko odborníkov na danú pozíciu je na trhu k dispozícii.

Uznáte, že ide o alchýmiu. Vďaka dostupným informáciám o platoch je dnes situácia oveľa transparentnejšia ako v minulosti, dobré je teda začať s prieskumom „mojich možností“. Ten si spravíte vďaka prezeraniu pracovných inzerátov a mzdovému portálu ako platy.sk.


1. Urobte si prieskum a zistite, ako sa reálne zarába na vašej pozícii

Zamestnávatelia musia už od mája minulého roka v pracovných inzerátoch uvádzať aj minimálnu zložku základnej mzdy, teda určitú predstavu o zárobkoch na vaše pozícii si spraviť môžete aj z nich. Treba si však uvedomiť, že zamestnávatelia sú povinní uvádzať len zákonné minimum, ktoré pri podpise pracovnej zmluvy nemôžu podliezť, inzeráty vám teda nepovedia, akú mzdu si napokon daný človek vyjedná a ako bude reálne zarábať.

Lepší štart vám dá práve mzdový portál, kde ľudia uvádzajú svoje reálne zárobky na konkrétnej pozícii a ktorý vám vie dať jasnú predstavu o tom, aký je priemer alebo dokonca medián na vašej pozícii.

2. Stanovte si jasný, reálny a úprimný cieľ

Ak je váš vysnívaný plat vyšší ako výsledok v platovom dotazníku, možno ešte nemáte dostatok skúseností alebo vaše očakávania nezodpovedajú realite. Hodnota práce je totiž súborom skúseností, schopností, vzdelania a požiadaviek trhu práce (preto napríklad IT architekt zarába výrazne viac ako asistentka predaja).

Pokiaľ vás od vyššieho platu delia skúsenosti, určitá špecializácia, povýšenie, choďte si trpezlivo a cieľavedomo za tým, aby ste ho časom dosiahli. Vždy však buďte realistickí, v opačnom prípade vás čaká frustrácia.

Ak vás čaká pohovor, na ktorom chcete predstaviť svoje platové očakávania, buďte úprimní a povedzte, aké sú vaše súčasné schopnosti, aké máte ambície aj očakávania o budúcom plate. Skúste sa so zamestnávateľom dohodnúť na prehodnotení platu po čase, keď naberiete prax a skúsenosti. Je úplne v poriadku prepašovať si takúto formulku aj do pracovnej zmluvy.

Pokiaľ zamestnávateľ nebude ochotný pristúpiť na takúto dohodu a vy budete napriek tomu na nich trvať, bude rozumnejšie sa rozlúčiť a nestrácať vzájomný čas.

3. Zaujímajte sa aj o nefinančné odmeňovanie

Dostali ste služobný telefón s paušálom, ktorý využívate aj na súkromné účely? Alebo vám zamestnávateľ prepláca vstupy do fitness centier, vzdelávanie, masáže, výberovú kávu, čerstvé ovocie alebo časť nákladov na dopravu? Alebo máte prístup na rôzne zaujímavé akcie? Všetky benefity, ktoré využívate, si skúste prepočítať do finančnej hodnoty a zistíte, koľko by ste za ne za normálnych okolností platili, no nemusíte. Aj tie totiž patria do balíka odmeňovania za vašu prácu

Preto sa pri pohovore pokojne opýtajte na to, aké finančné aj nefinančné benefity zamestnávateľ ponúka a počítajte s nimi pri výpočtoch.


4. Vyjednávajte o plate

Vždy, keď máte pocit, že nezarábate spravodlivo vzhľadom na situáciu na trhu či mieru zodpovednosti, sa v správnom čase pokúste so šéfom vyjednávať o plate. Vhodné okamihy sú napríklad koniec skúšobnej doby, ročné hodnotenie, povýšenie, zmena pozície alebo zmena zamestnávateľa.

Kľúčové je zosúladiť vaše očakávania s možnosťami zamestnávateľa. Viac o vyjednávaní o plate nájdete v našej brožúrke, ktorú si môžete aj uložiť a vytlačiť.

5. Doprajte si čas

Keď sa vrátime späť k začiatku tohto článku, spomenieme ešte jednu dôležitú veličinu, ktorá sa spája s ľuďmi, ktorí si vydláždili cestu za úspechom – čas.

V mnohých prípadoch práve čas spojený s cieľavedomosťou zohrávajú kľúčovú rolu za postupným budovaním kariéry, odbornosti a profesionálnej dôveryhodnosti, vďaka ktorým môžete sebavedome požadovať adekvátne finančné ohodnotenie.


Toto, samozrejme, nie je univerzálny návod na to, ako zarábať čo najviac peňazí. Mal by byť najmä pomôckou, ako pristupovať k svoju kariérnemu rastu a k témam platu, najmä keď ste nespokojní so svojou aktuálnou situáciou.


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat