Basic výsledky sa zobrazia priamo na stránke

Standard poslané PDF na Váš e-mail

Professional poslané PDF na Váš e-mail

Premium poslané PDF na Váš e-mail

zadarmo

Porovnať si svoj plat

4,90 EUR s DPH

Objednať analýzu

58,80 EUR s DPH

Objednať analýzu

dohodou

Objednať analýzu
Plat na pozícii podľa
 • regiónu
Plat na pozícii podľa
 • regiónu
 • vzdelania
 • praxe
Plat na pozícii podľa
 • regiónu
 • vzdelania
 • praxe
 • veľkosti firmy
 • odvetia
Plat na pozícii podľa
 • regiónu
 • vzdelania
 • praxe
 • veľkosti firmy
 • odvetia

Custom kritéria:
 • regióny
 • prax
Celkový plat Celkový plat Celkový plat a jeho zložky (variabilná zložka, provízie, odmeny)
Rozloženie respondentov do mzdových pásem
Obsah analýzy podľa dohody
Priemerný plat Rozpätie platu vyjadrené 1. kvartilom, mediánom a 3. kvartilom Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
Všeobecný prehľad o poskytovaní nefinančných benefitov Podrobný rozpis všetkých 16 sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov
Analýza finančných benefitov
Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
Porovnanie platu s priamou konkurenciou
E-mailová a telefonická podpora
zadarmo 4,90 EUR s DPH 58,80 EUR s DPH dohodou
Porovnať si svoj plat Ukážka výstupu → Objednať analýzu Ukážka výstupu → Objednať analýzu Ukážka výstupu → Objednať analýzu