logo
still collecting graphics

Pracujete na pozícii Supply Chain Specialist? Ste zvedavý, ako zarábate v porovnaní s inými?

Idete na pohovor alebo vyjednávať plat a potrebujete vedieť, aký je férový plat?

Je to jednoduché! Vyplňte krátky formulár a zistíte, aký je plat na Vašej pozícii a vo Vašom regióne.

Porovnajte si plat s ostatnými

Popis pracovnej pozície

 • Spolupracuje s dodávateľmi, aby zabezpečili včasné a presné obstarávanie surovín, komponentov a hotových výrobkov.
 • Vyjednáva ceny, podmienky a zmluvy s dodávateľmi s cieľom optimalizovať náklady a kvalitu.
 • Monitoruje výkon dodávateľa a rieši všetky problémy súvisiace s dodávkou, kvalitou alebo dodržiavaním predpisov.
 • Udržuje optimálnu úroveň zásob, ab uspokojil dopyt a zároveň minimalizoval prepravné náklady a zásoby.
 • Implementuje stratégie riadenia zásob, ako je analýza ABC, výpočty bezpečnostných zásob a optimalizácia miesta pre objednávanie.
 • Pravidelne kontroluje a upravuje parametre zásob na základe vzorov dopytu a trendov na trhu.
 • Využíva historické údaje, trendy na trhu a poznatky o zákazníkoch na vypracovanie presných predpovedí dopytu.
 • Spolupracuje s predajnými a marketingovými tímami na začlenení propagačných aktivít, uvádzania nových produktov a zmien na trhu do modelov prognóz.
 • Neustále zlepšuje presnosť prognóz pomocou analýzy údajov a spresňovania modelov.
 • Koordinuje prepravu a distribúciu tovaru, aby zabezpečil včasné doručenie zákazníkom a distribučným centrám.
 • Spolupracuje s logistickými partnermi na optimalizácii nákladov na prepravu, smerovania a spôsobu prepravy.
 • Monitoruje stav zásielky a rieši všetky problémy súvisiace s oneskorením, poškodením alebo nezrovnalosťami.
 • Identifikuje neefektívnosť v procese dodávateľského reťazca a vytvára stratégie na zefektívnenie operácií a zníženie nákladov.
 • Implementuje osvedčené postupy a neustále zlepšovacie iniciatívy na zlepšenie celkovej výkonnosti dodávateľského reťazca.
 • Analyzuje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s cieľom posúdiť efektívnosť operácií dodávateľského reťazca a identifikovať oblasti na zlepšenie.
 • Úzko spolupracuje s medzifunkčnými tímami vrátane výroby, predaja, financií a zabezpečenia kvality, aby zabezpečil súlad činností dodávateľského reťazca s organizačnými cieľmi.
 • Komunikuje efektívne, aby zabezpečil, že všetky zainteresované strany budú informované o stave dodávateľského reťazca, potenciálnych narušeniach a stratégiách na zmiernenie.
 • Zabezpečuje súlad s príslušnými predpismi a priemyselnými normami týkajúcimi sa obstarávania, dopravy a riadenia zásob.
 • Identifikuje a zmierňuje riziká dodávateľského reťazca, ako sú prerušenia dodávok, geopolitické faktory a environmentálne hľadiská.

Rozpätie platov na príbuzných pozíciach v kategórii Doprava, špedícia, logistika

Nízky plat

Priemerný plat

Vysoký plat