Mzda, plat Technik požiarnej ochrany, Slovenská republika - Platy.sk
logo

Priemerný hrubý mesačný plat pre krajinu Slovenská republika je 1 114 EUR

Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok.
 • Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 • Vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
 • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby.
 • Vypracovávanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Pozícia Technik požiarnej ochrany - Bezpečnosť a ochrana na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

543. miesto

Sanitár

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Salary group 1

590 EUR

332. miesto

Podlahár, dláždič

Stavebníctvo a reality

Salary group 2

1 112 EUR

331. miesto

Technik požiarnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana

Salary group 2

1 114 EUR

330. miesto

Ekológ

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Salary group 2

1 114 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

5 921 EUR

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Pripravte sa na prijímací / hodnotiaci pohovor
standard report

Plus

Platový report pre zamestnanca

4,90 EUR s DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa praxe, vzdelania
 • Prehľad poskytovaných nefinančných benefitov
 • Tipy prípravu na vyjednávanie o plate
Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov
 • Analýza finančných benefitov
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke