logo
Hrubý mesačný plat - Slovenská republika
2 000
3 000
 
10% zarába menej 1 430 USD
10% zarába viac 3 669 USD
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Spolupracuje s dodávateľmi, aby zabezpečili včasné a presné obstarávanie surovín, komponentov a hotových výrobkov.
 • Vyjednáva ceny, podmienky a zmluvy s dodávateľmi s cieľom optimalizovať náklady a kvalitu.
 • Monitoruje výkon dodávateľa a rieši všetky problémy súvisiace s dodávkou, kvalitou alebo dodržiavaním predpisov.
 • Udržuje optimálnu úroveň zásob, ab uspokojil dopyt a zároveň minimalizoval prepravné náklady a zásoby.
 • Implementuje stratégie riadenia zásob, ako je analýza ABC, výpočty bezpečnostných zásob a optimalizácia miesta pre objednávanie.
 • Pravidelne kontroluje a upravuje parametre zásob na základe vzorov dopytu a trendov na trhu.
 • Využíva historické údaje, trendy na trhu a poznatky o zákazníkoch na vypracovanie presných predpovedí dopytu.
 • Spolupracuje s predajnými a marketingovými tímami na začlenení propagačných aktivít, uvádzania nových produktov a zmien na trhu do modelov prognóz.
 • Neustále zlepšuje presnosť prognóz pomocou analýzy údajov a spresňovania modelov.
 • Koordinuje prepravu a distribúciu tovaru, aby zabezpečil včasné doručenie zákazníkom a distribučným centrám.
 • Spolupracuje s logistickými partnermi na optimalizácii nákladov na prepravu, smerovania a spôsobu prepravy.
 • Monitoruje stav zásielky a rieši všetky problémy súvisiace s oneskorením, poškodením alebo nezrovnalosťami.
 • Identifikuje neefektívnosť v procese dodávateľského reťazca a vytvára stratégie na zefektívnenie operácií a zníženie nákladov.
 • Implementuje osvedčené postupy a neustále zlepšovacie iniciatívy na zlepšenie celkovej výkonnosti dodávateľského reťazca.
 • Analyzuje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s cieľom posúdiť efektívnosť operácií dodávateľského reťazca a identifikovať oblasti na zlepšenie.
 • Úzko spolupracuje s medzifunkčnými tímami vrátane výroby, predaja, financií a zabezpečenia kvality, aby zabezpečil súlad činností dodávateľského reťazca s organizačnými cieľmi.
 • Komunikuje efektívne, aby zabezpečil, že všetky zainteresované strany budú informované o stave dodávateľského reťazca, potenciálnych narušeniach a stratégiách na zmiernenie.
 • Zabezpečuje súlad s príslušnými predpismi a priemyselnými normami týkajúcimi sa obstarávania, dopravy a riadenia zásob.
 • Identifikuje a zmierňuje riziká dodávateľského reťazca, ako sú prerušenia dodávok, geopolitické faktory a environmentálne hľadiská.

Pre firmy - získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Nastavte platy svojim zamestnancom férovo. Pomôže vám pri tom podrobný platový report, s ktorým budete mať relevantné údaje o platoch vždy po ruke.

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Pozícia Supply Chain Specialist - Doprava, špedícia, logistika na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

681. miesto

Vrátnik, informátor

Pomocné práce

Salary group 1

792 - 1 378 USD

206. miesto

Inžinier údržby

Strojárstvo

Salary group 2

1 488 - 3 036 USD

205. miesto

Supply Chain Specialist

Doprava, špedícia, logistika

Salary group 2

1 430 - 3 669 USD

204. miesto

Procesný inžinier

Elektrotechnika a energetika

Salary group 2

1 577 - 3 078 USD

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

2 101 - 13 061 USD

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu